5 Mg Melatoniini Resepti?

5 Mg Melatoniini Resepti

Saako 5mg melatoniinia ilman reseptiä?

Mitä melatoniini on ja miten se vaikuttaa? Melatoniini on ihmisen luontainen, aivojen käpyrauhasesta erittyvä hormoni, joka edistää unta ja parantaa unen laatua. Hormonia alkaa erittyä illalla valon määrän vähentyessä, eritys on runsaimmillaan puolenyön jälkeen muutaman tunnin ajan ja vähenee loppuyöstä. Melatoniini siis osaltaan säätelee vuorokausirytmiä ja vaikuttaa unettavasti. Tämän vaikutuksen ohella melatoniini myös vahvistaa elimistön puolustusjärjestelmää ja vaikuttaa vireystilaan. Melatoniinivalmisteita on saatavilla sekä pitkä- että lyhytvaikutteisina. Melatoniinivalmisteita saa apteekista ilman reseptiä sekä reseptillä eri vahvuuksia. Oikeaan aikaan otettuna melatoniini aikaistaa nukkumaanmenoa, parantaa unen laatua ja vähentää yöheräämisiä. Mihin aikaan melatoniini pitäisi ottaa? Lyhytvaikutteinen melatoniini otetaan noin kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa, kuitenkin viimeistään kello 23. Ottoajankohdan voi laskea oman unirytmin mukaan. Ensin lasketaan nukkumaanmenoajan ja heräämisajan puoliväli. Esimerkiksi jos nukkumisaikaa on 8 tuntia, puoliväli on neljän tunnin kuluttua nukkumaanmenosta. Melatoniinin ottoajankohta on kuusi tuntia taaksepäin tästä puoliväliajankohdasta. Pitkävaikutteinen valmiste suositellaan otettavaksi vimeistään klo 22. Melatoniini voidaan ottaa aiemmin, mikäli on tarve siirtää unirytmiä aikaisemmaksi. Vuorotyöntekijän ei kannata ottaa melatoniinia aamulla, koska tällöin elimistö saa virheellisen signaalin vuorokaudenajasta. Elimistö “luulee”, että on yö ja tämä vaikuttaa myös muuhun hormonitasapainoon, kuten kortisoni- ja kilpirauhashormonirytmiin. Alkoholia ei myöskään tule käyttää yhdessä melatoniinin kanssa, koska alkoholi heikentää sen vaikutusta nukkumiseen. Lähde: Terveysportti 2018 Täältä löydät verkkoapteekkimme melatoniinivalmisteet >> Mirkka Koponen, farmaseutti – sairaanhoitaja
Näytä koko vastaus

Saako 3 mg melatoniinia ilman reseptiä?

Mikä on melatoniinin annostus? – Ilman reseptiä saatavissa valmisteissa annostus on 1–1,9 mg iltaisin. Aikaerorasituksen hoitoon valmisteita löytyy myös 3 mg ja 5 mg vahvuisina. Reseptivalmisteissa lyhytvaikutteisen melatoniini vahvuus on 3 mg tai 5 mg ja pitkävaikutteisen 2 mg.
Näytä koko vastaus

Voiko melatoniinia ottaa 6mg?

Melatoniini edistää unta vain vähän Melatoniini syntyy elimistössä lähes pelkästään käpyrauhasen soluissa, joista se erittyy verenkiertoon. Melatoniinin eritys on runsasta öisin. Silmiin lankeava valo sammuttaa nopeasti melatoniinin erityksen, ja päivisin eritys on sammunut.

Melatoniini laskee ruumiinlämpöä ja lisää siten valmiutta nukahtaa. Siksi sitä on määrätty lääkeaineena edistämään nukahtamista. Käyttöaiheet Melatoniinia määrätään reseptillä eräiden unihäiriöiden hoitoon. Euroopan elintarvikeviranomainen EFSA hyväksyi toukokuussa 2012 melatoniinille terveysväittämän, minkä jälkeen melatoniinia sisältäviä ravinto­lisiä on ollut saatavilla apteekeista ja niin sanotuista terveyskaupoista.

Ravintolisät eli lisä­ravintoaineet ovat annosmuotoon valmiiksi pakattuja elintarvikkeita. Yksi lääkevalmisteista sisältää pitkävaikutteista melatoniinia (Circadin, 2 mg depottabletti), yhden käyttö vaatii erityisluvan (KidNaps, 1 mg/ml oraaliliuos) ja loput ovat ex tempore -lääkevalmisteita.

 • Ex tempore -lääkevalmisteet ovat apteekeissa tilauksesta valmistettavia reseptivalmisteita tai itsehoitolääkevalmisteita.
 • Melatoniinia on saatavilla sekä reseptillä (1 mg:n, 3 mg:n ja 5 mg:n tabletti) että itsehoitoon ilman reseptiä (1 mg:n tabletti).
 • Hoitoannos on 0,1–10 mg illalla, tavallisesti 0,5–5 mg.

Lyhytvaikutteinen melatoniini otetaan tunti (kello 21–23) ennen haluttua nukahtamishetkeä ja yli 55-vuotiaille tarkoitettu pitkävaikutteinen melatoniini 2 tuntia (kello 20–22) ennen haluttua nukahtamishetkeä. Melatoniini otetaan säännöllisesti, useina peräkkäisinä iltoina ja aina samaan aikaan.

 • Melatoniini lievittää aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia annoksella 0,5–5 mg, kun se otetaan tovi ennen nukkumaanmenoaikaa muutamana iltana matkan jälkeen.
 • Lisäravintovalmisteiden (ravintolisien) melatoniini on lyhytvaikutteista.
 • Teho

Lyhytvaikutteinen melatoniini (0,5–5 mg iltaisin) lyhentää nukahtamisaikaa primaarin unettomuuden (ICD-10 F51.0) hoidossa keskimäärin 8,3 minuuttia (2,0–14,5 min). Pitkävaikutteisen melatoniinin (2 mg iltaisin) vaikutus yli 55-vuotiailla on samanlainen.

 • Esimerkiksi bentsodiatsepiinit lyhentävät nukahtamisaikaa enemmän, keskimäärin 16,5 minuuttia (12,5–20,5 min), mutta niillä on myös enemmän haittavaikutuksia.
 • Niin kutsuttujen z-lääkkeiden (tsaleplonin, tsolpideemin, tsopiklonin) vaikutukset ovat samanlaiset kuin bentsodiatsepiinien vaikutukset.
 • Lyhytvaikutteinen melatoniini (0,3–6 mg ­iltaisin) aikaistaa nukkumaanmenoaikaa viivästyneen unijakson (ICD-10 G47.2) hoidossa keskimäärin 42,0 minuuttia (21,6–62,4 min).

Lyhytvaikutteinen melatoniini (0,5–5 mg iltaisin) lievittää oireita aikaerorasituksen (ICD-10 G47.2) hoidossa enemmän kuin lume. Elimelliseen sairauteen liittyvässä unettomuudessa (ICD-10 G47.0) lyhytvaikutteinen melatoniini (0,5–10 mg iltaisin) ei lyhennä nukahtamisaikaa, mutta vähentää unen katkonaisuutta keskimäärin 1,9 % (0,5–3,3 %) (5).

 1. Mielenterveyden häiriöön liittyvään unettomuuteen melatoniini vaikuttaa samalla tavalla.
 2. Vuorotyöstä tai epäsäännöllisistä työajoista johtuviin uni-valverytmin häiriöihin melatoniini ei ole ollut tehokas lääke.
 3. Haitat Tiedot melatoniinin haittavaikutuksista ovat pääosin peräisin hoitotutkimuksista, jotka ovat kestäneet alle kolme kuukautta.

Niissä melatoniinin haittavaikutusten ilmaantuvuus ei ole eronnut lumelääkkeestä. Yksittäisistä tutkimuksista tietoa on kertynyt kolmea kuukautta pitemmältä ajalta, pisimmillään yli kolmelta vuodelta. Melatoniinin käyttöön ei ole liittynyt mitään hälyttäviä haittavaikutuksia.

 1. On kuitenkin muistettava, että melatoniini saattaa herkistää auringonvalolle.
 2. Yhteisvaikutukset Melatoniini väsyttää, hidastaa veren hyytymistä, suurentaa veren glukoosipitoisuutta, kohentaa immuunivastetta, estää ihon verisuonten supistumista ja supistaa munuaisten verisuonia.
 3. Ehdottomia vasta-aiheita melatoniinin käytölle lääkkeiden kanssa ei ole.

Tietyissä tapauksissa yhteiskäyttö kuitenkin vaatii tavallista tiheämpää ja tarkempaa seurantaa. SSRI-lääkkeistä melatoniinilla on kliinisesti merkittävä yhteisvaikutus fluvoksamiinin kanssa: fluvoksamiini suurentaa melatoniinipitoisuutta merkittävästi.

 1. Yhteiskäytössä fluvoksamiinin kanssa sedatiivisia vaikutuksia tulee seurata tarkoin ja melatoniiniannoksen tulisi olla enintään 1 mg.
 2. Jos tämä ei ole mahdollista, yhteiskäyttöä on vältettävä.
 3. Melatoniinin käyttö voi voimistaa sedatiivisten lääkkeiden vaikutuksia.
 4. Potilaan vointia on seurattava tarkoin erityisesti liikenteessä haitallisten lääkkeiden yhteiskäytön aikana.

Yhteiskäyttö bentsodiatsepiinien tai niiden johdosten (z-lääkkeet: tsaleploni, tsolpideemi, tsopikloni) kanssa saattaa aiheuttaa enemmän haittaa kuin olla hyödyksi. Melatoniinin käyttö voi voimistaa antikoagulanteista etenkin varfariinin ja mahdollisesti myös fenindionin (erityislupavalmiste) vaikutuksia.

 • Yhteiskäytössä varfariinin kanssa on seurattava tavallista tiheämmin veren hyytymisaikakokeiden tuloksia (tromboplastiiniaika, INR-tulostus, plasmasta).
 • Melatoniinin vaikutus saattaa voimistua erityisesti etinyyliestradiolia sisältävien hormonivalmisteiden, antibiooteista siprofloksasiinin, melanoomalääkkeistä vemurafenibin ja pso­riaasilääkkeistä metoksaleenin käytön aikana.

Yhteiskäyttö näiden lääkkeiden kanssa on kuitenkin tavallisesti hyvin siedettyä, eikä melatoniinin aiheuttama sedaatio yleensä voimistu haittaavaksi yhteiskäytön aikana. Verenpainelääkkeistä melatoniini voi heikentää nifedipiinin ja mahdollisesti myös nilvadipiinin vaikutuksia.

 1. Potilaan vointia, verenpainetta ja sykettä on siksi seurattava tavallista tiheämmin.
 2. Ahvi ja kofeiinipitoiset juomat suurentavat veressä kiertävän melatoniinin pitoisuuksia, kun niitä nautitaan iltapäivän aikana annoksella, joka vastaa kahta pientä kupillista kahvia.
 3. Illalla juotu alkoholi vähentää melatoniinin tuotantoa yön aikana ja häiritsee yöunta.

Tupakointi ei vaikuta elimistön omaan melatoniinin tuotantoon, mutta pienentää lääkkeenä tai lisäravintona (ravintolisänä) otetun melatoniinin pitoisuuksia. Lopuksi Melatoniinin unta edistävät vaikutukset ovat lumetta suurempia, mutta käytännössä pieniä.

 1. Timo Partonen psykiatrian dosentti, tutkimusprofessoriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, mielenterveys ja päihdepalvelut
 2. Kuva: Panthermedia
 3. Julkaistu Lääkärilehdessä 8/14.

Ei kuvateksti\u00e4 “,”meta”:}]> : Melatoniini edistää unta vain vähän
Näytä koko vastaus

Voiko ottaa kaksi melatoniini?

Sängyssä valvominen on yksi elämän hirveimmistä asioista. Jos unihäiriöt jatkuvat yö toisensa jälkeen, moni saattaa turvautua tässä tilanteessa luonnollisen unirytmin säätelyyn tarkoitettuihin melatoniini-valmisteisiin. Näiden valmisteiden syöminen saattaa kuitenkin herättää huolta; onko melatoniinin syömisestä haittaa? Ensiksi kannattaa tiedostaa, mitä melatoniini oikein on.

Melatoniini on hormoni, jota erittyy luontaisesti aivoissa sijaitsevasta käpyrauhasesta. Lisäksi melatoniinia esiintyy runsaasti joissain ruoka-aineissa, kuten banaaneissa ja appelsiineissa. Melatoniinivalmisteet voivat auttaa unensaannissa, mutta ne eivät takaa keskeyttämätöntä unta, muistuttaa lääkäri Vinh Nguyen Orange Coastin Memorial Medical Centeristä Women’s Health -sivustolla.

Se, kuinka suuren annoksen tarvitsee unen päästä kiinni saamiseksi, riippuu täysin henkilöstä. Vanhemmat ihmiset tarvitsevat yleensä tätä maksassa metaboloituvaa melatoniinia pienemmän annoksen kuin nuoremmat hidastuneen aineenvaihdunnan vuoksi. Riippumatta kuitenkaan iästäsi tai ottamasi valmisteen määrästä, melatoniinia ei lääkärin mukaan voi ottaa liikaa.
Näytä koko vastaus

Kannattaako melatoniinia ottaa joka ilta?

Pitääkö melatoniinin ottamisessa pitää joskus tauko. Olen käyttänyt sitä jo vuoden unettomuuteen ja se on toiminut hyvin. Lääkäri voi määrätä melatoniinihormonia pitkävaikutteisena Circadin-nimisenä myyntiluvallisena lääkevalmisteena tai apteekissa valmistettavina lyhytvaikutteisina melatoniinitabletteina.

 1. Lisäksi melatoniinia voi ostaa vapaasti apteekista ja luontaistuotekaupoista.
 2. Circadin on tarkoitettu yli 55-vuotiaiden unettomuuden lyhytaikaiseen (korkeintaan 13 viikkoa) hoitoon.
 3. Ravintolisien terveysväittämien mukaan melatoniini lyhentää nukahtamisaikaa ja lievittää aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia.

Tutkimuksissa melatoniini on lyhentänyt nukahtamiseen kuluvaa aikaa keskimäärin noin 10 minuuttia lumelääkkeeseen verrattuna silloin, kun unettomuus ei liity muuhun sairauteen. Tietoa melatoniinin haittavaikutuksista on kerätty pääosin lyhytkestoisista, alle 3 kuukauden tutkimuksista, ja pisimmillään yli kolmen vuoden ajalta.

 • Haittoina voi esiintyä esimmm.
 • Päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia, näköhäiriöitä, painajaisunia, runsasta hikoilua ja vatsa­vaivoja.
 • Muitakin haittoja voi olla, esim.
 • Verensokeri voi nousta ja veren hyytyminen hidastua.
 • Yhteisvaikutuksia voi esiintyä tiettyjen lääkkeiden kanssa.
 • Yleensä melatoniini on kuitenkin hyvin siedetty jopa yliannoksina, toisin kuin muut, varsinaiset unilääkkeet.
You might be interested:  Sokerointi Resepti Ilman Sitruunaa?

Mitään hälyyttävää tietoa ei melatoniinista ole tullut esiin, mutta tiedot pitkäaikaisen käytön turvallisuudesta puuttuvat. Kysyjän kannattaa miettiä, ovatko melatoniinin hyödyt hänelle suuremmat kuin mahdolliset haitat. Voihan olla, että unettomuutta aiheuttavat tekijät ovat väistyneet, ja uni on riittävän hyvää ilman melatoniiniakin.
Näytä koko vastaus

Voiko melatoniini lihottaa?

Tutkijoiden mukaan yövalo sekoittaa unirytmin. Melatoniinin eritys vähenee, ja voit jopa lihoa. Näpelöitkö kännykkääsi sängyssä ennen nukkumaan menoa ja laitatko kännykkäsi lopuksi lataukseen sängyn viereen? Ei kannattaisi. Kahden tuoreen tutkimuksen mukaan öinen valo estää unen tuloa ja voi pahimmillaan jopa lihottaa.

Espanjalaisten tutkijoiden mukaan puhelimen lataaminen makuuhuoneessa voi lihottaa, kun latauksen aikana kännykän näytöllä voi näkyä valoa. Manchesterin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa päädyttiin samantyyppisiin tuloksiin. Tuloksien mukaan puhelimen näytön, katuvalojen, kannettavan tietokoneen tai television keinovalo vähentää melatoniinin tuotantoa.

Melatoniini osallistuu unen ja valvetilojen sääntelyyn. Tutkijoiden mukaan kyse on siitä, että normaalisti pimeän tulon jälkeen lisääntyvä melatoniinin eritys vähenee, jos makuuhuoneessa on valoa. Tuloksista kertoivat The Independent ja Gesondheidsnet.

Ulkomaiset tulokset perustuvat rotilla tehtyihin kokeisiin. Ulkomaisten tutkijoiden mukaan ylipainoiset rotat laihtuivat, kun niiden melatoniinin eritys lisääntyi. Niiden kyky taistella kakkostyypin diabetesta vastaan parani myös, jos yövaloa ei ollut. Tutkijat uskovat, että sama koskisi myös ihmisiä. IS pyysi asiantuntijaa tutustumaan tuloksiin.

Hän on samoilla linjoilla. – Melatoniinin vähäisen tuotannon osuus ylipainon muodostuksessa perustuu siihen, että sen myötä esimerkiksi uni, sokeriaineenvaihdunta ja energian kulutus alkavat häiriintyä, tutkimusprofessori Mikael Sallinen Jyväskylän yliopistosta ja Työterveyslaitoksesta kertoo Ilta-Sanomille.

 1. Toki on pidettävä mielessä, että ylipainon muodostukseen vaikuttaa aivan oleellisesti esimerkiksi se, mitä syö, kuinka paljona syö ja kuinka paljon liikkuu.
 2. Usein on kuitenkin niin, että epäsäännöllinen vuorokausirytmi, vähäinen liikunta ja runsas rasvan ja sokerin käyttö kietoutuvat arkielämässä yhteen, jolloin ihmisellä on monia ylipainon muodostusta edesauttavia tekijöitä, Sallinen sanoo.

– Valo-pimeä -rytmi vaikuttaa keskeisesti pääasiassa aivoissa sijaitsevan käpyrauhasen tuottaman melatoniinihormonin tuotantoon. Melatoniinia erittyy pimeässä, ei valossa, hän kertoo. – Tätä kautta valo-pimeä -rytmi vaikuttaa myös uni-valverytmiin. Altistuminen valolle kello 24-05 tyypillisesti viivästää unirytmiä, kun taas altistuminen kello 05–10 tyypillisesti aikaistaa unirytmiä.

Näin ollen valoaltistuksen ajoitus on oleellinen seikka. Yöllä altistuminen valolle voi joko ehkäistä kokonaan tai osittain melatoniin erittymisen. Tähän riittää valo, joka on vähän kirkkaampaa kuin kuun loiste. Kirkkauden lisäksi valon aallonpituus vaikuttaa siihen, kuinka paljon valo vaikuttaa melatoniinin tuotantoon.

Haitallisinta on lyhytaaltoinen valo, jota keinovaloissa on yleensä paljon, hän kertoo. Lähteet: Journal of Pineal Research, The Independent, Gezondheidsnet.nl, La Paz University, Manchester University.
Näytä koko vastaus

Milloin melatoniini ei sovi?

Älä ota sekä melatoniinia että unilääkettä – Yhteiskäyttö nukahtamis- ja unilääkkeiden kanssa ei ole suositeltavaa. Melatoniini voi laskea tai nostaa myös esimerkiksi estrogeenin, verenpaine- ja verenohennuslääkkeiden ja masennuslääkkeiden pitoisuuksia.

Alkoholi heikentää melatoniinin vaikutusta, samoin stressi, ikääntyminen ja muut tekijät. Melatoniini imeytyy yksilöllistä tahtia ja sitä hidastaa muun muassa ruokailu. Myös vaikutus unen laatuun on yksilöllistä. THL:n Timo Partosen mukaan melatoniini tehoaa parhaiten puhtaasti unettomuuteen, ei silloin jos unta häiritsee sairaus, päihteet tai mielialaongelma.

Mahdollista vakavaa unihäiriötä ei kannata lähteä itse hoitamaan melatoniinilla, vaan selvittää todellinen syy. Annoskokoa voi kasvattaa, mutta yli 10 milligramman satsin napsiminen on hyödytöntä. Kuukausien mittaan melatoniini alkaa menettää tehoaan, jolloin Partonen suosittelee pitämään esimerkiksi kolmen viikon tauon.

– Jos ottaa yhden silloin tällöin, kyse ei ole täysin lumevaikutuksesta mutta hyvin pienestä vaikutuksesta, Partonen painottaa. Jos viikonloppuna vetää rytmit pyllylleen, huonostihan se toimii. Elina Hermanson Melatoniini ei olekaan perinteinen unilääke, joka humauttaa hetkessä uneen, hyvässä ja pahassa.

Paras vaikutus syntyy säännöllisessä käytössä, samaan aikaan illasta, useampana iltana peräkkäin. – Aika monella se ei tehoa, kun ei ole sitä motivaatiota. Ei melatoniini oikeasti auta, ennen kuin on vakaa tahto siirtää rytmi. Minusta kyse on väsytyksestä, ei nukutuksesta.
Näytä koko vastaus

Voiko melatoniinia ottaa joka päivä?

Melatoniinilisän ottaminen on suosittu tapa helpottaa univaikeuksia. Sen käyttö ei kuitenkaan ole ongelmatonta. 5 Mg Melatoniini Resepti [email protected] keskiviikko 23.3.2016 klo 20:26 (muokattu 23.3.2016 klo 20:26 ) Self.comin mukaan varsinkin melatoniinin säännölliseen käyttöön liittyy mahdollisia riskejä. Siksi sitä ei pitäisi napsia kevyin perustein. Melatoniini on hormoni, jota aivojen käpyrauhanen tuottaa pimeällä.

Se vaikuttaa aivojen vireystilaan rauhoittavasti, ja tekee olosta unisen. Melatoniini auttaa myös pysymään unessa, sillä aivot tuottavat sitä koko sen ajan kun ulkona on pimeää. Melatoniinilisät toimivat samalla lailla. Erona on vain se, että ne alkavat vaikuttaa heti ottamisen jälkeen valon määrästä huolimatta.

MIT-yliopiston tutkijoiden mukaan unen saamista helpottamaan riittäisi jo 0,3 milligrammaa melatoniinia. Maailmalla on kuitenkin ravintolisiä, joissa sitä on jopa 3 milligrammaa pillerissä. Suomessa 2 milligrammaa on tällä hetkellä suurin sallittu määrä melatoniinia tablettia kohden, kun kyseessä on reseptivapaa tuote.

Aiemmin täälläkin on ollut myynnissa 3 milligrammaa sisältäviä melatoniinilisiä, joihin ei tarvittu reseptiä. Liiallisella melatoniinin käytöllä ei tiettävästi ole heti ilmeneviä haitallisia terveysvaikutuksia, mutta olo voi sen takia olla kärttyinen ja pää kipeä. Olo on vähän kuin krapulassa. Unilääketieteeseen erikoistuneen neurologi Christopher Winterin mukaan melatoniinin pitkäaikainen käyttö voi kuitenkin sotkea kehon luonnollista unirytmiä, ja sillä voi olla haitallisia seurauksia.

Normaali nukahtaminen voi vaikeutua, ja olo olla nuutunut päiväsaikaan. Samanlaisista unihäiriöistä kärsivät vuorotyön tekijät, ja ne saattavat lisätä riskiä sairastua syöpään. – Minusta suurin riski on se, että sotketaan perustavanlaatuisen tärkeän aivojen osan toimintaa, varoittaa Winter.

 1. Hänen mukaansa luontaisen kellon kanssa ei pidä leikkiä.
 2. Melatoniinilisän ottaminen on myös ajoitettava oikein.
 3. Liian varhain napattuna se voi aiheuttaa väsymystä väärässä vaiheessa, pahimmillaan auton ratissa.
 4. Liian myöhään otettuna taas nukahtaminen voi viivästyä.
 5. Onko melatoniinilisän käyttäminen sitten täysin turhaa? Ei aina.

Sen avulla voi esimerkiksi helpottaa satunnaisesti aikaerorasitusta. Mutta jatkuva käyttö voi johtaa siihen, että hormonia tarvitaan aina vain suurempia annoksia, ennen kuin se toimii. Pidemmän päälle tämä voi heikentää elimistön omaa melatoniinin tuotantoa.
Näytä koko vastaus

Milloin melatoniinia ei saa ottaa?

Yleisohje on, että melatoniinivalmiste otetaan illalla noin tunti ennen nukkumaanmenoa. Koska melatoniini vaikuttaa vuorokausirytmiin ja elimistö erittää sitä luontaisesti yöllä, ei sitä suositella esimerkiksi yövuoron jälkeen, aamupäivällä nukahtamiseen.
Näytä koko vastaus

Mikä on sopiva määrä melatoniinia?

Melatoniini − annostus – Ravintolisänä melatoniinia voi käyttää 1−1,9 milligramman annoksella nukahtamisajan nopeuttamiseksi. Aikaeron yksilöllisten vaikutusten lievittämiseksi melatoniinia voi käyttää 0,5‒5 milligramman annoksella muutaman päivän ajan. Melatoniinia ei suositella ottamaan ohjeessa suositeltua määrää enempää, koska suuremmista annoksista ei ole hyötyä.
Näytä koko vastaus

Milloin melatoniinin vaikutus alkaa?

Melatoniini avuksi kesäyön univaikeuksiin – Ainoa Uni on jokaisen elämänlaadulle ehdottoman tärkeää. Uniongelmat puolestaan hankaloittavat elämää – olipa niiden taustalla mitkä syyt tahansa. Moni on löytänyt uniongelmiinsa avun melatoniinista, jota käpyrauhassolut tuottavat luontaisesti aivoissa.

Aivoista melatoniini siirtyy verenkiertoon. Melatoniinia syntyy aivoissa pimeän aikaan, ja valon vaikutuksesta melatoniinin eritys estyy. Tavallisesti melatoniinin eritys alkaa aivoissa, kun tulee pimeää. Eritys on huipussaan kello 2–4 aikaan aamuyöllä ja vähitellen melatoniinin vaikutus alkaa hiipua, jolloin ihminen alkaa virkistyä aamua kohden.

Koska melatoniinin syntytapa on tällainen, ei ole ihme, että moni kokee valoisien kesäöiden aikana ongelmia nukkumisen kanssa. Vahva melatoniini ilman lisäaineita. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Ainoa-tuotteet sopivat kaikkiin erityisruokavalioihin, allergisille sekä vegaaneille.
Näytä koko vastaus

Miksi melatoniini ei auta?

Miksi melatoniini ei tehoa? – Melatoniinista saatetaan myös ajatella, että se on tehoton univaikeuksien hoidossa. Kataikko kertoo, että hän saa potilailtaan paljon palautetta siitä, että melatoniini ei toimi. –  Suurin syy toimimattomuuteen on väärä ottoajankohta, joka viivästyttää vuorokausirytmiä.

 1. Oikea ajankohta on viimeistään kuusi tuntia ennen unen keskikohtaa, mikä tarkoittaa, että melatoniini tulisi ottaa viimeistään kello 22.
 2. Melatoniinia ja alkoholia ei tulisi koskaan käyttää samanaikaisesti.
 3.  Sitä ei suositella ihan senkään takia, ettei tiedetä miten aine reagoi.
 4. Pienikin määrä alkoholia ylipäätään huonontaa unen laatua ja nukkumisen tehoa.

Melatoniini sopii lähes kaikille aikuisille tilapäiseen käyttöön. Raskaana oleville tai imettäville sitä ei suositella.
Näytä koko vastaus

Onko Melatoniinilla sivuvaikutuksia?

Pitkävaikutteisena melatoniini on tehokas pitkäaikaisen unettomuuden hoitoon. – Erään meta-analyysin «Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N ym. The efficacy.» 1, «Buscemi N, Vandermeer B, Friesen C ym. Manifestati.» 2 mukaan melatoniini lyhensi nukahtamisviivettä 7 minuutilla primaarista unettomuudesta kärsivillä ja 38 minuutilla viivästyneestä unijaksosta kärsivillä.

You might be interested:  Proteiinipatukka Resepti Ilman Maapähkinävoita?

Ero lumeeseen oli merkitsevä. Tämä meta-analyysi perustui 13 sähköisen tietokannan sisältämiin julkaisuihin. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne kaikenikäisillä tehdyt satunnaistetut tutkimukset, joissa vastemuuttujana oli vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, valve nukahtamisen jälkeen, nukkumisen tehokkuus, kokonaisuniaika, unenlaatu tai elämänlaatu.

Näistä nukahtamisviive oli päävastemuuttuja. Tämä haku löysi 14 tutkimusta (N = 279). Melatoniini aiheutti haittavaikutuksia yhtä usein kuin lume. Haittavaikutukset oli ilmoitettu 10 tutkimuksessa (n = 222). Tavallisimmat haittavaikutukset olivat päänsärky, huimaus, pahoinvointi ja väsymys.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisen meta-analyysin «Brzezinski A, Vangel MG, Wurtman RJ ym. Effects of.» 3 mukaan melatoniinin vaikutuksesta (20‒93-vuotiailla) aikuisilla (N = 296) nukahtamisviive lyhenee 4 minuutilla ja yöuni pitenee 14 minuutilla. Molemmat eroavat merkitsevästi lumevaikutuksesta.

Tämä meta-analyysi perustui yhden sähköisen tietokannan (MEDLINE) sisältämiin julkaisuihin vuodesta 1980 vuoteen 2003. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne satunnaistetut tutkimukset, joissa oli vähintään kuusi tutkittavaa ja vastemuuttujana vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, nukkumisen tehokkuus tai kokonaisuniaika.

Tämä haku löysi 18 tutkimusta, joista 8 tutki primaarista unettomuudesta kärsiviä, 2 perussairaudesta johtuvasta (sekundaarisesta) unettomuudesta kärsiviä ja 8 terveitä henkilöitä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmannen meta-analyysin «MacMahon MA, Broomfield NM, Espie CA. A systematic.» 4 mukaan (18‒72-vuotiailla) aikuisilla melatoniini 5 mg:n annoksella on tehokas viivästyneestä unijaksosta kärsivillä (n = 175), mutta melatoniini 0,3‒5 mg:n annoksella ei liene tehokas primaarista unettomuudesta kärsivillä (n = 48).

 1. Viivästyneen unijakson nukahtamishetki aikaistui 10‒82 minuuttia.
 2. Primaarin unettomuuden nukahtamisviive lyheni 8‒10 minuuttia.
 3. Tämä meta-analyysi perustui 4 sähköisen tietokannan sekä 5 tiedelehden sisältämiin julkaisuihin.
 4. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne tutkimukset, joissa vastemuuttujana oli vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, valve nukahtamisen jälkeen, nukkumisen tehokkuus, kokonaisuniaika tai nukkumaanmeno- ja heräämisaika.

Tämä haku löysi 14 tutkimusta, joista 8 tutki viivästyneestä unijaksosta kärsiviä ja 4 pitkäaikaisesta primaarista unettomuudesta kärsiviä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

Unettomuus «Unettomuus» 1

Näytä koko vastaus

Onko melatoniinista haittaa?

Melatoniini todella toi avun keski-ikäisen naisen uniongelmiin. Olen käyttänyt 1,5–1,9 mg:n vahvuisia melatoniinitabletteja noin kolme vuotta. Voiko melatoniinia käyttää turvallisesti pitkään? Melatoniini on ns. pimeähormoni, jonka yöllinen nousu auttaa nukahtamaan ja ylläpitämään unta.1,5–1,9 mg:n vahvuiset melatoniinitabletit ovat kaupan ravintolisinä, ja ne on tarkoitettu tukemaan elimistön normaalia vuorokausirytmiä.

 1. Niitä ei ole tarkoitettu sairauksien, kuten unettomuuden, hoitoon.
 2. Niiden pitkäaikaiskäytön turvallisuudesta ei ole saatavilla tietoja.
 3. Suomessa on markkinoilla lääkevalmisteina melatoniinitabletteja, joiden vahvuus vaihtelee 2 ja 5 mg:n välillä.
 4. Ahden milligramman vahvuisten pitkävaikutteisten melatoniinitablettien käyttöaihe on 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien ihmisten unettomuus, ja niiden käyttöaika on rajattu 13 viikkoon tutkimustiedon puuttuessa pidemmästä käyttöajasta.

Lyhytvaikutteiset kolmen ja viiden milligramman tabletit on tarkoitettu aikaerorasituksen (ns. jet lag) hoitoon, ja niitä suositellaan korkeintaan 4 vuorokauden yhtäjaksoiseen käyttöön. Melatoniini on yleensä varsin hyvin siedetty lyhytaikaisessa käytössä.

 • Sen tavallisimmat haitat ovat ajoittainen päänsärky, heitehuimaus, pahoinvointi ja ohimenevä uneliaisuus.
 • Useimmiten uneen vaikuttavien lääkkeiden teho hiipuu pitkäaikaiskäytössä, ja harvojen pitkäaikaiskäyttöä koskevien tutkimusten valossa näin voi olla myös melatoniinihoidossa.
 • Nyt kun kysyjän unirytmi on normaalistunut, voisikin ehkä olla viisasta kokeilla vähentää melatoniinitablettien käyttöä vähitellen ja ottaa niitä vain tarvittaessa, jos edellinen yö on mennyt valvoessa.

Oman elimistön melatoniinituotantoa ja unen saantia edistää älylaitteiden käytön välttäminen ainakin tuntia ennen nukkumaanmenoa, sillä tietokoneen ja kirkasnäyttöisten mobiililaitteiden sininen valo jarruttaa unen saantia. Yöllä herätessä esim. vessakäyntiä varten kannattaa mahdollisuuksien mukaan olla sytyttämättä valoa, jottei oma melatoniinituotanto estyisi.
Näytä koko vastaus

Voiko melatoniini vaikuttaa uniin?

Nämä ovat melatoniinin terveysväittämät – ja näin käytät sitä oikein! Melatoniini on käpyrauhasen erittämä yöhormoni, jolla on unettava vaikutus. Melatoniinin eritys alkaa illalla pimeän tullen, ja se estyy valon vaikutuksesta. Melatoniinin määrä verenkierrossa on korkeimmillaan kahden ja neljän välillä yöllä ja hiipuu aamuyöstä.

Melatoniinin eritys estyy valon vaikutuksesta. Melatoniini auttaa sisäistä kelloamme pysymään tahdissa edistämällä nukahtamista ja ylläpitämällä unta. Melatoniini auttaa elimistöä sopeutumaan valon ja pimeän vaihteluun, ja vaikuttaa osaltaan vuorokausirytmin säätelyyn. Melatoniini ei vaikuta unenvaiheiden koostumukseen kuten syvän unen tai REM-unen määrään.

Elimistön omaa melatoniinituotantoa voi tukea pienin valinnoin:

Vältä älylaitteiden ja muiden kirkasvalolaitteiden käyttämistä pari tuntia ennen nukkumaanmenoa. Himmennä valaistusta pari tuntia ennen nukkumaanmenoa.Pimennä makuuhuone pimennysverhoin ja sammuttamalla kaikki valonlähteet.

5 Mg Melatoniini Resepti Apteq Melatoniini Comp Ainutlaatuinen yhdistelmävalmiste. Melatoniini lyhentää nukahtamisaikaa.
Näytä koko vastaus

Milloin melatoniinin vaikutus loppuu?

10 väittämää melatoniinista Ihmisten käsitykset melatoniinivalmisteiden käytöstä ja turvallisuudesta vaihtelevat. Moni kuitenkin suosii niitä perinteisten nukahtamis- ja unilääkkeiden sijaan. Melatoniini on niin sanottu yöhormoni, jota myös ihmisen oma elimistö tuottaa.

 • Melatoniinia koskeviin väitteisiin vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen.1.
 • Melatoniinin pitkäaikainen käyttö vähentää elimistön oman melatoniinin erittymistä. Väärin.
 • Tämänhetkinen tutkimusnäyttö on sillä kannalla, että se ei vähennä elimistön omaa melatoniinin tuotantoa.2.

Melatoniini aiheuttaa väsymystä pitkin päivää. Oikein ja väärin. Siihen vaikuttaa paljon se, milloin melatoniinitabletti on otettu. Jos se on otettu puolenyön jälkeen, saattaa pitkävaikutteisen melatoniinin vaikutus kestää seuraavaan aamuun ja vielä päiväänkin asti.

 • Jotta näin ei käy, tabletti pitää ottaa ennen puoltayötä.
 • Jos kysymys on pitkävaikutteisesta melatoniinista, pitää se ottaa kaksi tuntia ennen pehkuihin menoa.
 • Lyhytvaikutteinen melatoniinitabletti kannattaa ottaa tunti ennen haluttua nukkumaanmenoaikaa.3.
 • Melatoniinia ei saa käyttää unilääkkeiden kanssa yhtä aikaa.

Väärin. Saa käyttää yhtä aikaa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että unilääkkeet ja melatoniini voimistavat toistensa väsyttävää vaikutusta. Siitä voi seurata yllättävän voimakas väsymyksen tunne. Se voi yllättää, että ihminen saattaa nukahtaa paikkaan, johon ei ollut tarkoitus nukahtaa.4.

Melatoniini ei tehoa, jos unta häiritsevät päihteet, jokin sairaus tai mielialaongelmat. Oikein. Näissä tapauksissa melatoniinin teho ei riitä unensaantiin. Melatoniinista voi saada vähän mutta ei kuitenkaan riittävää apua. Tämä johtuu siitä, ettei melatoniinin vaikutus ole yhtä voimakas kuin perinteisillä unilääkkeillä.5.

Melatoniinin käyttö aiheuttaa katkoksia uneen aamuyöstä. Väärin. Melatoniini ei aiheuta katkoksia vaan päinvastoin tiivistää unta. Sen sijaan melatoniinin vaikutuksen loppuminen voi tuoda katkoksia uneen aamuyöstä, koska lyhytvaikutteinen melatoniini häviää elimistöstä melko nopeasti.

Aamuyön tunteina ihminen voi tavallisesti heräillä melko helposti mutta myös nukahtaa nopeasti. Univaikeuksista kärsivä saattaa jäädä näissä hetkissä valvomaan. Tähän voi auttaa se, että ottaa melatoniinin totuttua myöhemmin illalla – ei kuitenkaan enää puolenyön jälkeen.6. Melatoniinista voi tulla riippuvaiseksi.

Väärin. Fyysistä riippuvuutta ei tutkimuksissa ole todettu. Sen sijaan on mahdollista, että ihmiselle tulee psykologinen tunne siitä, ettei unenpäästä saa kiinni ilman melatoniinia.7. Melatoniinin pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ei tunneta. Oikein ja väärin.

 • Pitkäaikaisen käytön vaikutuksia tunnetaan jonkin verran, mutta tutkimuksia on melko vähän.
 • Tutkimusten mukaan hälyttävää vaaraa ei näytä liittyvän pitkäaikaiseen käyttöön.
 • Alankomaissa on seurattu murrosikäisten melatoniinin käytöstä syntyviä vaikutuksia.
 • Tässä tutkimuksessa ei ole havaittu erityistä haittaa.

Lasten kohdalla kannattaa kuitenkin aina pohtia, mistä univaikeudet johtuvat. Yleensä lasten nukkumisongelmiin pystytään vaikuttamaan ilman unilääkkeitä ja melatoniinia.8. On turvallista syödä reseptivapaata melatoniinia jatkuvasti. Oikein ja väärin. Kun ostaa melatoniinia Suomesta, on se katsottava turvalliseksi, koska turvallisuutta seurataan ja tutkitaan.

Jos ihmisellä on jo lääkehoitoa, lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset melatoniinin kanssa on selvitettävä. Tämä on syytä tehdä yhdessä hoitavan lääkärin ja apteekin henkilökunnan kanssa. Jos melatoniinia ostaa ulkomailta tai internetistä, se voikin olla jotakin muuta. Näitä valmisteita ei välttämättä valvota.

Silloin ei tiedetä, mitä valmisteet sisältävät ja mitä niissä on melatoniinin lisäksi.9. Elimistön oma melatoniini vähenee, kun ihminen vanhenee. Oikein. On vaikea sanoa, mistä se johtuu. Suurin osa melatoniinin tuotannosta tapahtuu aivoissa käpyrauhasen soluissa.

 1. Niiden toiminta heikkenee iän myötä siinä määrin, etteivät ne pysty rakentamaan melatoniinia samalla tavoin kuin nuorena.
 2. Tämä on tieteellisenä kysymyksenä mielenkiintoinen, ja ilmiötä on vaikea tutkia ihmisellä.10.
 3. Ruutujen valoilla on vaikutusta melatoniinin erittymiseen. Oikein.
 4. Silmään tuleva valo estää melatoniinin tuotannon siihen aikaan, kun ihmisen elimistö sitä tuottaa eli yöllä.

Kun valo sammutetaan, elimistö pääsee tuottamaan melatoniinia. : 10 väittämää melatoniinista
Näytä koko vastaus

Miksi melatoniinia ei saa ottaa puolenyön jälkeen?

Lisätietoa aiheesta 3.12.2015

 • Melatoniini on käpyrauhassolujen aivoissa tuottama hormoni (yöhormoni), joka erittyy verenkiertoon «Lerner AB, Case JD, Takahashi Y. Isolation of mela.» 1,
 • Melatoniinia erittyy verenkiertoon perusunessa runsaammin, vilkeunessa vähemmän «Birkeland AJ. Plasma melatonin levels and nocturna.» 2,
 • Melatoniinin eritys vähenee iän myötä «Waldhauser F, Weiszenbacher G, Tatzer E ym. Altera.» 3, Samanikäisten ihmisten kesken melatoniinin erityksessä on kuitenkin suuria eroja, eikä melatoniinin erityksen muutosta ole seurattu vuosikymmenestä toiseen samoilla henkilöillä.
 • Melatoniinin eritys estyy valon vaikutuksesta «Arendt J, Wirz-Justice A, Bradtke J ym. Long-term,» 4, «Lewy AJ, Wehr TA, Goodwin FK ym. Light suppresses,» 5, «Gooley JJ, Chamberlain K, Smith KA ym. Exposure to.» 6, «Wright KP Jr, McHill AW, Birks BR ym. Entrainment,» 7,
 • Illan aikana juotu alkoholi estää melatoniinin eritystä iltayön ajan «Ekman AC, Leppäluoto J, Huttunen P ym. Ethanol inh.» 8 ja latistaa vuorokausirytmejä «Danel T, Libersa C, Touitou Y. The effect of alcoh.» 9 sitä enemmän, mitä enemmän alkoholia on juotu.
 • Tupakointi ei vaikuta käpyrauhasesta erittyvän melatoniinin pitoisuuksiin, mutta lääkkeenä tai ravintolisänä otetun melatoniinin pitoisuudet jäävät tupakoivilla pienemmiksi tupakoinnin jälkeen kuin tupakkalakon aikana «Ursing C, von Bahr C, Brismar K ym. Influence of c.» 10,
 • Melatoniinilla on lievästi väsyttävä vaikutus, eikä se muuta univaiheiden koostumusta yöunen aikana. Siksi sitä on käytetty unta edistävänä lääkkeenä «Turek FW, Gillette MU. Melatonin, sleep, and circa.» 11,
 • Myös melatoniinireseptorien analogeja on kehitetty lääkevalmisteiksi kliiniseen käyttöön niin unettomuuden «Zammit G, Erman M, Wang-Weigand S ym. Evaluation o.» 12 kuin masennustilan «Montgomery SA, Kasper S. Severe depression and ant.» 13 hoitoa varten.
 • Melatoniini laskee ruumiinlämpöä «Marrin K, Drust B, Gregson W ym. A meta-analytic a.» 14,5 mg:n annos lyhytvaikutteista melatoniinia laskee ruumiinlämpöä noin 0,2 °C. Ruumiinlämpö laskee kielen alta mitattuna 0,13 °C (0,05‒0,20 °C), tärykalvolta mitattuna 0,26 °C (0,20‒0,32 °C) ja peräsuolesta mitattuna 0,22 °C (0,19‒0,25 °C).
 • Suomessa apteekit voivat valmistaa melatoniinilääkkeen raaka-aineista, jolloin lääkäri voi määrätä melatoniinin ex tempore -reseptillä. Eräät apteekit ovat valmistaneet melatoniinia kysynnän kasvun myötä myös valmiiksi, jolloin melatoniinin voi määrätä tavallisella reseptillä. Apteekkien valmistamat melatoniinilääkkeet vapauttavat melatoniinin (tavallisimmin 1, 2 tai 3 mg) nopeasti verenkiertoon. Melatoniinin eliminaation puoliintumisaika on lyhyt eli noin 40 minuuttia.
 • Tavallisella reseptillä on määrättävissä myös pitkävaikutteinen (depottabletti) melatoniinilääke. Pitkävaikutteinen melatoniinilääke vapauttaa melatoniinin (2 mg) hitaasti verenkiertoon siten, että huippupitoisuus saavutetaan 1‒3 tunnin kuluttua lääkkeen ottamisesta.
 • Melatoniini on hyväksytty paitsi lääkeaineeksi, myös lisäravintoaineeksi (ravintolisäksi). Ravintolisänä melatoniinia voi käyttää 1 mg:n annoksella nukahtamisajan nopeuttamiseksi «EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and All.» 15, Aikaeron yksilöllisten vaikutusten lievittämiseksi melatoniinia voi ravintolisänä käyttää 0,5‒5 mg:n annoksella muutaman päivän ajan «EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and All.» 16,
 • Melatoniinia ei ole hyväksytty elintarvikelisäaineeksi.
 • Melatoniinia on luontaisena ravintoaineena etenkin tuoreissa hedelmissä, kuten banaanissa, ananaksessa, appelsiinissa ja viinirypäleessä «Tan DX, Hardeland R, Manchester LC ym. Functional,» 17 sekä myös esimerkiksi yömaidossa «Valtonen M, Niskanen L, Kangas AP ym. Effect of me.» 18,
 • Koska melatoniinin vaikutus perustuu osin vuorokausirytmien tahdistamiseen, tulisi melatoniini ottaa mahdollisimman säännöllisesti iltaisin aina samaan kellonaikaan: lyhytvaikutteinen iästä ja nukkumisajoista riippuen kello 18–23 ja pitkävaikutteinen kello 20–22.
 • Toisaalta saattaa olla, että hoidettaessa viivästyneestä unijaksosta kärsivää henkilöä melatoniinin ottaminen jo selvästi aikaisemmin voisi antaa paremman tuloksen. Mikäli melatoniinin yöllisen erityksen alkuhetki (DLMO) on tällöin määritetty, melatoniini suositetaan otettavaksi yleensä noin 5 tuntia ennen kyseistä DLMO-hetkeä, eli käytännössä kello 18–20 «van Geijlswijk IM, Korzilius HP, Smits MG. The use.» 19, Melatoniinia ei tulisi ottaa koskaan puolen yön jälkeen, koska silloin se siirtää rytmejä eteenpäin, eli väärään suuntaan unettomuuden hoitoa ajatellen.
You might be interested:  Resepti Ilman Lääkärissä Käyntiä?

Näytä koko vastaus

Voiko melatoniini aiheuttaa unettomuutta?

Julkaistu 25.09.2017 – 16:19, Päivitetty 25.09.2017 – 16:24 Melatoniini on tärkeä hormoni ihmisen normaalin vuorokausirytmin säilymisen ja hyvän unen kannalta. Lääkkeenä käytettynä sen teho perustuu melatoniinin nukahtamista helpottavaan vaikutukseen ja kykyyn rytmittää elimistön uni-valverytmiä.

Melatoniini toimii monella hyvin etenkin lievemmän, tilapäisen unettomuuden hoidossa. Melatoniinia on ihmiskehossa luonnostaan. Melatoniinin eritys on suurimmillaan yöllä pimeän aikaan ja huipussaan keskiyön jälkeisinä tunteina. Melatoniinia erittyy vähemmän, jos ihminen kärsii stressistä. Tämä on osasyynä siihen, miksi stressi aiheuttaa unettomuutta.

Myös alkoholi vähentää elimistön melatoniinin tuotantoa. Iän myötä sen tuotanto elimistössä vähenee, jolloin luonnollinen melatoniinmäärä ei välttämättä riitä hyvän yöunen takaamiseen. Lääkepillereitä pöydällä. Kuva: Tiina Jensen Akuutti,akuutti

Käpyrauhasen tuottama “yöhormoni”, jolla on lievästi väsyttävä vaikutus. Lyhytvaikutteinen melatoniini soveltuu parhaiten nukahtamisvaikeuksiin, pitkävaikutteinen aamuyön heräilyyn. Tahdistaa elimistön sisäistä kelloa ja tasapainottaa uni-valverytmiä. Käyttöön ei liity lääkeriippuvuuden kehittymisen riskiä. Yleisesti ottaen hyvin siedetty aine. Ei suositella raskautta suunnitteleville, raskaana oleville eikä imettäville.

Lyhytvaikutteisen melatoniinin vaikutus kestää elimistössä pari tuntia nukahtamisen jälkeen. Melatoniinilla voidaan aikaistaa nukkumaan menoa ja hoitaa esimerkiksi nuorten viivästynyttä uni-valverytmiä eli sitä, että nukahtaminen siirtyy myöhään yöhön ja herääminen vastaavasti päivään.

Pitkävaikutteinen melatoniini vapauttaa melatoniinia hitaasti ja jäljittelee elimistön omaa hormonieritystä. Se sopii hyvin ikääntyneille, joiden oman elimistön melatoniinin tuotanto on hiipumassa ja uni katkeilee pitkin yötä. Melatoniini tulisi ottaa iltaisin säännöllisesti aina samaan kellonaikaan. Se on yleisesti ottaen hyvin siedetty aine.

Haittavaikutuksina voi ilmetä väsymystä, huimausta tai päänsärkyä. Melatoniini ei sovi eräitä perinnöllisiä sairauksia tai autoimmuunitauteja sairastaville. Aikabiologiset unilääkkeet eivät ole yhtä tehokkaita kuin perinteiset unilääkkeet tai masennuslääkkeet.

Monet valmisteet luokitellaankin ravintolisäksi. Jos unettomuuden taustalla on voimakkaampia psyykkisiä ristiriitoja, ahdistuneisuutta, pelkoja tai masennusta, unettomuuden hoitoon tarvitaan psykologisia hoitokeinoja ja lääkehoitoa. Unettomuuden hoidossa on keskeistä ensin tunnistaa unettomuuden syy ja suunnitella hoito sekä mahdollinen lääkitys sen mukaisesti.

Lähde: THL Käypä hoito
Näytä koko vastaus

Voiko melatoniinia käyttää väärin?

Yleiset virheet melatoniinin käytössä – Saadakseen parhaan hyödyn irti melatoniinista, valmistetta tulisi käyttää oikein. Tuomilehdon mukaan yleinen virhe on ottaa melatoniini liian myöhään. Oikea aika on tunti tai pari ennen aiottua nukkumaanmenoa, jolloin melatoniini toimii tehtävässään parhaiten.

 • Jos melatoniinin ottaa liian myöhään, voi sen vaikutus olla päinvastainen ja seuraavana iltana ihmisellä on vaikeuksia nukahtaa.
 • Toinen tärkeä seikka on säännönmukaisuus.
 • Melatoniinia tulee käyttää joka ilta samaan aikaan ainakin muutamien päivien ajan, jotta hormonin vuorokausirytmiä tahdittava vaikutus tulee kunnolla esille.

Melatoniinin mahdollisen hyödyn voi nollata pitämällä itsensä illalla kiireisenä. Tällöin ihminen ei huomaa väsyttävää vaikutusta ja karkottaa unta vain kauemmas. – Uni kilpailee vähän sekundaaristen asioiden kanssa illalla, ettei malteta mennä nukkumaan silloin kun pitäisi.
Näytä koko vastaus

Onko melatoniini reseptilääke?

Luulitko, että melatoniini auttaa nukahtamaan? Tämä on ravintolisän todellinen hyöty Melatoniini on käpyrauhasen aivoissa tuottama hormoni, jonka eritystä ympäristön valo ohjaa. Normaalisti melatoniinia erittyy eniten yöllä ja vähiten päivällä. Koska melatoniini laskee ruumiinlämpöä, se myös lisää valmiutta nukahtaa.

 1. Tieto melatoniinin myönteisistä vaikutuksista uneen on rohkaissut monia kokeilemaan hormonia sisältävien valmisteiden käyttöä omatoimisesti.
 2. Päivittäistavarakaupoissa ja apteekeissa ilman reseptiä myytävä melatoniini ei ole lääke vaan ravintolisä.
 3. Alle 2 milligrammaa melatoniinia sisältävää ravintolisää saa ostaa ilman lääkärin määräystä, ja monet valmisteet sisältävät 1,9 milligrammaa melatoniinia.

Tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta kertoo, ettei 0,1 milligramman ero käytännössä näy vaikutuksessa. Laimeampaa, ei-lääkkeellistä melatoniinia ei kuitenkaan saa markkinoida apuna unettomuuteen, joka on sairaus. – Niihin saa liittää terveysväittämän, että melatoniini nopeuttaa nukahtamista ja että se lievittää aikaerorasituksen yksilöllisiä oireita, Partonen kertoo.
Näytä koko vastaus

Voiko melatoniinia ostaa ilman reseptiä?

Melatoniinia myydään ravintolisinä, itsehoitolääkkeinä ja reseptilääkkeinä. Itsehoitopuolella tuotteiden vahvuus vaihtelee ravintolisien yhdestä milligrammasta itsehoitolääkkeiden viiteen milligrammaan. Valmisteita löytyy nieltävien tablettien lisäksi myös imeskeltävinä tabletteina ja suihkeina.
Näytä koko vastaus

Milloin melatoniinia ei saa ottaa?

Uniasiantuntijoiden mukaan melatoniini voi auttaa nukahtamaan ja helpottaa myös sopeutumista aikaeroon, mutta ajoitus on tärkeää. Tuotepakkauksen ohje voi neuvoa väärin.

Melatoniinin vaikutus on tehokkain, kun se otetaan säännöllisesti samaan kellonaikaan.Lähes kaikilla aikuisilla tämä tarkoittaa sitä, että melatoniini otetaan iltakahdeksan ja iltayhdeksän välillä mieluiten samaan aikaan.Sopeutuessa aikaeroon melatoniini tulee ottaa aina noin tuntia ennen nukkumisaikaa, mutta kuitenkin aina viimeistään iltakymmeneltä määränpään kellonaikaa.

Katso videolta, tiesitkö tämän unettomuudesta. Valo jarruttaa melatoniinin eritystä, ja illalla hämärän saapuessa melatoniinin eritys lisääntyy. Pitkävaikutteinen melatoniinivalmiste jäljittelee elimistön omaa fysiologista melatoniinin eritystä ja voi helpottaa nukahtamista.

– Melatoniinin vaikutus on tehokkain, kun se otetaan säännöllisesti samaan kellonaikaan. Lähes kaikilla aikuisilla tämä tarkoittaa sitä, että melatoniini otetaan iltakahdeksan ja iltayhdeksän välillä mieluiten samaan aikaan. Näin neuvovat neurologi, professori Markku Partinen ja unihoitaja, sairaanhoitaja Anne Huutoniemi tuoreessa kirjassaan Uniterveyskirja (Docendo 2018).

He huomauttavat, ettei melatoniinia tule ottaa puolenyön jälkeen eikä myöskään aamulla yövuoron jälkeen. – Useiden melatoniinivalmisteiden paketissa oleva ohje “tunti ennen nukkumaanmenoa” onkin väärä, eikä sitä tule noudattaa, jos nukkumaan käydään iltayhdentoista aikaan tai myöhemmin. 5 Mg Melatoniini Resepti
Näytä koko vastaus

Mikä on sopiva määrä melatoniinia?

Melatoniini − annostus – Ravintolisänä melatoniinia voi käyttää 1−1,9 milligramman annoksella nukahtamisajan nopeuttamiseksi. Aikaeron yksilöllisten vaikutusten lievittämiseksi melatoniinia voi käyttää 0,5‒5 milligramman annoksella muutaman päivän ajan. Melatoniinia ei suositella ottamaan ohjeessa suositeltua määrää enempää, koska suuremmista annoksista ei ole hyötyä.
Näytä koko vastaus

Voiko melatoniinin pureskella?

Tabletteja ei pidä murskata eikä pureskella nielemisen helpottamiseksi.
Näytä koko vastaus