Sähköinen Resepti Toisen Puolesta?

Sähköinen Resepti Toisen Puolesta
Toisen puolesta asiointi ei ole mahdollista, sillä tietoja asiasta ei pystytä välittämään sähköisesti maiden välillä. Jos alaikäinen asiakas on läsnä apteekissa, asiointi on lähtökohtaisesti mahdollista. Alaikäisen reseptitietojen välittymisessä palvelun kautta on kuitenkin maakohtaisia eroja.
Näytä koko vastaus

Voiko toisen puolesta hakea reseptilääkkeet?

Oma henkilöllisyystodistus riittää jatkossa toisen henkilön reseptilääkkeiden noutamiseen apteekista, kun on saanut sähköisen valtakirjan Suomi.fi-palvelussa. Uudistus helpottaa erityisesti lapsiperheiden ja puolison asioita hoitavien arkea. Suomalaiset voivat nyt antaa sähköisen valtakirjan, jolla valtuutetaan toinen henkilö asioimaan puolestaan apteekeissa.

Apteekkiasiointi-valtuus annetaan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja sillä voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeet tai uusia sähköisen reseptin toisen henkilön puolesta. Valtuus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa. Sähköisen valtuuden saanut ei enää tarvitse apteekkiin mukaansa potilaan dokumentteja, kuten Kela-korttia tai potilasohjetta.

Sähköisen valtuuden saaneen henkilöllisyys tarkistetaan apteekissa passista, henkilökortista tai ajokortista. Kela-kortti ei käy henkilöllisyyden osoittamiseen. Valtuutetun henkilön tulee kertoa apteekissa, kenen puolesta on asioimassa. Apteekissa pystytään samalla tarkastamaan myös vanhempien oikeus asioida lastensa puolesta Väestörekisterin tietojen perusteella.

 1. Tämä auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa pitäisi hakea sairaan lapsen lääkkeet apteekista, mutta lapsen Kela-kortti sattuu olemaan tämän kanssa lääkärissä käyneen puolison lompakossa.
 2. Nyt riittää, että mukana on oma henkilöllisyystodistus”, kertoo hankepäällikkö Iiro Salonen Suomen Apteekkariliitosta.

Apteekit hyödyntävät ensimmäisenä Suomessa sähköistä valtuutta myymäläasioinnissa ja se laajenee verkkoapteekkeihin kuluvan vuoden aikana. Apteekeissa sähköinen valtuutus ei korvaa nykyisiä toimintamalleja, vaan tulee niiden rinnalle uutena vaihtoehtona.

 1. Suomi.fi-valtuudet helpottaa arkea, kun ei itse pysty hoitamaan asiointiaan esimerkiksi iän, sairauden, ulkomaanmatkan tai muun esteen vuoksi.
 2. Tällöin luottohenkilö voi hoitaa asiat helposti sähköisen valtakirjan avulla.
 3. Valtuuttaja määrittelee aikavälin ja sen, missä asioissa henkilö saa asioida valtuuttajan puolesta.

Suomi.fi-valtuuksissa voi myös helposti perua antamansa valtuuden”, kertoo Palvelut-yksikön johtaja Timo Salovaara Väestörekisterikeskuksesta. Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, uusia reseptejä, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä ja pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta.
Näytä koko vastaus

Saako toisen lääkkeitä käyttää?

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana reseptin potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Voit myös antaa lääkkeen hakijalle Suomi. fi-verkkopalvelussa sähköisen apteekkiasiointivaltuutuksen.
Näytä koko vastaus

Miten valtuuttaa toinen hakemaan lääkkeet?

Tiedote Kirjoitettu 13.6.2019 Kaikki tiedotteet Apteekissa voi nyt asioida toisen puolesta sähköisellä valtuutuksella ja ostaa reseptilääkkeitä esimerkiksi perheenjäsenille tai läheisille. Suomalaiset voivat nyt antaa sähköisen valtakirjan, jolla valtuutetaan toinen henkilö asioimaan puolestaan apteekeissa.

 • Apteekkiasiointi-valtuus annetaan Suomi.fi-verkkopalvelussa, jonne tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.
 • Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, pyytää reseptin uusimista, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä ja pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta.

Valtuus on voimassa kaikissa apteekeissa valtuuttajan määrittelemälle ajalle. Potilaan dokumentteja ei enää tarvita, vaan apteekissa tarkistetaan asiointivaltuus apteekkijärjestelmän kautta. Lisäksi toisen puolesta asioivan henkilöllisyys tarkistetaan apteekissa.
Näytä koko vastaus

Saako lääkkeitä antaa toiselle?

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta muistutetaan, että toiselle määrättyjen lääkkeiden syömiseen liittyy aina riskejä. Kuva: Yle Lore Korpelainen, Teemu Kahila 29.8.2013 5:56 • Päivitetty 29.8.2013 5:57 Sosiaalisen median kirppis- ja vaihtoringeissä näkyy välillä ilmoituksia joissa annetaan tai vaihdetaan käyttämättömiä lääkkeitä.

Esimerkiksi eräässä Facebookin vaihtoringissä on viime päivinä pyörinyt ilmoitus käyttämättä jääneistä ehkäisypillereistä, jotka annetaan pois niitä tarvitseville. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa ollaan huolestuneita tällaisesta toiminnasta. – Lääkkeet, kuten e-pillerit, ovat henkilökohtaisia eikä kenenkään pitäisi ottaa toiselle määrättyjä lääkkeitä.

Lääkkeet pitäisi hankkia apteekista tai joissain kunnissa e-pillereitä saa myös terveydenhoitajilta tai terveyskeskuksesta ensimmäisillä kerroilla, toteaa yliprofessori Sami Paaskoski.
Näytä koko vastaus

Voiko toinen ihminen hakea reseptilääkkeet apteekista?

Tiesitkö että. | 18.04.2016

Apteekissa voi asioida toisen puolestaToinen henkilö voi hakea lääkkeet apteekista puolestasi, kun hänellä on mukanaan Kela-korttisi ja/tai lääkärin antama potilasohjeesi.Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot.

Muiden sähköiseen reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa hakija tarvitsee asiakkaan kirjallisen suostumuksen. Allekirjoittamalla suostumuksen asiakas antaa toiselle luvan pyytää yhteenvedon tämän käyttämistä lääkkeistä, selvittää käytettävän lääkityksen, pyytää mitätöimään sähköisen reseptin, kun asiakas ei tarvitse lääkettä enää ja pyytää uusimaan sähköisen reseptin.

Suostumus annetaan lomakkeella, jonka saa vain apteekista, terveydenhuollosta tai Kelan toimistosta. Apteekkiin suostumus voidaan antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai kolmeksi vuodeksi. Apteekissa varmistetaan puolestasi asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida puolestasi. JENNI JUNTUNEN Terveydeksi!-lehden numerossa 1/2016 julkaistussa jutussa teksti “Apteekissa varmistetaan puolestasi asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida puolestasi.” Oli harhaanjohtavasti ensimmäisen kappaleen lopussa.

Henkilöllisyyden tarkistus koskee vain suostumuksen perusteella tapahtuvaa asiointi. : Tiesitkö että.
Näytä koko vastaus

Voiko reseptin saada etana?

Reseptilääkkeiden määrääminen ja uusiminen – Uusi reseptisi helposti sähköisen palvelumme kautta » Otamme reseptistä 22 € korvauksen (1–3 reseptiä). Neljännestä reseptistä lähtien perimme 8 € lisäkorvauksen per resepti alla olevan taulukon mukaisesti.

Puhelun hinta on 3,55 € / alk. min + pvm/mpm. Resepti on valmis 6 h kuluessa, useimmiten aikaisemmin. Kiireellisissä tapauksissa kannattaa soittaa 0600 16334 Resepti kirjataan sähköisesti Omakanta -palveluun, josta ne näkyvät kaikissa Suomen apteekeissa. Sähköisen reseptin saamisen jälkeen lääkkeet on mahdollista hakea apteekista henkilöllisyystodistusta vastaan.

Apteekki perii reseptipalkkion lääkettä noudettaessa.

Reseptien lkm Hinta
1-3 22 €
4 (1 x 8 € lisämaksu) 30 €
5 (2 x 8 € lisämaksu) 38 €

Hinnoissa on huomioitu Kelan antama korvaus 4,5 €. Mikäli lääkkeestä ei saa Kelan korvausta lisätään hintaan 4,5 €. HUOM! Emme uusi psyykenlääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (PKV-lääkkeet).
Näytä koko vastaus

Onko lääkkeiden väärinkäyttö rikos?

Lääkkeiden väärinkäyttö voi olla mahdollisesti hengenvaarallista sekakäyttöä, Kuvassa alkoholia lasissa, unilääkkeitä, opioideja ja rauhoittavia lääkkeitä tabletteina. Lääkkeiden väärinkäyttö tarkoittaa ilmiötä, jossa henkilö käyttää lääkettä väärin eli toisin kuin lääketieteen ammattilainen on ohjeistanut tai laajemmin toisin kuinka niitä on tarkoitettu käytettävän (muuhun kuin lääkekäyttöön).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa lääkkeiden väärinkäyttö määriteltiin reseptin vastaiseksi käytöksi tai käytöksi ilman reseptiä. Kyselytutkimusten perusteella yleisin syy lääkkeiden väärinkäyttöön on nukkuminen tai sen helpottaminen. Sen taustalla on usein traumatisoituminen, Lääkkeiden väärinkäyttö voi olla myös lääkkeen käyttöä päihtymistarkoituksessa, ja tällöin käytetyt lääkeaineet ovat verrattavissa niin sanottuihin laittomiin huumeisiin,

Esimerkiksi opioideja sisältäviä kipulääkkeitä saatetaan väärinkäyttää käyttämällä niitä silloin kun henkilöllä ei ole sellaista lääkitystä vaativaa kipua. Lääkkeiden väärinkäyttöön liittyvät lääkkeiden katukauppa, lääkereseptien väärennökset ja lääkärit, jotka kirjoittavat lääkereseptejä ilman potilaan tilan asiaankuuluvaa määrittämistä.
Näytä koko vastaus

Miten pääsen toisen Omakantaan?

Kysymyksiä ja vastauksia aikuisen ja lapsen puolesta asioinnista Kanta-palveluissa. Toinen henkilö voi hakea lääkkeet apteekista puolestasi, kun hänellä on mukanaan potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Pelkästään Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavien lääkkeiden tiedot.

Asiointi toisen puolesta

Toisen puolesta lääkkeiden hakeminen sähköisellä reseptillä ulkomaisesta apteekista ei ole mahdollista. Syy on tekninen, sillä tietoja asiasta ei pystytä välittämään sähköisesti maiden välillä. Toistaiseksi edunvalvojat eivät voi asioida päämiehen puolesta Omakannassa.

Edunvalvojien asiointi päämiehen puolesta Omakannassa tulee mahdolliseksi, kun edunvalvontatieto ja edunvalvontapäätöksen sisältö saadaan Suomi.fi-valtuuksien hyödynnettäväksi. Mikäli sinut on valtuutettu hoitamaan henkilön terveyteen liittyviä asioita, sinun tulee asioida suoraan terveydenhuollon tai apteekin kanssa.

Lue lisää:

Asiointi toisen puolesta

Omakannassa on mahdollista asioida toisen täysi-ikäisen ja täysivaltaisen henkilön, esimerkiksi omaisensa, puolesta. Toisen puolesta asiointia varten tarvitaan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi-valtuuksissa annettava valtuus “Terveydenhuollon asioiden hoito”.

Täysi-ikäisen puolesta asiointi Anna asiointivaltuus henkilönä (Suomi.fi)

Omakannassa voi asioida alaikäisen huollettavan lapsen puolesta ja katsella hänen hoitotietoja. Pääset lapsen tietoihin kirjautumalla omilla tunnuksillasi Omakantaan ja valitsemalla sivun yläreunasta Toisen puolesta asiointi -linkin. Sen jälkeen klikkaa “Siirry valitsemaan henkilö” -painiketta.

Näet listan henkilöistä, kenen puolesta voit asioida. Valitse henkilö ja siirry puolesta asiointiin. Huoltajat näkevät Omakannasta alle 10-vuotiaiden lasten tiedot. Yli 10-vuotiaiden alaikäisten lasten tiedot voi nähdä vasta osittain. Sitä mukaa, kun hoitavassa terveydenhuollossa on tehty tarvittavat tekniset muutokset tietojärjestelmään, huoltaja näkee myös 10−17-vuotiaiden lasten tiedot Omakannassa.

Lue lisää:

You might be interested:  Romanttinen Illallinen Kotona Resepti?

Alaikäisen puolesta asiointi

Alaikäinen voi käyttää Omakantaa myös itse. Omakannassa alaikäinen voi

katsella reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 alkaen pyytää reseptin uusimista.

Omakantaan kirjautumista varten alaikäinen tarvitsee oman tunnistautumisvälineen, kuten verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. Lue lisää:

Alaikäisen oikeudet

Yli 10-vuotiaiden tietojen näkyminen huoltajalle Omakannassa tulee mahdolliseksi vaiheittain eri puolella Suomea. Huoltajan on mahdollista nähdä yli 10-vuotiaan alaikäisen tiedot Omakannassa, kun lasta hoitavassa terveydenhuollossa on tehty tarvittavat tekniset päivitykset tietojärjestelmiin.

lasta hoitanut terveydenhuollon toimija ei ole vielä tehnyt tarvittavia teknisiä päivityksiä potilastietojärjestelmäänsä eikä siten tuota tietoja nähtäväksi yli 10-vuotiaiden osalta ammattilainen on arvioinut lapsen päätöskykyiseksi ja lapsi on kieltänyt tietojen luovuttamisen huoltajalle.

​​​​Huomaa, että vanhat tiedot eivät näy jatkossakaan huoltajalle. Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin sen jälkeen, kun alaikäinen on täyttänyt 10 vuotta, mutta jotka on tallennettu ennen potilastietojärjestelmän päivitystä.

Alaikäisen puolesta asiointi Alaikäisen oikeudet Ensimmäiset huoltajat voivat nyt nähdä myös yli 10-vuotiaan tiedot Omakannassa

Huoltaja ei voi hakea alaikäisen lapsensa lääkkeitä ulkomaisesta apteekista sähköisellä reseptillä, koska alle 18-vuotias ei voi antaa suostumusta Omakannassa. Tämä ei ole vielä mahdollista, koska alaikäisen asiointia ei ole määritelty kansainvälisellä tasolla. Jos alaikäinen tarvitsee kiireellisesti lääkkeitä ulkomailla, tulee kääntyä paikallisen terveydenhuollon puoleen.
Näytä koko vastaus

Mitä lääkkeitä ei saa käyttää samaan aikaan?

Älä käytä useampia tulehduskipulääkkeitä samaan aikaan – Onkin tärkeää muistaa, että yhtä aikaa saa yleensä käyttää vain yhtä tulehduskipulääkettä. Saman vaikuttavan aineen tulehduskipulääkkeitä ei kannata yhdistellä. Näin ollen esimerkiksi ibuprofeenia sisältäviä Buranaa, Ibumaxia, Ibumetinia, Ibusalia ja Ibuxinia ei tule sekoittaa.

Sama pätee myös muun muassa asetyylisalisyylihappoa sisältävien Aspirinin ja Disperinin kohdalla. – Samaa vaikuttavaa ainetta, tai yleensäkään tulehduskipulääkkeitä, ei kannata sekoittaa. Niitä ei ole järkevää sekoittaa, koska niiden vaikutusperiaate on samanlainen, Neuvonen muistuttaa. Myös apteekista vahvistetaan suomalaisten virheet tulehduskipulääkkeiden kanssa.

Rovaniemellä sijaitsevassa apteekissa työskentelevä, nimettömänä pysyttelevä farmaseutti kertoo, että eniten virheitä tapahtuu muun muassa suosittujen Buranan ja Ibumaxin kohdalla. Yhteensopimattomuudesta huomautetaan asiakkaille viikoittain.
Näytä koko vastaus

Voiko pankkiasioita hoitaa toisen puolesta?

Pankkiasioita voi tietyissä tilanteissa hoitaa toisen henkilön puolesta valtakirjan avulla. Valtakirjalla voi esimerkiksi nostaa rahaa toisen henkilön tililtä. Muistathan, että maksukortit ovat henkilökohtaisia, eikä niitä tai niiden tunnuslukua saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.
Näytä koko vastaus

Voiko toisen puolesta varata lääkärin?

Nuori aikuinen: Äitisi ei voikaan varata sinulle lääkäriaikaa terkkarista – ilman valtakirjaa.
Näytä koko vastaus

Miksi lääkkeitä ei saa murskata?

Enterovalmiste – Enterotabletti tai -kapseli on tarkoitettu liukenemaan mahalaukun sijaan vasta suolistossa. Enterorakenne suojaa lääkeainetta mahahapoilta, tai mahan limakalvoa lääkeaineen syövyttävältä vaikutukselta. Rakenteen murskaaminen voi aiheuttaa lääkeaineen tehon menetyksen tai mahan limakalvon ärsytystä.
Näytä koko vastaus

Kuka voi jakaa lääkkeitä?

Lääkehoidon erityistilanteita – Rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa nimetty vastuulääkäri. Rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. Rokottajilla tulee olla mahdollisuus konsultoida rokotusvastuulääkäriä tarpeen vaatiessa.

 1. Unta tai kuntayhtymä voi tehdä yhteistyötä yksityisen palvelun tuottajan kanssa.
 2. Unnan tai kuntayhtymän on tehtävä sopimus, jossa eritellään, mitä kansallisen rokotusohjelman rokotuksia yksityinen palvelun tuottaja antaa ja miten rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden käyttöä seurataan.
 3. Rokotettavalta ei saa tällöinkään periä maksua kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvasta rokotteesta, vastaanottokäynnistä, rokotuksen kirjaamisesta tai tiedonsiirrosta.

Lääkekeskus ja sairaala-apteekki eivät saa toimittaa rokotteita, ellei ole varmaa, että kyseessä on kunnan tai kuntayhtymän kanssa sovittu rokotustoiminta. Kunta vastaa rokotustoiminnasta silloin, kun palvelujen tuottaja antaa ainoastaan maksuttomia rokotteita kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Tällöin palveluista vastaavana johtajana ei välttämättä tarvitse olla lääkäri (elleivät muut palvelut sitä edellytä). Jos palvelujen tuottaja harjoittaa myös muuta rokotustoimintaa (maksullinen toiminta), palvelujen vastaavan johtajan täytyy olla lääkäri. Voit lukea lisää rokotustoiminnasta ja rokotusten antamisesta THL:n sivuilta.

Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö voi ainoastaan poikkeustapauksissa osallistua lääkehoidon toteuttamiseen silloin, kun lääkehoidon toteuttaminen ei ole jatkuvaa. Sitä ennen työntekijän on käytävä erillinen lääkehoidon koulutus, hänen osaamisensa on varmistettava ja hänelle täytyy myöntää kirjallinen lääkelupa.

 1. Yseinen lupa on potilas-, lääke- ja lääkkeen antoreittikohtainen.
 2. Lääkeluvan myöntämisen jälkeen lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö voi antaa valmiiksi annosteltuja lääkkeitä luonnollista reittiä pitkin eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, korva- ja silmätippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina.

Huomioitavaa on, että injektioiden antaminen sekä huumausaine- ja pkv-lääkehoidon toteuttaminen ovat vaativaa lääkehoitoa. Ne vaativat lisäkoulutuksen suorittamista jo ammatillisen ja lääkehoidon koulutuksen suorittaneilta lähihoitajilta. Lääkehoitoon kouluttamattomat työntekijät eivät saa antaa injektioita tai huumausaine- ja pkv-lääkkeitä kuin poikkeustapauksissa ilman vastaavaa koulutusta kuin lähihoitajilla.

 1. Lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilöstölle ei voida myöntää lääkelupaa lääkkeiden jakamiseen.
 2. Botuliinitoksiinihoitojen antaminen on aina terveydenhuoltoa.
 3. Lääkäri arvioi botuliinitoksiinihoidon tarpeen botuliinitoksiinin käyttötarkoituksesta riippumatta.
 4. Lääkäri myös tekee asiakas- tai potilaskohtaisen määräyksen botuliinitoksiinivalmisteeseen.

Lääkäri ei voi määrätä botuliinitoksiinia sisältäviä lääkevalmisteita kauneushoitoloissa työskenteleville sairaanhoitajille yritystoimintaa varten eikä lääketilauksella kauneushoitolan käyttöön. Jos lääkemääräyksen tehnyt lääkäri siirtää botuliinitoksiinin pistämisen toiselle henkilölle, hänen täytyy olla pistämistilanteessa välittömästi tavoitettavissa.

 • Välitön tavoitettavuus tarkoittaa sitä, että lääkäri on pistämistilanteessa terveydenhuollon toimintayksikössä paikalla.
 • Lääkärin tavoitettavuusedellytys ei siis täyty etävastaanotolla.
 • Pistämisen voi siirtää terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevälle, pistoskoulutuksen ja -luvan saaneelle sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle.

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat tai kätilöt voivat pistää botuliinitoksiinia ainoastaan terveydenhuollon toimintayksikössä työskennellessään (joko palvelussuhteessa toimintayksikköön tai toimintayksikössä itsenäisenä ammatinharjoittajana tehdyn sopimuksen perusteella).

Pistos täytyy tehdä kyseisen lääkemääräyksen antaneen lääkärin valvonnan alaisena. Sitä ei voi antaa kauneushoitolassa tai esimerkiksi messuilla tai muussa vastaavassa tapahtumassa edes lääkärin valvonnassa. Lääkemääräyksestä ja lääkkeen antamisesta täytyy laatia säännösten edellyttämät potilasasiakirjamerkinnät.

Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa toimintayksikön luonteesta riippumatta. Myös sosiaalihuollon yksiköissä lääkehoitoa toteuttaa ensisijaisesti terveydenhuoltoalan koulutuksen ja siihen sisältyvän lääkehoidon koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen.
Näytä koko vastaus

Voiko apteekki kieltäytyä myymästä?

Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet ovat Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton hyväksymä julkilausuma niistä arvoista, joiden varaan suomalainen apteekkitoiminta rakentuu. Apteekit toimivat asiakkaiden parhaaksi ja vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin osana terveydenhuoltoa.

 • Ohjeiden tarkoituksena on tukea apteekkihenkilökuntaa työssä kohtaamiensa eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja päätöksenteossa.
 • I Apteekkien tehtävä on huolehtia laadukkaasta lääkehuollosta, edistää rationaalista lääkehoitoa ja tukea lääkehoitojen onnistumista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Apteekki turvaa omalta osaltaan lääkkeiden saatavuuden väestölle, huolehtii turvallisesta, tehokkaasta ja taloudellisesta lääkehuollosta sekä tarjoaa korkeatasoista lääkkeisiin, lääkehoitoihin ja terveyden edistämiseen liittyvää neuvontaa ja palveluja.

Apteekeissa on hyvät ammatilliset toimintatavat ja niissä toimitaan lakien, asetusten ja viranomaismääräysten ja –ohjeiden mukaan. Lääkkeitä toimitettaessa varmistutaan siitä, että asiakas on selvillä hankkimiensa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä, huomioiden asiakkaan lääkehoidon kokonaisuus, sairaudet ja ikä.

Lääkeneuvonnan lisäksi ohjataan ja kannustetaan oman terveyden hoitamiseen. Apteekissa tunnistetaan lääkitykseen liittyviä riskitekijöitä. Toiminnan tavoitteena on turvallisen lääkehoidon varmistaminen. II Apteekkihenkilökunta toimii asiakkaan parhaaksi Apteekkihenkilökunta toimii ammatillisen osaamisen ja kokemuksen tuoman asiantuntemuksen avulla asiakkaan parhaaksi.

Toiminnan perusteena on hoidon tarve, terveyttä edistävät tavoitteet ja asiakkaan hyvinvointi. Asiakkaan kanssa keskustellaan turvallisen lääkehoidon onnistumisen edellytyksistä ja neuvotaan lääkevalmisteiden hinnoista sekä Kela-korvauksista edullisimpien vaihtoehtojen löytämiseksi. Apteekki huolehtii alueensa väestön apteekkipalvelujen riittävästä saavutettavuudesta.

Apteekin velvoite on huolehtia lääkkeiden saatavuudesta myös erityis- ja poikkeustilanteissa. III Farmasian ammattilaisten toiminta pohjautuu farmasian ja muun terveydenhuollon yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. Apteekissa työskentelevät apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

 • Ammatillinen tieto ja osaaminen ovat kaiken toiminnan perusta ja sopusoinnussa sekä farmasian että muun terveydenhuollon tavoitteiden kanssa.
 • Ihmisiä ei ohjata tarpeettomaan lääkkeiden tai muiden apteekkituotteiden tai -palvelujen käyttöön.
 • Apteekit toimivat yhteistyössä asiakkaan parhaaksi ja pyrkivät säilyttämään alan sisäisen eheyden.

Omassa tai muun terveydenhuollon toiminnassa tapahtuneet lääkityspoikkeamat käsitellään rakentavasti, samalla kuitenkin avoimesti ja asiakkaan oikeuksia kunnioittaen. IV Apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valinnanvapautta ja kohtelee asiakkaita tasa-arvoisesti.

Asiakkaan vapautta valita lääkkeensä ja vaihtoehtoiset hoitomuodot kunnioitetaan turvallisuusnäkökulma huomioiden. Apteekkihenkilökunnalla on vastuu siitä, että asiakkaalla on riittävät tiedot valintansa tueksi. Farmaseuttinen henkilökunta voi ammatillisen harkinnan perusteella kieltäytyä myymästä asiakkaan pyytämää valmistetta, kun sen käyttö ei ole turvallista eikä terveydenhuollon tavoitteiden kannalta perusteltua.

Farmaseuttinen henkilökunta pyrkii varmistumaan siitä, että heikommassa asemassa olevan oikeus saada asianmukaista lääkehoitoa ei vaarannu hänen puolestaan asioivan henkilön vakaumuksen tai toiminnan vuoksi. Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti, kuunnellen ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen.

V Apteekkihenkilökunta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan voidakseen toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti. Jokaisen apteekissa työskentelevän henkilökohtainen ammatillinen velvoite on osaamisen ylläpitäminen. Osaamisen kehittämisen velvoite koskee sekä työnantajaa että työntekijää. Ammattitaitoon kuuluu oman osaamisen ja sen rajojen tunnistaminen ja tarvittaessa asiakkaan ohjaaminen sille ammattilaiselle tai taholle, joka pystyy häntä parhaiten auttamaan.

Moniammatillista yhteistyötä tehdään asiakkaan parhaaksi. Kaikkien osaamista arvostetaan omissa tehtävissään. VI Apteekin tuote- ja palveluvalikoima tukee apteekin tehtävää osana terveydenhuoltoa. Apteekin valikoimaan kuuluu vain laadukkaita ja turvallisia tuotteita.

 1. Tuote- ja palveluvalikoima kuvastaa sitä asiantuntemusta, millä apteekit hoitavat yhteiskunnallista tehtäväänsä väes-tön lääkehuollon toimeenpanijana sekä asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.
 2. Apteekkari vastaa apteekin tuote- ja palveluvalikoimasta huomioiden asiakkaiden tarpeet, henkilöstön ja yhteistyötahojen, kuten muun terveydenhuollon toiveet, sekä yhteiskunnalliset tavoitteet rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi.
You might be interested:  Broilerin Fileesuikale Pehmeän Pippurinen Resepti?

VII Apteekkihenkilökunta toimii yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan ja viranomaisten kanssa asiakkaiden parhaaksi. Apteekkihenkilökunta osallistuu aktiivisesti lääke- ja lääkitysturvallisuuden, rationaalisen lääkehoidon, sekä terveyden edistämisen päämäärien toteuttamiseen.

 • Näihin päämääriin pyri-tään tiiviissä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
 • Apteekin farmaseuttinen henkilökunta osallistuu lääkehoidon vaikutusten seurantaan, sekä ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.
 • Farmaseuttinen henkilökunta osallistuu myös lääkehoidon kokonaisuuden arviointiin ja tarjoaa lääkärille tietoa ja perusteltuja ehdotuksia päätöksenteon tueksi.

VIII Apteekkihenkilökunta toimii vastuullisesti ja ylläpitää toiminnallaan alansa arvostusta ja luottamusta yhteiskunnassa. Apteekkitoiminta perustuu terveydenhuollon tavoitteisiin ja arvoihin, näyttöön perustuvaan tieteeseen ja jatkuvuuteen. Apteekkihenkilökunta huolehtii siitä, että apteekin perustehtävä alueen lääkehuollosta vastaavana terveydenhuollon toimipisteenä säilyy selkeänä.

 • Apteekit uudistuvat muun yhteiskunnan mukana asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta.
 • Muutoksissa tulee vaalia ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoisen apteekkitoiminnan periaatteita.
 • Apteekin toimitilat, julkaisut, verkossa tapahtuva palvelu ja näkyvyys sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa ilmentävät kaikki apteekkitoimintaa.

Kaiken viestinnän tulee olla linjassa apteekkeja kohtaan osoitetun luottamuksen kanssa. Apteekkitoiminnassa huomioidaan yhteiskuntavastuu. Apteekissa noudatetaan hyviä markkinointitapoja ja asiallisia kilpailukeinoja. IX Farmaseuttinen henkilökunta edistää lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii ehkäisemään niiden väärinkäyttöä.

Farmaseuttisen henkilökunnan lääkeneuvonta on luotettavaa, tarkkaa, ymmärrettävää ja riippumatonta. Neuvontaa annetaan asiakkaan tarpeiden perusteella, jotta varmistutaan lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Asiakasta rohkaistaan kysymään lääkitykseen liittyvistä asioista. Neuvonnasta huolehditaan kaikissa apteekin palvelukanavissa.

Apteekkihenkilökunta ei myy lääkkeitä tai muita tuotteita asiakkaalle, jonka epäillään hankkivan niitä tahalliseen väärinkäyttöön. X Apteekkihenkilökunta pitää salassa ne asiat, joita se on ammatissa toimiessaan kuullut ja nähnyt. Apteekkihenkilökunta on velvollinen pitämään salassa asiakkaan sairautta, lääkehoitoa tai muita henkilökohtaisia asioita koskevat tiedot, ellei asiakas ole antanut suostumustaan tietojen välittämiseen.

 • Apteekin toimitilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia siten, että niissä on mahdollisuus yksilölliseen ja luottamukselliseen asiointiin.
 • Apteekkihenkilökunnan kesken asiakkaan lääkehoidosta ja siihen liittyvistä seikoista keskus-tellaan harkiten ja vain silloin, kun asiakkaan etu ja asioiden joustava hoitaminen sitä edellyttävät.

Apteekkihenkilökunta käyttää apteekissa olevia, asiakkaan lääkitystä koskevia tietoja ainoastaan hoidon kannalta tarpeellisten tarkistusten ja selvitysten tekemiseen. Apteekkihenkilökunnan tulee tunnistaa tilanteet, joihin on tarpeellista puuttua henkilön turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet ruotsiksi (pdf) >
Näytä koko vastaus

Onko väliä mistä apteekista hakee reseptin?

Reseptit tallennetaan Reseptikeskukseen Reseptikeskus sisältää kaikki reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksen tietojen perusteella voit hakea lääkkeesi Suomessa mistä tahansa apteekista. Lääkkeen määrääjä voi poikkeustapauksissa laatia puhelin- tai paperireseptin.
Näytä koko vastaus

Voiko lääkäri kirjoittaa reseptin etana?

Digiklinikan chat-vastaanotto palvelee 24/7 Digiklinikalla asiointi on helppoa. Alla käytännön ohjeita etävastaanotolle. Digiklinikka on aina auki, ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin ja juhlapäivinä. Etälääkärit päivystävät Digiklinikalla päivittäin klo 6–24 ja hoitajat tekevät hoidon tarpeen arviointia yöaikaan klo 24–6. Digiklinikalla asioidaan kätevästi ilman ajanvarausta. Etälääkärimme päivystävät Digiklinikalla joka päivä klo 6–24. Ensimmäinen vapaana oleva lääkäri ottaa sinut vastaan. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian – jopa muutamassa minuutissa. Lääkäri kysyy sinulta tarkentavia kysymyksiä ja pyrkii saamaan kattavan kokonaiskuvan tilanteestasi. Tarvittaessa lääkäri pyytää lähettämään kuvia diagnoosin ja hoito-ohjeiden tueksi. Lääkäri arvioi aina jokaisen potilaan kohdalla, tarvitseeko potilas fyysistä tutkimusta ja tarvittaessa ohjaa perinteiselle vastaanotolle. Emme veloita Digiklinikka-käynnistä, jos emme voi antaa hoito-ohjeita etänä. Ota rohkeasti yhteyttä! Lääkäri ohjaa sinut perinteiselle vastaanotolle, jos hän ei voi antaa hoito-ohjeita keskustelun perusteella. Siinä tapauksessa emme veloita Digiklinikka-käynnistä erikseen. Kyllä! Digiklinikka on oiva apu lasten sairaustilanteiden hoitamiseen eikä lääkärille tarvitse lähteä kipeän lapsen kanssa. Etävastaanotolla hoidetaan lasten sairaustilanteita, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimusta. Tällaisia ovat esimerkiksi flunssaoireet, silmätulehdus, ihottumat ja hyönteisten pistot. Kun aloitat keskustelun lääkärin kanssa, valitse lapsesi nimi valikosta. Jos nimeä ei näy valikossa, paina lisää perheenjäsen ja syötä lapsesi henkilötunnus. Jos lapsesi on alle 12-vuotias, voit aloittaa Digiklinikka-keskustelun heti.12–17-vuotiaiden lasten osalta perheliitoksen tekeminen (ja Digiklinikalla lapsen puolesta asiointi) vaatii suostumuslomakkeen täyttämisen Mehiläisen toimipisteessä yhdessä lapsen kanssa. Käynnillä tarkistetaan sekä vanhemman että lapsen henkilöllisyys ja molemmat allekirjoittavat suostumuksen. Suostumus on voimassa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tunnistautumiskäynti Mehiläisen toimipisteellä on lakisääteinen vaatimus 12 ja 15 ikävuoden kohdalla. Vastasyntyneiden lasten liittäminen perheprofiiliin ei kuitenkaan onnistu. Yleensä liitos saadaan tehtyä vasta 1-3 kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Käynnissä olevat keskustelut näkyvät suoraan Digiklinikan etusivulla Avoimet viestit kohdassa. Valitsemalla avoimena olevan keskustelun pääset takaisin keskusteluun. Digiklinikan käyttäminen on turvallista. OmaMehiläiseen kirjautumiseen käytetään vahvaa tunnistautumista eli esimerkiksi verkkopankkitunnuksia. Kaikilla Digiklinikan lääkäreillä ja hoitajilla on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus ammatinharjoittamiseen. Lääkärit tunnistautuvat potilastieto- ja käyttöjärjestelmään aina henkilökohtaisella varmennekortillaan. OmaMehiläinen-sovellus ei tallenna mitään tietoja laitteeseesi, vaan näyttää tiedot suoraan Mehiläisen potilastietokannasta yksilöidyllä asiakastunnisteella. Digiklinikka kuuluu valtaosaan työterveyssopimuksista. Palvelu tunnistaa automaattisesti työterveyssopimukset, joihin kuuluu Digiklinikan käyttömahdollisuus. Tervetuloa vastaanotolle! Etälääkäri voi määrätä lyhyitä sairauslomia. Tarkista kuitenkin hyväksyykö työnantajasi Digiklinikalla määrätyt sairauslomat. Joissain työpaikoissa muutaman päivän sairauspoissaolosta riittää työntekijän oma ilmoitus esimiehelle. Sairauslomatodistus tulee näkyviin Koti-näytön Tapahtumat-näkymään sen käynnin yhteyteen, jonka perusteella sairausloma on määrätty. Tämän lisäksi todistus tulee myös Työterveys-näkymän Dokumentit-välilehdelle. Työterveysnäkymässä on myös muuta hyödyllistä tietoa juuri sinun työterveyssopimukseesi liittyen. Todistuksen voi tulostaa, tallentaa tai lähettää sähköisesti eteenpäin painamalla Sairauspoissaolo-otsikon alla olevaa A-todistuksen pdf-linkkiä. Reseptin uusinnalle tulee aina olla hoidollinen syy. Kuvaile lyhyesti, mihin vaivaan lääke on alun perin määrätty ja kerro tämänhetkinen terveydentilasi. “Lääke loppu” kuvaus ei anna lääkärille tarpeeksi tietoa reseptin uusintaan – tällöin lääkäri pyytää sinulta lisätietoja avaamalla Digiklinikalla keskustelun ja reseptin uusinnasta veloitetaan Digiklinikkakäyntimaksu 41 € Kela-korvauksen jälkeen. Jos lääkäri ei syystä tai toisesta voi uusia reseptiä etänä, saat lääkäriltä ohjauksen perinteiselle vastaanotolle tai omalle hoitavalle lääkärillesi. Tällöin emme myöskään veloita Digiklinikalla asioinnista mitään. Etävastaanotolla ei uusita tai määrätä pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia (PKV) lääkkeitä eikä muita lääkeaineita, joissa on väärinkäytön mahdollisuus. Digiklinikalla ei myöskään määrätä hoidollisesti kiisteltyjä lääkeaineita kuten liothyroniinia. Reseptin uusintapalvelussa voit uusia vain OmaMehiläisessä näkyviä voimassa olevia reseptejä. Jos sinulla on muualla määrätty resepti, jonka haluaisit uusia, aloita uusi keskustelu. Lääkäri arvioi keskustelun perusteella tarpeen reseptin kirjoittamiseen. Jos maksat käyntisi itse, palvelun hinta on 36 € Kela-korvauksen jälkeen. Yleislääkärin etävastaanotto maksaa 41 € Kela-korvauksen jälkeen ja hoitajan hoidon tarpeen arviointi yöaikaan 29,90 €. Hinta sisältää koko keskustelun ja mahdolliset e-reseptit. Yksityisasiakkaiden laboratoriokokeet laskutetaan suoraan luottokortilta samalla etävastaanoton kanssa. Työterveysasiakkailla lasku lähtee suoraan työnantajalle eli käynti on sinulle maksuton. Reseptin uusiminen Digiklinikalla maksaa 32,50 €. Hinta kattaa 1–2 lääkettä. Työterveysasiakkaille lasku lähtee suoraan työnantajalle eli uusinta on sinulle maksuton. Reseptit uusitaan vuorokauden kuluessa ja toimitetaan sähköisenä reseptinä. Digiklinikan lääkärillä asiointi on KELA-korvattavaa. Etälääkärin vastaanottokäynti on myös edullisempaa kuin perinteisellä vastaanotolla asioiminen. KELA-kortin lisäys tai poistaminen tapahtuu OmaMehiläisen Omat tiedot -osion kautta. Työterveysasiakkailla lasku lähtee suoraan työnantajalle eli käynti on sinulle maksuton. Maksukorttisi tietoja pyydetään ensimmäisen asioinnin yhteydessä, kun maksat käyntisi itse. Jatkossa voit aloittaa keskustelut suoraan ja veloitus menee Omat tiedot -välilehdellä näkyvältä kortilta. Saat kuitin sähköpostiisi, kun veloitus on tehty. Voit käydä tarkistamassa OmaMehiläisen Omat tiedot -välilehdeltä sähköpostiosoitteesi. Voit maksaa avoimen laskun myös OmaMehiläisessä Laskut -osion kautta. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme tai Digiklinikan asiakaspalvelukanavassa, mikäli OmaMehiläisen tiedoissa oleva sähköpostiosoite ei ole enää käytössäsi ja kuitti on lähetetty vanhaan osoitteeseen. Laskut -välilehdeltä saat myös tallennettua kuitit asioinnista. Digiklinikalla hoidetaan monia vaivoja. Jos vaivat ovat selkeästi eri sairauksista johtuvia (esim. silmäoireet ja selkäkipu) lääkäri voi veloittaa useamman käynnin. Useimmat sairauskuluvakuutukset korvaavat myös etälääkäriasioinnin. Tarkat ehdot näet omasta vakuutussopimuksestasi. Ennen digiklinikkakäynnin aloittamista, täytä tiedot vakuutusyhtiöstä OmaMehiläisen Omat tiedot -kohdassa. (OmaMehiläinen > Lisää > Omat tiedot > Vakuutusyhtiö). Ifin sairauskuluvakuutusasiakkaana maksat Digiklinikan lääkärikäynnistä vain mahdollisen omavastuun ja Mehiläinen hoitaa puolestasi korvausten hakemisen suoraan vakuutusyhtiöltä (muista merkitä Omissa tiedoissa If vakuutusyhtiöksi ennen käynnin aloittamista). Jos vakuutuksesi on jossain toisessa vakuutusyhtiössä, voit hakea Digiklinikka-käynnistä korvauksen omasta vakuutusyhtiöstäsi käynnin jälkeen. Kuitti digiklinikkakäynnistä tulee Omissa tiedoissa antamaasi sähköpostiin. Lääkäri sopii kanssasi laboratoriokokeiden tulosten kuulemisesta. Vaihtoehtoja tähän on useita:

Voit katsoa itse vastaukset OmaMehiläisestä. Voit olla uudelleen yhteydessä Digiklinikalle. Kuulet vastaukset vastaanoton yhteydessä tai varaat vastauksia varten oman työterveyslääkärin soittoajan.

You might be interested:  Www.Kanta.Fi/sahkoinen-resepti?

Yksityisasiakkaiden laboratoriokokeet laskutetaan suoraan luottokortilta samalla etävastaanoton kanssa. : Digiklinikan chat-vastaanotto palvelee 24/7
Näytä koko vastaus

Voiko lääkäri määrätä reseptin puhelimessa?

Sähköisellä lääkemääräyksellä tarkoitetaan tietojenkäsittelylaitteella laadittua lääkemääräystä, joka siirretään tietoverkkoja käyttäen Kelan ylläpitämään keskitettyyn valtakunnalliseen tietokantaan (Reseptikeskus). Se sisältää kaikki sähköiset lääkemääräykset ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät.

Lääkemääräyksen laadittuaan lääkkeen määrääjä tulostaa potilaalle potilasohjeen, joka sisältää samat tiedot kuin hänelle tehty lääkemääräys. Potilaan mennessä apteekkiin farmaseutti tai proviisori hakee verkkoyhteyttä käyttäen potilaalle laaditut lääkemääräykset Reseptikeskuksesta ja luovuttaa potilaalle lääkkeet.

Lääkemääräys on laadittava pääsääntöisesti aina sähköisesti. Paperilomakkeella tai puhelimitse sen voi antaa silloin, jos sähköinen määrääminen ei ole teknisen häiriön vuoksi mahdollista tai lääkehoidon tarve on kiireellinen eikä lääkemääräystä voi olosuhteiden poikkeuksellisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä laatia sähköisesti.

Paperilla lääkemääräys laaditaan myös silloin, kun kyseessä on pro auctore -lääkemääräys, erityislupavalmiste (valmisteella ei ole myyntilupaa, kulutukseen luovutus Fimean erityisluvalla) tai lääkkeellinen kaasu, joita ei vielä toistaiseksi voi määrätä sähköisellä lääkemääräyksellä. Paperilomakkeelle laaditussa lääkemääräyksessä ja puhelinmääräyksessä on aina perusteltava, miksi lääkemääräystä ei ole laadittu sähköisesti.

Apteekki tallentaa lääkettä toimittaessaan paperilomakkeelle laaditun lääkemääräyksen Reseptikeskukseen. Lääkäri voi korjata Reseptikeskuksessa olevaa potilaansa virheellistä lääkemääräystä, mitätöidä lääkemääräyksen, uudistaa sen tai estää uudistamisen.

Toimittamattoman tai osittain toimitetun lääkemääräyksen voi mitätöidä vain potilaan suostumuksella, paitsi jos lääkemääräys on laadittu potilaan tarkoituksellisesti antamien virheellisten tietojen perusteella tai pakottamalla. Lääkkeen määrääjä tarvitsee henkilökohtaisen terveydenhuollon ammattikortin voidakseen laatia lääkemääräyksiä.

Henkilökohtaisen ammattikortin avulla varmistetaan lääkkeenmäärääjän henkilöllisyys, hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä ja tuotetaan sähköinen allekirjoitus lääkemääräykseen. Tietojärjestelmä tarkistaa samalla automaattisesti myös lääkkeenmäärääjän oikeuksissa mahdollisesti olevat rajoitukset.
Näytä koko vastaus

Saako lääkäri kirjoittaa eläimelle reseptin?

Maa- ja metsätalousministeriön johtava asiantuntija Nina Kaario selittää. ‘Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan eläinlääkäri saa määrätä reseptejä ainoastaan tutkittuaan itse eläimen.
Näytä koko vastaus

Milloin lääkäri voi hylätä reseptin Uudistamispyynnön?

Reseptiin, jonka uudistamispyyntö on vanhentunut, voidaan tehdä uusi uudistamispyyntö. Lääkäri voi joko hyväksyä, hylätä tai palauttaa uudistamispyynnön. Kun hän hyväksyy pyynnön, hän kirjoittaa uuden reseptin vanhan reseptin pohjalta ja lähettää sen Reseptikeskukseen.
Näytä koko vastaus

Voiko terveydenhoitaja kirjoittaa reseptin?

Aloitin nuorelle ehkäisypillerit – onko se laillista? Ehkäisyvalmisteiden aloitus toteutetaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Tämä tarkoit­taa sitä, että hoitajalla pitää olla mahdollisuus konsultoida lääkäriä tarvittaessa ja organisaatiossa pitää olla kirjalliset toimintaohjeet ehkäisyvalmisteiden aloituksesta.

Työnantajan on varmistettava, että ammattihenkilöillä on riittävä osaaminen ehkäisyvalmisteiden aloitukseen asiak­kaalle. Terveydenhoitajan täytyy kertoa esimiehelleen, jos kokee, että osaaminen on riittämätöntä. Ehkäisyä aloitettaessa asiakas haastatellaan ja selvitetään, että ehkäisyn aloittamiselle ei ole vasta-aiheita.

Asiakkaalle tehdään tarvittavat tutkimukset, esimerkiksi verenpaine ja paino, sekä annetaan neuvontaa ehkäisyyn liittyen. Samalla sovitaan seurannasta. Osan seurannasta voi toteuttaa hoitaja. Jos seurannassa ei ilmene ongelmia, lääkäri kirjoittaa asiakkaalle sähköisen reseptin.

Gynekologinen tutkimus ei ole edellytys hormonaalisen ehkäisyn aloitukselle. Ehkäisyvalmisteen reseptin voivat kirjoittaa vain ne sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt, jotka ovat suorittaneet lääkkeen määräämiseen oikeuttavan lisäkoulutuksen (45 op) ja joilla on tehtävään lupa työpaikallaan.

Reseptin voi kirjoittaa tiettyihin ehkäisyvalmisteisiin 15–34-vuotiaille naisille. Julkaistu Tehy-lehdessä 4/20 : Aloitin nuorelle ehkäisypillerit – onko se laillista?
Näytä koko vastaus

Voiko reseptilääkkeen hakea passilla?

sähköinen valtuutus – Voit tehdä valtuutuksen toiselle henkilölle puolesta asiointiin osoitteessa, Tämä valtuutus on laajempi kuin kirjallinen suostumus tai pelkän Kela-kortin /potilasohjeen perusteella asiointi. Lääkkeen toimittaminen valtuutetulle onnistuu ilman potilaan Kela-korttia tai potilasohjetta.
Näytä koko vastaus

Kuka voi jakaa lääkkeitä?

Lääkehoidon erityistilanteita – Rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa nimetty vastuulääkäri. Rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. Rokottajilla tulee olla mahdollisuus konsultoida rokotusvastuulääkäriä tarpeen vaatiessa.

 • Unta tai kuntayhtymä voi tehdä yhteistyötä yksityisen palvelun tuottajan kanssa.
 • Unnan tai kuntayhtymän on tehtävä sopimus, jossa eritellään, mitä kansallisen rokotusohjelman rokotuksia yksityinen palvelun tuottaja antaa ja miten rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden käyttöä seurataan.
 • Rokotettavalta ei saa tällöinkään periä maksua kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvasta rokotteesta, vastaanottokäynnistä, rokotuksen kirjaamisesta tai tiedonsiirrosta.

Lääkekeskus ja sairaala-apteekki eivät saa toimittaa rokotteita, ellei ole varmaa, että kyseessä on kunnan tai kuntayhtymän kanssa sovittu rokotustoiminta. Kunta vastaa rokotustoiminnasta silloin, kun palvelujen tuottaja antaa ainoastaan maksuttomia rokotteita kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

 1. Tällöin palveluista vastaavana johtajana ei välttämättä tarvitse olla lääkäri (elleivät muut palvelut sitä edellytä).
 2. Jos palvelujen tuottaja harjoittaa myös muuta rokotustoimintaa (maksullinen toiminta), palvelujen vastaavan johtajan täytyy olla lääkäri.
 3. Voit lukea lisää rokotustoiminnasta ja rokotusten antamisesta THL:n sivuilta.

Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö voi ainoastaan poikkeustapauksissa osallistua lääkehoidon toteuttamiseen silloin, kun lääkehoidon toteuttaminen ei ole jatkuvaa. Sitä ennen työntekijän on käytävä erillinen lääkehoidon koulutus, hänen osaamisensa on varmistettava ja hänelle täytyy myöntää kirjallinen lääkelupa.

Kyseinen lupa on potilas-, lääke- ja lääkkeen antoreittikohtainen. Lääkeluvan myöntämisen jälkeen lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö voi antaa valmiiksi annosteltuja lääkkeitä luonnollista reittiä pitkin eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, korva- ja silmätippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina.

Huomioitavaa on, että injektioiden antaminen sekä huumausaine- ja pkv-lääkehoidon toteuttaminen ovat vaativaa lääkehoitoa. Ne vaativat lisäkoulutuksen suorittamista jo ammatillisen ja lääkehoidon koulutuksen suorittaneilta lähihoitajilta. Lääkehoitoon kouluttamattomat työntekijät eivät saa antaa injektioita tai huumausaine- ja pkv-lääkkeitä kuin poikkeustapauksissa ilman vastaavaa koulutusta kuin lähihoitajilla.

 1. Lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilöstölle ei voida myöntää lääkelupaa lääkkeiden jakamiseen.
 2. Botuliinitoksiinihoitojen antaminen on aina terveydenhuoltoa.
 3. Lääkäri arvioi botuliinitoksiinihoidon tarpeen botuliinitoksiinin käyttötarkoituksesta riippumatta.
 4. Lääkäri myös tekee asiakas- tai potilaskohtaisen määräyksen botuliinitoksiinivalmisteeseen.

Lääkäri ei voi määrätä botuliinitoksiinia sisältäviä lääkevalmisteita kauneushoitoloissa työskenteleville sairaanhoitajille yritystoimintaa varten eikä lääketilauksella kauneushoitolan käyttöön. Jos lääkemääräyksen tehnyt lääkäri siirtää botuliinitoksiinin pistämisen toiselle henkilölle, hänen täytyy olla pistämistilanteessa välittömästi tavoitettavissa.

Välitön tavoitettavuus tarkoittaa sitä, että lääkäri on pistämistilanteessa terveydenhuollon toimintayksikössä paikalla. Lääkärin tavoitettavuusedellytys ei siis täyty etävastaanotolla. Pistämisen voi siirtää terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevälle, pistoskoulutuksen ja -luvan saaneelle sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle.

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat tai kätilöt voivat pistää botuliinitoksiinia ainoastaan terveydenhuollon toimintayksikössä työskennellessään (joko palvelussuhteessa toimintayksikköön tai toimintayksikössä itsenäisenä ammatinharjoittajana tehdyn sopimuksen perusteella).

 • Pistos täytyy tehdä kyseisen lääkemääräyksen antaneen lääkärin valvonnan alaisena.
 • Sitä ei voi antaa kauneushoitolassa tai esimerkiksi messuilla tai muussa vastaavassa tapahtumassa edes lääkärin valvonnassa.
 • Lääkemääräyksestä ja lääkkeen antamisesta täytyy laatia säännösten edellyttämät potilasasiakirjamerkinnät.

Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa toimintayksikön luonteesta riippumatta. Myös sosiaalihuollon yksiköissä lääkehoitoa toteuttaa ensisijaisesti terveydenhuoltoalan koulutuksen ja siihen sisältyvän lääkehoidon koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen.
Näytä koko vastaus

Voiko lääkkeitä hakea ilman Kela-korttia?

Minulla on e-resepti, kuinka saan lääkkeeni? Saat apteekista lääkkeesi potilasohjeella, Kela- tai ajokortilla tai henkilötunnuksen avulla.Potilasohjeen saat lääkäriltä tai voit tulostaa sen kanta.fi sivuilta Omakannasta Voinko hakea toisen puolesta lääkkeet? Kyllä voit hakea joko potilasohjeella tai Kela-, ajo- tai henkilökortilla.

Voit hakea myös lääkkeet, kun tiedät henkilötunnuksen ja haettavan lääkkeen. Voit tehdä myös sähköisen valtuutuksen https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/apteekkiasiointi Voit lukea lisää toisen puolesta asioinnista: https://www.kanta.fi/asiointi-toisen-puolesta Korona-aikana voit myös soittaa apteekkiin ja pyytää laittamaan valmiiksi lääkkeet.

Voit kertoa hakijan henkilötiedot, kenelle luovutamme lääkkeet. Miten voin uusia reseptini? Voit uusia reseptisi käymällä apteekissa, Kanta.fi -sivuilta tai soittamalla hoitopaikkaasi. Apteekissamme uusinta maksaa 1€, kaksi tai useampi uusinta yhteensä 2€.

Voinko uusia toisen henkilön reseptin? Voit uusia, jos sinulla on siihen henkilön antama suostumus. Suostumuslomakkeen saat apteekilta, terveydenhuollosta tai Kelan palvelupisteeltä. Suostumus voi olla myös vapaamuotoinen allekirjoitettu paperi. Suostumus on apteekkikohtainen ja voimassa kolme vuotta. Saanko Kela-korvauksen, jos minulla ei ole Kela-korttia mukana? Jos olet oikeutettu Kela-korvaukseen ja lääke on Kela-korvattava, niin kyllä saat, sillä saamme sähköisesti ajantasaiset Kela-korvaustiedot henkilötunnuksesi avulla.

Ovatko lääkkeet samanhintaisia jokaisessa apteekissa? Lääkkeet ovat samanhintaisia jokaisessa Suomen apteekissa. Hinnat voivat vaihtua kahden viikon välein. Ei-lääkkeelliset tuotteet voivat olla erihintaisia eri apteekeissa. Voinko saada isomman määrän kuin 3 kuukauden lääkkeet? Kela-korvauksen saat korkeintaan 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä.

 1. Jos tarvitset isomman määrän, esimerkiksi matkaa varten, voit maksaa lääkkeet kokonaan itse ja hakea korvauksen jälkikäteen Kelasta.
 2. Lähden ulkomaille, mitä tarvitsen mukaan? Matkalle tulee varata mukaan reilusti lääkkeitä.
 3. Lääkkeet tulee olla omissa alkuperäisissä pakkauksissaan.
 4. E-reseptit voit tulostaa Kanta.fi-sivuilta tai voimme tulostaa ne sinulle apteekissa.

Lisäksi mukaan tulee varata eurooppalainen sairausvakuutuskortti. Sen saat ilmaiseksi Kelasta. http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä eli PKV-lääkkeistä tarvitset mukaan Schengen-todistuksen, jonka saat siitä apteekista, josta sinulle on lääke toimitettu.
Näytä koko vastaus

Voiko reseptin hakea mistä vain apteekista?

Jos sinulla ei ole mukana potilasohjetta, saat lääkkeesi myös näyttämällä esimerkiksi Kela-kortin. Voit hakea reseptilääkkeet mistä tahansa apteekista. Siellä katsotaan Reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty ja saat lääkkeesi.
Näytä koko vastaus