Mitä Reseptejä Minulla On?

Mitä Reseptejä Minulla On

Mistä näkee määrätyt reseptit?

Näet omat reseptitietosi Omakannassa – Voit tarkastella omia reseptitietojasi Omakanta-palvelusta. Omakannasta voit tarkastaa mitä reseptejä sinulle on määrätty, mihin asti reseptisi ovat voimassa ja paljonko resepteissäsi on vielä lääkkeitä jäljellä.
Näytä koko vastaus

Mitä tietoja reseptistä löytyy?

Voinko ostaa ulkomailla kirjoitetulla reseptillä lääkkeitä suomalaisesta apteekista? – Voit ostaa lääkkeitä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla reseptillä suomalaisesta apteekista, jos lääkkeellä on Suomessa myyntilupa. Reseptissä pitää olla potilaan tiedot, lääkemääräyksen antopäivä, reseptin kirjoittajan tiedot ja allekirjoitus sekä lääkettä koskevat tiedot.
Näytä koko vastaus

Mitä tietoja farmaseutti näkee?

1. Kuka olet? – Astelet vuoronumerolappu kädessä apteekin resepti­palveluun noutamaan sähköistä reseptiäsi. Farmaseutti pyytää vilauttamaan Kela-korttia, ajokorttia tai henkilökorttia viivakoodinlukijalle. Samassa tietosi latautuvat hänen näytölleen Kelan Kanta-palveluista, jonne hän on tunnistautunut terveydenhuollon ammattikortilla.Farmaseutti tietää nyt, kuka olet, mihin lääkkeisiin sinulle on mahdollisesti myönnetty erityiskorvausoikeus, kenelle olet ehkä antanut valtuuden asioida apteekissa puolestasi sekä onko sinulla perustoimeentulotuen yhteydessä myönnetty maksusitoumus lääkkeisiin.
Näytä koko vastaus

Mistä näkee onko apteekissa lääkkeitä?

Lääkehaku etsii lääkkeen Lääketietoa | 12.06.2020 | TARU VANHALA Saatavuushäiriöiden lisäännyttyä yhä useampi suomalainen on törmännyt ikävään tilanteeseen: lääkettä ei löydy apteekista. Uusi Lääkehaku-verkkopalvelu auttaa löytämään lääkkeen, yhdellä haulla. Apteekki.fi-sivustolla on julkaistu uusi Lääkehaku-palvelu. Kätevän verkkopalvelun avulla asiakas voi hakea lähimmän apteekin tai verkkoapteekin, jossa tarvittavaa lääkettä on juuri sillä hetkellä saatavilla. Lääkehaku helpottaa lääkkeiden löytämistä erityisesti saatavuushäiriötilanteessa.

 • Tuotteen loppuessa tukkuliikkeestä asiakkaan on ollut haastava löytää apteekkia, jonka hyllyllä lääkettä on vielä jäljellä.
 • Yhdellä haulla pystyy nyt korvaamaan monta puhelinsoittoa, tiivistää Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.
 • Ennen kuin lääkettä lähtee noutamaan, varsinkaan pitkän matkan päästä, kannattaa kuitenkin varmuuden vuoksi ottaa yhteyttä apteekkiin ja varata lääke.

Lääkehaku löytyy -sivuston etusivulta. Hakua voi käyttää tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tiedot haetaan lääkevalmisteen nimellä. Palvelu kertoo saatavuustietojen lisäksi myös lääkkeen hinta- ja Kela-korvattavuustiedot, sekä vaihtokelpoiset rinnakkaisvalmisteet.

Alliimmat ja vähemmän käytetyt lääkkeet ovat apteekeissa usein tilaustuotteita. Jos haku näyttää, että lääkettä ei lähiapteekin varastossa ole, se ei tarkoita etteikö sitä saisi kyseisen apteekin kautta. – Jos lääke on normaalisti saatavilla tukusta, se saadaan tilattua jokaiseen Suomen apteekkiin noin yhden arkipäivän tilausajalla, Sandler muistuttaa.

Lisääntyneistä saatavuushäiriöistä ja koronapandemiasta huolimatta lääkkeiden saatavuus Suomessa on edelleen erinomaisella tasolla. : Lääkehaku etsii lääkkeen
Näytä koko vastaus

Mitä reseptistä käy ilmi?

E-resepti – potilaan harmiksi vai hyödyksi? E-reseptillä ei nimestään huolimatta ole mitään tekemistä e-pillerin kanssa, vaikka sähköisellä reseptillä voidaan määrätä ehkäisypillereitäkin. Potilaan Lääkärilehti selvitti vastaukset tärkeimpiin potilasta koskeviin kysymyksiin.1. Kuka voi kirjoittaa potilaalle e-reseptin? Vielä tällä hetkellä sähköisiä reseptejä saa lähinnä julkisesta terveydenhuollosta. Yksityisten lääkäriasemien on nykyisen lainsäädännön mukaan liityttävä järjestelmään ensi vuoden huhtikuuhun mennessä, mutta jo tämän vuoden loppuun mennessä niitä on mukana useita kymmeniä. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan lakimuutosta, jonka perusteella myös yksityislääkäreiden tulisi liittyä järjestelmään vuoden 2016 alusta lähtien. Sen jälkeen kaikki lääkärit laatisivat lääkemääräykset pääsääntöisesti sähköisesti.2. Voiko e-reseptillä määrätä kaikkia lääkkeitä? Kyllä voi, lukuun ottamatta erityisluvallisia valmisteita.3. Kelpaako e-resepti kaikissa apteekeissa? Kaikki apteekit ovat jo liittyneet sähköiseen reseptiin. Sähköisen reseptin on jo saanut yli 2,6 miljoonaa suomalaista, ja sähköisiä reseptejä on toimitettu apteekeista yli 22 miljoonaa kappaletta. Apteekkariliiton mukaan apteekkien kautta saatu kansalaispalaute on ollut positiivista.4. Miten e-resepti eroaa perinteisestä paperireseptistä? Kun lääkkeen määrääjä kirjoittaa potilaalle sähköisen reseptin, hän tallentaa sen valtakunnalliseen tietokantaan, Reseptikeskukseen, jonne kaikilla sähköisen reseptin piiriin liittyneillä organisaatioilla on pääsy. Aiemmin esimerkiksi puhelinreseptillä määrätyt lääkkeet on voinut noutaa vain siitä apteekista, jonne lääkäri on reseptistä soittanut. Sähköinen resepti kelpaa kaikissa apteekeissa. E-reseptiä ei voi myöskään kadottaa, eikä sitä voi väärentää.5. Tarvitseeko potilaan itsensä osata käyttää tietokonetta, jotta hän saa lääkkeensä? Ei tarvitse. Lääkkeet saa mistä tahansa apteekista esittämällä Kela-korttinsa tai todistamalla henkilöllisyytensä muulla tavoin, jolloin apteekin henkilökunta etsii reseptin valtakunnallisesta Kelan ylläpitämästä Reseptikeskuksesta.6. Aiheuttaako e-resepti potilaalle ylimääräisiä kustannuksia? Ei aiheuta. Esimerkiksi sähköisen reseptin uusimisesta apteekit perivät normaalin palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Terveydenhuollossa uusimisen voi tehdä edelleen maksutta.7. Saako potilas lääkäriltä reseptistä mukaan mitään “kättä pidempää” paperilla? Kyllä, lääkkeen määrääjän tulee antaa potilaalle paperille tulostettu potilasohje, joka muistuttaa osittain vanhaa paperireseptiä. Siitä käy ilmi muun muassa lääkkeen määrännyt lääkäri, määrätyt lääkevalmisteet annostusohjeineen sekä reseptin voimassaoloaika. Potilasohjeen esittäminen helpottaa asiointia apteekissa. Apteekki puolestaan liimaa aina toimituksen yhteydessä lääkepakkauksen kylkeen (tai asiakkaan halutessa muuhun tositteeseen) annosohjetarran, jossa lukee, kauanko resepti on voimassa ja paljonko reseptissä on lääkettä jäljellä.8. Entä jos joku muu asioi apteekissa puolestani? Tuolloin asiamiehen tulee osoittaa esimerkiksi potilasohjeella, potilaan Kela-kortilla tai potilaan henkilöllisyystodistuksella, että hänellä on oikeus hakea lääkkeet.9. Minne e-resepti tallentuu? Resepti tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Siellä lääkemääräys on aina tallessa. Valtakunnallisen Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä on Kela.10. Mitä tietoja Reseptikeskus potilaasta ja hänen lääkityksestään saa? Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot säilyvät Reseptikeskuksessa 30 kuukautta eli 2,5, vuotta. Sen jälkeen ne siirtyvät toiseen keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptiarkistoksi.11. Mitä lääkemääräyksille tapahtuu Reseptiarkistossa? Reseptiarkistoon siirtyneet reseptit eivät ole enää terveydenhuollon eikä apteekkien käytettävissä. Reseptitietoja voidaan käyttää valvontaan, lääketurvatoimintaan, lääkekorvausten maksamiseen ja tutkimukseen kymmenen vuotta sen jälkeen, kun ne on siirretty arkistoon. Näihin tarkoituksiin tietoja voivat saada muun muassa Valvira, aluehallintovirastot, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Kela ja Lääkehoidon kehittämiskeskus.12. Voiko potilas halutessaan kieltäytyä e-reseptistä? Kyllä voi, vielä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Potilaalla on edelleen oikeus saada paperiresepti lääkäriltään. Paperi-, puhelin- ja faksireseptejä ei tallenneta Reseptikeskukseen. Potilaalla on myös oikeus kieltää reseptitietojen katsominen Reseptikeskuksesta.13. Onko potilaalle jotain hyötyä e-reseptistä? Sähköiset reseptit eivät katoa ja potilas voi hakea lääkkeensä mistä tahansa apteekista. Kun potilaan kaikki reseptit on tallennettu Reseptikeskukseen, lääkäri voi potilaan luvalla tarkistaa hänen kokonaislääkityksensä ja ehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Lisäksi potilasta hoitava sairaanhoitaja tai apteekin farmaseuttinen henkilö voi potilaan suostumuksella tarkastella Reseptikeskuksessa olevia tietoja. E-reseptiä on lähes mahdoton väärentää.14. Voiko kokonaislääkityksen tarkistaa myös apteekissa? Kyllä voi. Sen voi tehdä farmaseutti tai proviisori. Tietojen katsomiseen tarvitaan aina potilaan lupa.15. Voiko potilas katsella omia lääkemääräyksiään omalta tietokoneeltaan? Potilas voi tarkastella omia reseptitietojaan Omakanta-nettipalvelun kautta. Sieltä hän saa kaikista sähköisistä resepteistään tulostuskelpoisen yhteenvedon, josta selviävät yhdellä silmäyksellä kaikki sähköiset reseptit. Potilas näkee, mitä reseptejä hänelle on määrätty, mihin asti reseptit ovat voimassa ja paljonko resepteissä on vielä toimittamattomia lääkkeitä. Potilas näkee palvelusta myös, missä terveydenhuollon toimintayksiköissä ja apteekeissa hänen tietojaan on katsottu tai käsitelty.16. Mistä verkko-osoitteesta tietoihinsa pääsee? Palveluun pääsee kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) kanta.fi -sivujen kautta.17. Pääsevätkö myös alaikäiset katsomaan omia tietojaan tai vanhemmat lastensa tietoja? Eivät pääse, ainakaan toistaiseksi. Palveluun voi kirjautua vain täysi-ikäinen. Vanhemmat eivät voi nähdä palvelusta alaikäisten lastensa tietoja. Huoltajat voivat pyytää yhteenvedon alaikäisen lapsensa sähköisistä resepteistä joko terveydenhuollosta tai apteekista.18. Voiko joku muu päästä käsiksi potilaan tietoihin? Omia verkkopankkitunnuksia tai HST-korttia ei saa antaa toisen henkilön käyttöön, eikä tunnistautumiseen saa käyttää toisen henkilön tunnuksia. Jos esimerkiksi perheenjäsenelläsi on kanssasi yhteiset pankkitunnukset, ottakaa yhteyttä pankkiinne, jotta jokainen saa omat tunnukset.19. Mitä jos lääkärin tai apteekin tietoverkkoyhteyksissä on katkos eikä e-reseptiä voi kirjoittaa tai lunastaa? Lääkäri voi aina tarvittaessa kirjoittaa paperi- tai puhelinreseptin. Eri apteekit ovat varautuneet tietoliikenneongelmiin muun muassa kahdennetuin yhteyksin sekä sopimalla toimintamalleista paikallisen terveydenhuollon kanssa.20. Voiko e-reseptin kirjoittaa myös hammaslääkäri tai vaikkapa eläinlääkäri? Toistaiseksi silmä- ja hammaslääkärit kirjoittavat vain vähän sähköisiä reseptejä. Eläinlääkärit eivät kuulu sähköistä lääkemääräystä koskevan lain piiriin, joten eläinten lääkkeet määrätään yhä “perinteisillä” resepteillä. Sirpa Kulonen toimittaja Lähteet: http://www.kanta.fi, Lääkärilehti 42/2013, Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Iiro Salonen, Kelan suunnittelija Pirjo Ikävalko Kuva: Panthermedia Ei kuvateksti\u00e4 “,”meta”:}]> : E-resepti – potilaan harmiksi vai hyödyksi?
Näytä koko vastaus

You might be interested:  Naudan Paistisuikale Reseptejä?

Miksi oma kantaan ei pääse?

Omakantaan kirjautuminen – Omakantaan tunnistaudutaan sähköisellä henkilökortilla, pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos tunnistautumispalvelussa on päivityksestä tai vastaavasta johtuva käyttökatko, ei Omakantaan voi kirjautua. Kokeile kirjautumista myöhemmin uudelleen.
Näytä koko vastaus

Voiko lääkäri poistaa reseptin?

Lääkemääräyksen uudistaminen – Sähköisen 24 kk voimassa olevan lääkemääräyksen voi uudistaa, kun alkuperäisen lääkemääräyksen antamisesta on kulunut enintään 28 kuukautta. Pkv- ja huumausainelääkemääräykset voi uudistaa 16 kk:n kuluessa. Puhelinlääkemääräystä, pro auctore -lääkemääräystä ja eurooppalaista lääkemääräystä ei voi uudistaa.

 1. Potilas tai hänen puolestaan asioiva henkilö voi pyytää reseptin uudistamista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön, apteekin tai Omakannan kautta.
 2. Apteekissa tehdyn uudistamispyynnön apteekki lähettää Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön automaattisesti edelleen potilaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön.

Tämä voi olla joko sama yksikkö, jossa lääkemääräys on kirjoitettu, tai yksikkö, johon potilaan hoito on siirtynyt. Apteekissa tai Omakannassa tehdyn uudistamispyynnön voi vastaanottaa muukin kuin lääkemääräyksen alun perin kirjoittanut lääkäri. Potilas ei voi vaikuttaa siihen, kenelle lääkärille terveydenhuollon toimintayksikössä pyyntö ohjautuu.

Uudistamispyynnön vastaanottaneella lääkärillä on oikeus hakea uudistettava resepti Reseptikeskuksesta ilman potilaan erillistä suostumusta, mutta potilaan muita Reseptikeskuksessa olevia reseptejä, lukuun ottamatta pkv-lääkkeitä ja lääkärin itse kirjoittamia lääkkeitä, hän ei kuitenkaan saa hakea ilman potilaan suostumusta.

Tieto suostumuksesta/kiellosta muiden reseptien katsomiseen välitetään lääkärille uudistamispyynnön mukana. Lääkemääräyksen uudistamispyynnön saatuaan lääkäri voi joko hyväksyä, hylätä tai palauttaa uudistamispyynnön. Lääkemääräystä uudistettaessa on muistettava, että uudistamisessakin on kyse lääkkeen määräämisestä.

Ennen lääkemääräyksen uudistamista on aina harkittava, sopiiko potilaalle määrättävä lääke hänelle ja onko lääke potilaalle tarpeellinen. Lääkärin on aina myös tarkistettava, onko uusittava lääke yhteensopiva potilaan muiden määräyshetkellä käytössä olevien lääkkeiden kanssa ja pohdittava lääkityksen edut ja haitat potilaan hoidon kokonaisuuden kannalta.

Reseptin uudistaminen ei saa olla itsestään selvää, vaan jokaisella reseptin kirjoituskerralla lääkärin on arvioitava lääkehoidon asianmukaisuus. Aikanaan hyväksi arvioitu lääke ei ole potilaalle välttämättä paras mahdollinen vuosikausiksi eteenpäin. Tähän tarvitaan usein tuoretta tietoa suoraan potilaalta.

Yhteydenpitoon voi käyttää myös sähköisen lääkemääräyksen Viesti apteekille -tietokenttää, jossa voi tarvittaessa esim. välittää potilaalle pyynnön ottaa pikaisesti yhteyden lääkäriin. Muunlaisia hoitoon liittyviä viestejä viestikentän kautta ei saa välittää. Jos lääkäri ei uudista reseptiä, hän voi palauttaa sen Reseptikeskukseen, jolloin potilaalla on mahdollisuus tehdä uusi uudistamispyyntö toiseen terveydenhuollon toimintayksikköön.

Jos lääkäri hylkää uudistamispyynnön, potilas ei voi pyytää reseptin uudistamista enää miltään terveydenhuollon toimintayksiköltä. Lääkäri voi hylätä reseptin uudistamisen lääketieteellisen harkinnan perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikkö on velvollinen ilmoittamaan potilaalle uudistamispyynnön hylkäämisestä.

 • Mikäli reseptin uudistamispyyntöä ei käsitellä terveydenhuollon toimintayksikössä 8 vrk:n kuluessa siitä, kun sen potilastietojärjestelmä on vastaanottanut pyynnön, uudistamispyyntö vanhenee Reseptikeskuksessa, jolloin potilas voi tehdä uuden uudistamispyynnön.
 • Aikki terveydenhuollon toimintayksiköt eivät vastaanota sähköisiä uudistamispyyntöjä.

Sekä apteekin että Omakannan kautta uudistamispyynnön voi lähettää vain sellaiseen terveydenhuollon toimintayksikköön, joka ottaa vastaan uudistamispyyntöjä. Omakannan kautta huoltaja voi lähettää uudistamispyynnön myös alle 10-vuotiaan lapsen reseptistä.
Näytä koko vastaus

Voiko lääkäri määrätä reseptin puhelimessa?

Sähköinen lääkemääräys eli e-resepti – Vuoden 2017 alusta lähtien lääkemääräykset tulee kaikissa tilanteissa tehdä pääsääntöisesti sähköisesti. Lääkemääräyksen voi tehdä kirjallisesti tai puhelimitse jatkossakin mikäli sähköinen määrääminen ei ole teknisen häiriön vuoksi mahdollista.

 1. Lisäksi lääkemääräyksen voi tehdä kirjallisesti tai puhelimitse, jos lääkehoidon tarve on kiireellinen eikä lääkemääräystä voi olosuhteiden poikkeuksellisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä laatia sähköisesti.
 2. Tästä tulee tehdä merkintä lääkemääräykseen.
 3. Lääkemääräyksen tekemiseen tarvitaan tietokone, internetyhteys, terveydenhuollon ammattikortti, kortinlukija ja selainpohjainen ereseptipalvelu.

Selainpohjaisia ereseptipalveluita ovat www.kelain.fi, www.mediresepti.fi ja www.nettiresepti.fi, Kelainta saa käyttää vain yksityiskäytössä, ei ansaintatarkoituksessa. Kelaimen käyttö on kokonaan maksutonta. Muiden palveluiden käyttö on maksullista. Näiden maksujen lisäksi ammattikäytössä pitää maksaa reseptikeskuksen käyttömaksu, joka vuonna 2020 on 37.1snt/lääkemääräys.
Näytä koko vastaus

Montako kertaa reseptin voi uusia?

Mitä reseptejä voin uusia? – Voit pyytää uusintaa reseptistä, josta on jo ostettu lääkettä. Kaksi vuotta voimassa olevat reseptit voi uusia 28 kuukauden ajan määräyspäivästä alkaen. Vuoden voimassa olevat reseptit voi uusia 16 kuukauden ajan. Lääkkeen määrääjä ei välttämättä uusi reseptiä, jos

määräys on kuuriluontoinen valmiste esim. antibiootti tai yskänlääke, jonka määrääminen edellyttää potilaan tutkimista lääkkeen tehoa ja turvallisuutta potilaan hoidossa ei ole arvioitu edellisen 16 kuukauden aikana alkuperäinen lääkemääräys on määrätty muualla, eikä terveydenhuollon yksikön käytössä ole riittävää tietoa potilaan hoidosta.

Reseptin uusimista ei voi pyytää Omakannasta, jos

reseptille on tehty uusimiskielto resepti on mitätöity resepti on annosjakelussa reseptistä on jo vireillä uusimispyyntö reseptin aikaisempi uusimispyyntö on hylätty resepti on määrätty ulkomailla ostoa varten resepti on erityislupavalmiste resepti on apteekissa tallennettu puhelinresepti reseptillä ei ole vielä ostettu lääkettä.

Nämä reseptit eivät tule valittavien listalle lainkaan.
Näytä koko vastaus

Voiko farmaseutti hakea Proviisoriksi?

Farmaseutiksi ja proviisoriksi voit opiskella suomeksi Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä ruotsiksi Åbo Akademissa. Voit hakea erikseen opiskelemaan vain farmaseutiksi (180 op, 3 vuoden opinnot) tai farmaseutiksi ja proviisoriksi (180 op + 120 op, yht.5 vuoden opinnot).
Näytä koko vastaus

Voiko apteekki kieltäytyä myymästä?

Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet ovat Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton hyväksymä julkilausuma niistä arvoista, joiden varaan suomalainen apteekkitoiminta rakentuu. Apteekit toimivat asiakkaiden parhaaksi ja vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin osana terveydenhuoltoa.

 • Ohjeiden tarkoituksena on tukea apteekkihenkilökuntaa työssä kohtaamiensa eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja päätöksenteossa.
 • I Apteekkien tehtävä on huolehtia laadukkaasta lääkehuollosta, edistää rationaalista lääkehoitoa ja tukea lääkehoitojen onnistumista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Apteekki turvaa omalta osaltaan lääkkeiden saatavuuden väestölle, huolehtii turvallisesta, tehokkaasta ja taloudellisesta lääkehuollosta sekä tarjoaa korkeatasoista lääkkeisiin, lääkehoitoihin ja terveyden edistämiseen liittyvää neuvontaa ja palveluja.

 • Apteekeissa on hyvät ammatilliset toimintatavat ja niissä toimitaan lakien, asetusten ja viranomaismääräysten ja –ohjeiden mukaan.
 • Lääkkeitä toimitettaessa varmistutaan siitä, että asiakas on selvillä hankkimiensa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä, huomioiden asiakkaan lääkehoidon kokonaisuus, sairaudet ja ikä.

Lääkeneuvonnan lisäksi ohjataan ja kannustetaan oman terveyden hoitamiseen. Apteekissa tunnistetaan lääkitykseen liittyviä riskitekijöitä. Toiminnan tavoitteena on turvallisen lääkehoidon varmistaminen. II Apteekkihenkilökunta toimii asiakkaan parhaaksi Apteekkihenkilökunta toimii ammatillisen osaamisen ja kokemuksen tuoman asiantuntemuksen avulla asiakkaan parhaaksi.

Toiminnan perusteena on hoidon tarve, terveyttä edistävät tavoitteet ja asiakkaan hyvinvointi. Asiakkaan kanssa keskustellaan turvallisen lääkehoidon onnistumisen edellytyksistä ja neuvotaan lääkevalmisteiden hinnoista sekä Kela-korvauksista edullisimpien vaihtoehtojen löytämiseksi. Apteekki huolehtii alueensa väestön apteekkipalvelujen riittävästä saavutettavuudesta.

Apteekin velvoite on huolehtia lääkkeiden saatavuudesta myös erityis- ja poikkeustilanteissa. III Farmasian ammattilaisten toiminta pohjautuu farmasian ja muun terveydenhuollon yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. Apteekissa työskentelevät apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

 1. Ammatillinen tieto ja osaaminen ovat kaiken toiminnan perusta ja sopusoinnussa sekä farmasian että muun terveydenhuollon tavoitteiden kanssa.
 2. Ihmisiä ei ohjata tarpeettomaan lääkkeiden tai muiden apteekkituotteiden tai -palvelujen käyttöön.
 3. Apteekit toimivat yhteistyössä asiakkaan parhaaksi ja pyrkivät säilyttämään alan sisäisen eheyden.

Omassa tai muun terveydenhuollon toiminnassa tapahtuneet lääkityspoikkeamat käsitellään rakentavasti, samalla kuitenkin avoimesti ja asiakkaan oikeuksia kunnioittaen. IV Apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valinnanvapautta ja kohtelee asiakkaita tasa-arvoisesti.

Asiakkaan vapautta valita lääkkeensä ja vaihtoehtoiset hoitomuodot kunnioitetaan turvallisuusnäkökulma huomioiden. Apteekkihenkilökunnalla on vastuu siitä, että asiakkaalla on riittävät tiedot valintansa tueksi. Farmaseuttinen henkilökunta voi ammatillisen harkinnan perusteella kieltäytyä myymästä asiakkaan pyytämää valmistetta, kun sen käyttö ei ole turvallista eikä terveydenhuollon tavoitteiden kannalta perusteltua.

Farmaseuttinen henkilökunta pyrkii varmistumaan siitä, että heikommassa asemassa olevan oikeus saada asianmukaista lääkehoitoa ei vaarannu hänen puolestaan asioivan henkilön vakaumuksen tai toiminnan vuoksi. Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti, kuunnellen ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen.

V Apteekkihenkilökunta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan voidakseen toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti. Jokaisen apteekissa työskentelevän henkilökohtainen ammatillinen velvoite on osaamisen ylläpitäminen. Osaamisen kehittämisen velvoite koskee sekä työnantajaa että työntekijää. Ammattitaitoon kuuluu oman osaamisen ja sen rajojen tunnistaminen ja tarvittaessa asiakkaan ohjaaminen sille ammattilaiselle tai taholle, joka pystyy häntä parhaiten auttamaan.

Moniammatillista yhteistyötä tehdään asiakkaan parhaaksi. Kaikkien osaamista arvostetaan omissa tehtävissään. VI Apteekin tuote- ja palveluvalikoima tukee apteekin tehtävää osana terveydenhuoltoa. Apteekin valikoimaan kuuluu vain laadukkaita ja turvallisia tuotteita.

Tuote- ja palveluvalikoima kuvastaa sitä asiantuntemusta, millä apteekit hoitavat yhteiskunnallista tehtäväänsä väes-tön lääkehuollon toimeenpanijana sekä asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä. Apteekkari vastaa apteekin tuote- ja palveluvalikoimasta huomioiden asiakkaiden tarpeet, henkilöstön ja yhteistyötahojen, kuten muun terveydenhuollon toiveet, sekä yhteiskunnalliset tavoitteet rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi.

VII Apteekkihenkilökunta toimii yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan ja viranomaisten kanssa asiakkaiden parhaaksi. Apteekkihenkilökunta osallistuu aktiivisesti lääke- ja lääkitysturvallisuuden, rationaalisen lääkehoidon, sekä terveyden edistämisen päämäärien toteuttamiseen.

 1. Näihin päämääriin pyri-tään tiiviissä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
 2. Apteekin farmaseuttinen henkilökunta osallistuu lääkehoidon vaikutusten seurantaan, sekä ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.
 3. Farmaseuttinen henkilökunta osallistuu myös lääkehoidon kokonaisuuden arviointiin ja tarjoaa lääkärille tietoa ja perusteltuja ehdotuksia päätöksenteon tueksi.
You might be interested:  Peanut Butter Cups Resepti?

VIII Apteekkihenkilökunta toimii vastuullisesti ja ylläpitää toiminnallaan alansa arvostusta ja luottamusta yhteiskunnassa. Apteekkitoiminta perustuu terveydenhuollon tavoitteisiin ja arvoihin, näyttöön perustuvaan tieteeseen ja jatkuvuuteen. Apteekkihenkilökunta huolehtii siitä, että apteekin perustehtävä alueen lääkehuollosta vastaavana terveydenhuollon toimipisteenä säilyy selkeänä.

 • Apteekit uudistuvat muun yhteiskunnan mukana asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta.
 • Muutoksissa tulee vaalia ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoisen apteekkitoiminnan periaatteita.
 • Apteekin toimitilat, julkaisut, verkossa tapahtuva palvelu ja näkyvyys sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa ilmentävät kaikki apteekkitoimintaa.

Kaiken viestinnän tulee olla linjassa apteekkeja kohtaan osoitetun luottamuksen kanssa. Apteekkitoiminnassa huomioidaan yhteiskuntavastuu. Apteekissa noudatetaan hyviä markkinointitapoja ja asiallisia kilpailukeinoja. IX Farmaseuttinen henkilökunta edistää lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii ehkäisemään niiden väärinkäyttöä.

Farmaseuttisen henkilökunnan lääkeneuvonta on luotettavaa, tarkkaa, ymmärrettävää ja riippumatonta. Neuvontaa annetaan asiakkaan tarpeiden perusteella, jotta varmistutaan lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Asiakasta rohkaistaan kysymään lääkitykseen liittyvistä asioista. Neuvonnasta huolehditaan kaikissa apteekin palvelukanavissa.

Apteekkihenkilökunta ei myy lääkkeitä tai muita tuotteita asiakkaalle, jonka epäillään hankkivan niitä tahalliseen väärinkäyttöön. X Apteekkihenkilökunta pitää salassa ne asiat, joita se on ammatissa toimiessaan kuullut ja nähnyt. Apteekkihenkilökunta on velvollinen pitämään salassa asiakkaan sairautta, lääkehoitoa tai muita henkilökohtaisia asioita koskevat tiedot, ellei asiakas ole antanut suostumustaan tietojen välittämiseen.

Apteekin toimitilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia siten, että niissä on mahdollisuus yksilölliseen ja luottamukselliseen asiointiin. Apteekkihenkilökunnan kesken asiakkaan lääkehoidosta ja siihen liittyvistä seikoista keskus-tellaan harkiten ja vain silloin, kun asiakkaan etu ja asioiden joustava hoitaminen sitä edellyttävät.

Apteekkihenkilökunta käyttää apteekissa olevia, asiakkaan lääkitystä koskevia tietoja ainoastaan hoidon kannalta tarpeellisten tarkistusten ja selvitysten tekemiseen. Apteekkihenkilökunnan tulee tunnistaa tilanteet, joihin on tarpeellista puuttua henkilön turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet ruotsiksi (pdf) >
Näytä koko vastaus

Onko lääke reseptillä halvempi?

Mitä Reseptejä Minulla On 1. Miksi apteekissa tullaan kysymään “miten voin auttaa?”? Fimean “Määräys lääkkeiden toimittamisesta (PDF)” velvoittaa apteekin farmaseuttista henkilökuntaa antamaan lääkeneuvontaa myös apteekin itsehoito- ja palveluvalintaosastoilla.” Lisäksi apteekkitoiminnan eettisissä ohjeissa mainitaan, että “apteekkihenkilökunta edistää ammatissaan lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii estämään lääkkeiden tahallista väärinkäyttöä.” Muista, että hyvät neuvot tulevat kaupan päälle! 2.

 1. Miksi kaikki apteekin työntekijät eivät saa kertoa lääkkeistä? Vain apteekin farmaseuttisella henkilökunnalla eli farmaseuteilla ja proviisoreilla on oikeus antaa lääkeneuvontaa ja toimittaa reseptilääkkeitä.
 2. Farmaseutin tutkintotaso on alempi korkeakoulututkinto yliopistossa (kolme vuotta) ja proviisorin ylempi korkeakoulututkinto (viisi vuotta).

Lääkeneuvontaa itsehoitolääkkeistä saavat antaa myös farmasian opiskelijat ja farmanomit. Lue lisää farmasian ja lääkealan opiskelusta esimerkiksi täältä ja täältä,3. Miksi reseptillä määrätty lääke tulee joskus ilman reseptiä ostettuna halvemmaksi? Itsehoitolääkkeitä voidaan määrätä reseptillä esimerkiksi jos asiakkaalla on vakuutus, joka korvaa lääkkeen.

Jos itsehoitolääkkeeseen ei ole reseptiä, vakuutus ei yleensä korvaa lääkettä. Joistakin itsehoitolääkkeistä saa myös reseptillä Kela-korvauksen, ja siten lääkkeen ostaminen reseptillä on asiakkaalle halvempaa. On myös tilanteita, jolloin ei Kela-korvattava lääke on määrätty reseptillä. Jos lääkkeen ostaa reseptillä, lääkkeen hintaan lisätään reseptin toimitusmaksu 2,39 € eikä lääkkeestä tule Kela-korvausta.

Tällöin lääkkeen hinta on siis asiakkaalle 2,39 € kalliimpi kuin ilman reseptiä ostettuna.4. Miten on mahdollista muistaa ulkoa niin paljon tietoa lääkkeistä? Monet uudet lääkkeet syntyvät vanhojen lääkkeiden pohjalta. Kun kerran opettelee yleisimpien lääkkeiden vaikutustavat, pääsee jo pitkälle.

Esimerkiksi kolesterolilääkeryhmään nimeltä statiinit kuuluvat mm. atorvastatiini, rosuvastatiini ja simvastatiini. Näillä kaikilla lääkkeillä on sama vaikutustapa elimistössä. Lääkkeet voivat erota esimerkiksi tehossa (kuinka tehokkaasti kolesteroli laskee) ja haittavaikutuksien määrässä tai esiintyvyydessä.5.

Miksi lääkkeiden toimittaminen kestää joskus kauan? Reseptilääkkeen toimittamiseen liittyy monta “näkymätöntä” vaihetta. Kyse ei ole siis vain tietokoneen naputtelusta, vaan toimitukseen liittyy mm. asiakkaan lääkitysturvallisuuteen ja Kela-korvaukseen liittyviä vaiheita.

 • Jokaisen lääkkeen kohdalla farmaseutti käy läpi lääkkeen annostelun ja ottoajankohdan.
 • Lapsille määrättyjen lääkkeiden annosteluohjeet pitää tarkistaa erityisen huolellisesti esimerkiksi painokilojen tai iän mukaan.
 • Farmaseutti arvioi milloin hänen pitää olla yhteydessä lääkäriin esimerkiksi reseptin annostusohjeen epäselvyyden tai lääkkeiden yhteisvaikutuksen vuoksi.

Näiden lisäksi farmaseutti noudattaa esimerkiksi Fimean määräyksiä lääkkeiden toimittamisesta (PDF), hintaneuvonnasta ja lääkevaihdosta sekä Kelan ohjeita esimerkiksi kerralla Kela-korvattavista lääkemääristä, Mitä muuta haluaisit tietää farmaseutin työstä? Jatketaan keskustelua apteekin Facebook-sivuilla !
Näytä koko vastaus

Saako toisen lääkkeitä käyttää?

Asiointi reseptiasioissa – Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana reseptin potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Voit myös antaa lääkkeen hakijalle Suomi.fi-verkkopalvelussa sähköisen apteekkiasiointivaltuutuksen.

 1. Valtuutuksella asioidessaan hakijan tulee tietää henkilötunnuksesi.
 2. Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa vaaditaan sähköinen apteekkiasiointivaltuutus Suomi.fi:n kautta tai täytetty ja allekirjoitettu Reseptin valtuutuslomake.
 3. Potilasturvallisuuden ja tietosuojan vuoksi lomakkeita saa vain apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan palvelupisteestä.

Toinen henkilö voi valtuutuksella apteekissa puolestasi

selvittää käyttämäsi lääkkeet pyytää yhteenvedon lääkkeistä, joita käytät pyytää, että reseptisi mitätöidään, kun et tarvitse enää lääkettä pyytää, että reseptisi uusitaan.

Terveydenhuollossa vaaditaan reseptin valtuutuslomake. Terveydenhuollossa ja apteekissa varmistetaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta.
Näytä koko vastaus

Voiko hakea toisen lääkkeet?

Oma henkilöllisyystodistus riittää jatkossa toisen henkilön reseptilääkkeiden noutamiseen apteekista, kun on saanut sähköisen valtakirjan Suomi.fi-palvelussa. Uudistus helpottaa erityisesti lapsiperheiden ja puolison asioita hoitavien arkea. Suomalaiset voivat nyt antaa sähköisen valtakirjan, jolla valtuutetaan toinen henkilö asioimaan puolestaan apteekeissa.

 • Apteekkiasiointi-valtuus annetaan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja sillä voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeet tai uusia sähköisen reseptin toisen henkilön puolesta.
 • Valtuus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa.
 • Sähköisen valtuuden saanut ei enää tarvitse apteekkiin mukaansa potilaan dokumentteja, kuten Kela-korttia tai potilasohjetta.

Sähköisen valtuuden saaneen henkilöllisyys tarkistetaan apteekissa passista, henkilökortista tai ajokortista. Kela-kortti ei käy henkilöllisyyden osoittamiseen. Valtuutetun henkilön tulee kertoa apteekissa, kenen puolesta on asioimassa. Apteekissa pystytään samalla tarkastamaan myös vanhempien oikeus asioida lastensa puolesta Väestörekisterin tietojen perusteella.

 1. Tämä auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa pitäisi hakea sairaan lapsen lääkkeet apteekista, mutta lapsen Kela-kortti sattuu olemaan tämän kanssa lääkärissä käyneen puolison lompakossa.
 2. Nyt riittää, että mukana on oma henkilöllisyystodistus”, kertoo hankepäällikkö Iiro Salonen Suomen Apteekkariliitosta.

Apteekit hyödyntävät ensimmäisenä Suomessa sähköistä valtuutta myymäläasioinnissa ja se laajenee verkkoapteekkeihin kuluvan vuoden aikana. Apteekeissa sähköinen valtuutus ei korvaa nykyisiä toimintamalleja, vaan tulee niiden rinnalle uutena vaihtoehtona.

 • Suomi.fi-valtuudet helpottaa arkea, kun ei itse pysty hoitamaan asiointiaan esimerkiksi iän, sairauden, ulkomaanmatkan tai muun esteen vuoksi.
 • Tällöin luottohenkilö voi hoitaa asiat helposti sähköisen valtakirjan avulla.
 • Valtuuttaja määrittelee aikavälin ja sen, missä asioissa henkilö saa asioida valtuuttajan puolesta.

Suomi.fi-valtuuksissa voi myös helposti perua antamansa valtuuden”, kertoo Palvelut-yksikön johtaja Timo Salovaara Väestörekisterikeskuksesta. Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, uusia reseptejä, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä ja pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta.
Näytä koko vastaus

Saako passilla lääkkeitä?

Miten pystyn asioimaan sähköisellä valtuudella toisen puolesta? – Kun asioit valtuutettuna toisen henkilön puolesta, tarvitset hänen henkilötunnuksensa. Henkilöllisyytesi tarkistetaan passista, henkilökortista tai ajokortista. Kela-kortti ei siis riitä henkilöllisyyden osoittamiseen.

Voimassaolevan valtuuden myötä apteekki saa käyttöönsä kaikki asioinnissa tarvittavat tiedot reseptikeskuksesta ja Kelasta. Apteekit eivät asiaa tarkistaessaan saa tietoonsa syytä, miksi sähköinen valtuus ei joissain tilanteissa olekaan voimassa. Suomi.fi-palvelun mukaan asiointioikeutta ei ole, jos lapsella tai toisella huoltajalla on turvakielto tai huollonjaosta on muita kuin asumiseen liittyviä sopimuksia tai määräyksiä.

Huostaanottotapauksissa asiointioikeutta ei myöskään ole. Jos kohtaat puolesta-asioinnissa ongelmia, ota yhteyttä Kansalaisneuvontaan.
Näytä koko vastaus

Mikä on E-resepti?

julkaistu 21.3.2018 | päivitetty 21.3.2018 Sosterissa sähköinen resepti on käytössä kaikissa perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yksiköissä. Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti.

Se tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksen tietojen perusteella mikä tahansa apteekki voi toimittaa lääkkeet. Paperi-, puhelin- ja faksireseptejä ei tallenneta Reseptikeskukseen.

Sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot säilyvät Reseptikeskuksessa 30 kuukautta eli 2,5, vuotta. Sen jälkeen ne siirtyvät toiseen keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptiarkistoksi. Potilas voi tarkastella omia reseptitietojaan Omakanta-nettipalvelun kautta.
Näytä koko vastaus

Kuka näkee reseptit?

Lääkkeen määrännyt lääkäri saa katsoa reseptit, jotka hän on itse kirjoittanut. Sinua hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi katsoa sähköisiä reseptejäsi, jos annat siihen luvan suullisesti. Ilman sinun lupaasi lääkäri voi katsoa tietojasi vain hätätilanteessa.
Näytä koko vastaus

Voiko reseptin piilottaa?

Luovutuslupa ja kiellot Kysymyksiä ja vastauksia luovutusluvasta ja kielloista. Luovutusluvalla voit vaikuttaa tietojesi käyttöön. Kun annat luovutusluvan Kanta-palveluihin tallennettujen tietojesi käyttämiseen, eri palvelunantajat voivat hyödyntää tietojasi sinua hoitaessaan.

You might be interested:  Broilerin Fileesuikale Pehmeän Pippurinen Resepti?

julkisten ja yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien välillä eri hyvinvointialueiden välillä.

Luovutuslupa kattaa myös luvan antamisen jälkeen tallennettavat tiedot. Luovutuslupa ei koske reseptien tietoja. Voit antaa luovutusluvan Omakannassa tai terveydenhuollon yksikössä, joka käyttää Kanta-palveluja. Omakannassa luovutusluvan voi antaa Tietojen käytön hallinta -osiossa, kohdassa “Lupa potilastietojen luovuttamiseen”.

Voit perua luovutusluvan milloin tahansa Omakannassa tai terveydenhuollossa. Jos perut luovutusluvan potilastietojesi luovuttamisesta, Kanta-palveluun tallennettuja tietojasi ei voida käyttää hoidossasi eri palvelunantajien välillä. Tiedot näkyvät kuitenkin sinua hoitaneessa yksikössä. Tietojen luovuttamiseen liittyvä luovutuslupa ei vaikuta tietojen näkymiseen Omakannassa.

Käyntisi voi olla ajalta ennen terveydenhuollon yksikön liittymistä Kanta-palveluihin, jolloin tietoja ei ole kirjattu Kantaan eivätkä ne siten näy Omakannassa. Vanhoja potilastietoja ei näy Omakannassa. Potilastietojen tallentaminen Kantaan laajenee vaiheittain, jolloin kaikki hoitotietosi eivät välttämättä ole nähtävissä Omakannassa.

 • Jos käynnin tietoja ei näy, se voi johtua myös siitä, että tietoja ei ole ehditty vielä hyväksyä tai tallentaa terveydenhuollossa.
 • Potilastietojen Kantaan tallentumisen viive vaihtelee organisaatioittain.
 • Jos hoitotietoja ei näy Omakannassa kohtuullisen ajan kuluessa, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä.

Potilastietojen luovuttamisen kieltoja voi tehdä Omakannassa Tietojen käytön hallinta -osiossa, valitsemalla kohdan “Potilastietojen luovutuskiellot”. Jos et käytä Omakantaa, voit tehdä kieltoja sellaisen terveydenhuollon palvelunantajan luona, joka käyttää Kanta-palveluja.

Huomioithan, että tietojen hyödyntämistä saman palvelunantajan sisällä ei voi kieltää. Hyvinvointialueen sisällä tietojen käyttöä ei ole mahdollista kieltää. Voit estää reseptin näkymisen terveydenhuollossa ja apteekissa asettamalla siihen kiellon Omakannassa. Voit pyytää myös sinua hoitavaa ammattihenkilöä kirjaamaan kiellon potilastietojärjestelmän kautta.

Kiellosta huolimatta reseptin kirjoittanut henkilö ja reseptin tallentanut terveydenhuollon palvelunantaja näkevät reseptin tiedot. Julkisessa terveydenhuollon organisaatiossa aiemmin määrätty kielletty resepti on nähtävissä koko hyvinvointialueella. Kiellettyjen reseptien tietoja ei kuitenkaan luovuteta toiselle hyvinvointialueelle tai yksityiseen terveydenhuoltoon. Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja ei voi poistaa, ellei kyseessä ole virheellinen tieto. Terveydenhuolto voi kuitenkin joissain tapauksissa potilaan pyynnöstä viivästää tiettyjen potilastietojen näyttämisen potilaalle itselleen Omakanta-palvelussa.

Viivästetytkin tiedot kuitenkin tallentuvat Kantaan ja näkyvät sitä kautta terveydenhuollon palvelunantajille, jos potilas on antanut luovutusluvan eikä ole tietojen luovuttamista kieltänyt. Viivästäminen estää tietojen näkymisen Omakannassa. Palvelutapahtumakohtaiset kiellot, esimerkiksi käynnin kiellot, jotka olet asettanut ennen 1.1.2023, toimivat samalla tavalla kaikilla hyvinvointialueilla.

Ne estävät tietojen luovuttamisen toiselle palvelunantajalle, mutta eivät tietojen käyttöä hyvinvointialueen terveydenhuollossa. Jos olet ennen 1.1.2023 asettanut palvelunantaja- eli rekisterikohtaisen kiellon, eli olet kieltänyt esimerkiksi terveyskeskuksen kaikki tiedot, kielto estää tietojen luovuttamisen toiselle palvelunantajalle tai toiseen rekisteriin.
Näytä koko vastaus

Kuka näkee tiedot Omakannasta?

Kantaan tallentuvat ne tiedot, jotka sinusta on kirjattu terveydenhuollossa ja apteekeissa, tulevaisuudessa myös sosiaalihuollossa. Omakannassa näet nämä tiedot itse. Jos annat luovutusluvan, myös sinua hoitavat ammattilaiset näkevät tietosi. Kun sinulle määrätyt lääkkeet ja tutkimustulokset ovat sinua hoitavien ammattilaisten käytössä, päällekkäisiä tutkimuksia ei tarvitse tehdä.

terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten tallentamista terveystiedoista ja resepteistä itse tallentamistasi hyvinvointitiedoista sovellusten kautta tulevaisuudessa myös sosiaalihuollon tiedoista.

Omakannassa voit katsoa näitä tietoja itse.
Näytä koko vastaus

Onko Kanta turvallinen?

Resepti- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia terveystietoja. Kanta-palveluissa tietoja käsitellään luotettavasti ja turvallisesti. Omakanta on henkilökohtainen palvelu, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) tai mobiilivarmenteella.

 • Tunnistautua voi myös Digi ja väestötietoviraston myöntämällä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla tai organisaatiokortilla.
 • Tunnisteilla varmennetaan kirjautujan henkilöllisyys, koska niiden käyttö vastaa allekirjoitusta.
 • Omia tunnistautumisvälineitä ei saa antaa toisen henkilön käyttöön, eikä tunnistautumiseen saa käyttää toisen henkilön tunnuksia.

Palvelun yhteys on suojattu niin, ettei ulkopuolinen taho pysty näkemään luottamuksellisia tietojasi. Poistu palvelusta aina Kirjaudu ulos -linkistä, jotta yhteys katkeaa eikä tietoja saa enää esiin ilman uutta tunnistautumista. Jos käytät palvelua yleisessä käytössä olevalta päätteeltä, tyhjennä selaimen välimuisti ja sulje käyttämäsi selainikkuna, kun olet lopettanut sovelluksen käytön.

Lue lisää välimuistin tyhjentämisestä (Traficom.fi). Kanta-palveluissa pyritään tukemaan yleisimmin käytössä olevia, valmistajien tukemia käyttöjärjestelmiä, selaimia ja niiden yhdistelmiä. Vanhentunut käyttöjärjestelmä, kuten Windows XP, ei tue nykyisiä tietoturvastandardeja ja –suosituksia, eikä Omakanta toimi kaikissa selaimissa, joita käytetään tällaisen vanhentuneen käyttöjärjestelmän kanssa.

Turvallisen internet-selailun kannalta on suositeltavaa päivittää tietokone ja sen ohjelmat ja lisäosat säännöllisesti. Muista päivittää myös virusturva ja tietokoneen palomuuri. Aiheesta lisää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivulla (Traficom.fi),

Jos käytät palvelua mobiililaitteella, huomioi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ohjeistus (Traficom.fi), Omakannassa voit seurata, missä organisaatioissa reseptitietojasi on katsottu ja käsitelty tai mihin potilastietojasi on luovutettu. Voit lisäksi pyytää rekisterinpitäjältä tiedon siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet sinua koskevia tietoja.

Reseptit tallennetaan Reseptikeskukseen. Sinne pääsevät vain sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekissa työskentelevät henkilöt, joilla on sosiaali- ja terveydenhuollon varmentajan myöntämä toimikortti ja työtehtävän mukaiset käyttöoikeudet. Tietojen katselu edellyttää hoito- tai asiakassuhdetta.

Elalla on oikeus käyttää Reseptikeskuksen tietoja lääkekorvausten käsittelyä varten. Potilastiedot tallennetaan Potilastiedon arkistoon. Sinne pääsevät vain terveydenhuollossa työskentelevät henkilöt, joilla on terveydenhuollon varmentajan myöntämä toimikortti ja työtehtävän mukaiset käyttöoikeudet. Tietojen luovutus Potilastiedon arkistosta terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä edellyttää hoitosuhdetta ja potilaan antamaa luovutuslupaa.

Potilas voi rajata luovutuslupaa tekemällä kieltoja Omakannassa tai terveydenhuollossa. Kelalla ei ole pääsyä Potilastiedon arkistoon tallennettuihin tietoihin.
Näytä koko vastaus

Mikä on oikea Omakanta?

Turvallinen asiointi Omakannassa – Näin kirjaudut Omakanta-palveluun turvallisesti:

Kirjoita selaimen osoitekenttään osoite kanta.fi, jonka kautta pääset kirjautumaan Omakantaan. Tallenna osoite selaimesi kirjanmerkkeihin. Älä kirjaudu Omakantaan suoraan hakukoneen tulosten kautta. Älä myöskään kirjaudu Omakantaan sähköpostilla tai tekstiviestillä tulleen linkin kautta.

Omakannan käyttö on turvallista, kun noudatat kirjautumisessa näitä ohjeita. Omakannassa voit tarkastella omia terveystietojasi ja esimerkiksi pyytää reseptin uusimista. Omakannalla ei ole erillistä mobiilisovellusta.
Näytä koko vastaus

Kuka näkee reseptit?

Lääkkeen määrännyt lääkäri saa katsoa reseptit, jotka hän on itse kirjoittanut. Sinua hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi katsoa sähköisiä reseptejäsi, jos annat siihen luvan suullisesti. Ilman sinun lupaasi lääkäri voi katsoa tietojasi vain hätätilanteessa.
Näytä koko vastaus

Voiko lääkäri kirjoittaa reseptin puhelimitse?

Sähköisellä lääkemääräyksellä tarkoitetaan tietojenkäsittelylaitteella laadittua lääkemääräystä, joka siirretään tietoverkkoja käyttäen Kelan ylläpitämään keskitettyyn valtakunnalliseen tietokantaan (Reseptikeskus). Se sisältää kaikki sähköiset lääkemääräykset ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät.

Lääkemääräyksen laadittuaan lääkkeen määrääjä tulostaa potilaalle potilasohjeen, joka sisältää samat tiedot kuin hänelle tehty lääkemääräys. Potilaan mennessä apteekkiin farmaseutti tai proviisori hakee verkkoyhteyttä käyttäen potilaalle laaditut lääkemääräykset Reseptikeskuksesta ja luovuttaa potilaalle lääkkeet.

Lääkemääräys on laadittava pääsääntöisesti aina sähköisesti. Paperilomakkeella tai puhelimitse sen voi antaa silloin, jos sähköinen määrääminen ei ole teknisen häiriön vuoksi mahdollista tai lääkehoidon tarve on kiireellinen eikä lääkemääräystä voi olosuhteiden poikkeuksellisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä laatia sähköisesti.

 1. Paperilla lääkemääräys laaditaan myös silloin, kun kyseessä on pro auctore -lääkemääräys, erityislupavalmiste (valmisteella ei ole myyntilupaa, kulutukseen luovutus Fimean erityisluvalla) tai lääkkeellinen kaasu, joita ei vielä toistaiseksi voi määrätä sähköisellä lääkemääräyksellä.
 2. Paperilomakkeelle laaditussa lääkemääräyksessä ja puhelinmääräyksessä on aina perusteltava, miksi lääkemääräystä ei ole laadittu sähköisesti.

Apteekki tallentaa lääkettä toimittaessaan paperilomakkeelle laaditun lääkemääräyksen Reseptikeskukseen. Lääkäri voi korjata Reseptikeskuksessa olevaa potilaansa virheellistä lääkemääräystä, mitätöidä lääkemääräyksen, uudistaa sen tai estää uudistamisen.

Toimittamattoman tai osittain toimitetun lääkemääräyksen voi mitätöidä vain potilaan suostumuksella, paitsi jos lääkemääräys on laadittu potilaan tarkoituksellisesti antamien virheellisten tietojen perusteella tai pakottamalla. Lääkkeen määrääjä tarvitsee henkilökohtaisen terveydenhuollon ammattikortin voidakseen laatia lääkemääräyksiä.

Henkilökohtaisen ammattikortin avulla varmistetaan lääkkeenmäärääjän henkilöllisyys, hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä ja tuotetaan sähköinen allekirjoitus lääkemääräykseen. Tietojärjestelmä tarkistaa samalla automaattisesti myös lääkkeenmäärääjän oikeuksissa mahdollisesti olevat rajoitukset.
Näytä koko vastaus

Paljonko maksaa reseptin uusiminen apteekissa?

Reseptin uusimisen hinta apteekissa – Uusimispyyntö apteekin kautta maksaa 3 € / resepti, yhteensä enintään 12 € / kaikki samalla käyntikerralla tehtävät uusintapyynnöt. Avainasiakkaanamme palvelun hinta on 2 € / resepti, yhteensä enintään 8 € / kaikki samalla käyntikerralla tehtävät uusintapyynnöt.

Omat sähköiset reseptisi voit tarkistaa verkossa Omakanta -palvelusta. Resepti tarvitaan aina, kun ostat reseptilääkkeitä. On myös mahdollista tilata reseptilääkkeet netistä, verkkoapteekin kautta. Tällöin voimme toimittaa lääkkeet myös helposti haettavaksi, joka toimii kuten postin pakettiautomaatti.

Kun käyt apteekissa, saat reseptilääkkeet nopeasti perinteiseen tapaan – ota itsellesi vuoronumero ja tule palveltavaksi reseptilääkkeiden tiskille! : Reseptin uusiminen – Tesoman apteekki
Näytä koko vastaus

Voiko lääkäri perua reseptin?

Reseptin mitätöinti – Apteekissa farmaseutti tai proviisori voi mitätöidä reseptin yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Mitätöinnin yhteydessä annetaan tieto suostumuksesta sekä mitätöinnin syy, joka voi olla joko hoidollinen tai tekninen. Hoidollisen mitätöinnin voi tehdä toimittamattomaan tai osittain toimitettuun reseptiin esimerkiksi silloin, kun potilaan lääkitys on lopetettu.
Näytä koko vastaus