Www Kanta Fi Sahkoinen Resepti Omien Tietojen Katselu?

Www Kanta Fi Sahkoinen Resepti Omien Tietojen Katselu
Sähköisen reseptin, Omien tietojen katselun ja potilastiedon arkiston verkkosivusto www.kanta.fi on uudistunut. Käyttäjäprofiileittain jaettu sisältö palvelee entistä paremmin kasvavaa käyttäjäkuntaa. Sähköinen resepti on pian käytössä koko Suomessa ja käyttäjämäärä kasvaa koko ajan.
Näytä koko vastaus

Ketkä näkevät sinun Omakannan tietoja?

Kysymys ja vastaus: Ovatko potilastietoni suojassa uteliailta silmäpareilta? Miten terveydenhuollon työntekijät pääsevät käsiksi potilastietoihin? Ovatko tiedot suojassa asiaankuulumattomilta? Terveystietojen Kanta-järjestelmän askarruttaviin kysymyksiin vastasi muun muassa Kelan Kanta-palveluiden erikoisasiantuntija Maritta Korhonen.

Miten usein luvatonta potilastietojen katselua arvioidaan tapahtuvan? Kelan mukaan sanktioita on jouduttu käyttämään terveydenhuollossa. Tarkasta määrästä ei ole tietoa, koska usein tapaukset hoidetaan työpaikoilla. Esimerkiksi reseptitietojen lokitietoja tarkasti viime vuonna 80 henkilöä. Niissä ei löydetty Kelan mukaan väärinkäytöksiä.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sanoi aiemmin tammikuussa Helsingin Sanomissa, että tietosuojavaltuutetun toimistossa luetaan lähes päivittäin selityksiä, joita terveystietojen urkinnasta epäillyt ovat antaneet. Terveydenhuollon henkilöstöä valvova Valvira käsittelee vakavimmat tapaukset.

 • Valviran terveydenhuollon valvonnan ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen kertoo, että viime vuosina ammattioikeuksia ei ole viety näillä perustein.
 • Hoitajille ja lääkäreille annettujen huomautusten määrää Valvira kuvaa vähäiseksi.
 • Miten potilastietoja saa käyttää? Tietoja saa käsitellä ja luovuttaa vain potilaan suostumuksella.

Suostumus tarkoittaa, että eri terveydenhuollon yksiköt voivat nähdä muualla kirjatut terveystiedot, jos niitä tarvitaan potilaan hoidossa. Terveydenhuollon työntekijä saa käsitellä vain tietoja, joita potilaan hoidossa tarvitaan. Järjestelmään jää merkintä, kuka tietoja on katsonut.

Miten voi tarkastaa, kuka tietojani on katsonut? Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on. Omakanta-verkkopalvelussa näkee, mihin terveydenhuollon yksiköihin tietoja on luovutettu. Tarkemmat tiedot siitä, kuka henkilö tietoja on käyttänyt, pitää kuitenkin pyytää suoraan terveydenhuollon yksiköstä.

Paraikaa selvitetään, miten lokitietojen tarkastamista voisi pyytää verkossa. Miten tietojen luovutusta voi rajoittaa? Ilman suostumusta tieto ei liiku paikasta toiseen. Tietojen luovuttamista voi rajata eri tavoin. Potilas voi esimerkiksi kieltää, että yksityisen puolen käyntien tietoja ei luovuteta muualle.

Työterveyshuollon voi niin ikään rajata pois. On myös mahdollista rajata tietojen käyttöä niin, että potilastietoja saa käyttää vain hätätilanteessa. Rajoitukset voi tehdä netissä tai terveydenhuollossa. Voiko Kela käyttää potilastietoja etuuskäsittelyssä? Kela ei saa käyttää potilastietoarkiston tietoja etuuskäsittelyssä.

Tietoja ei myöskään luovuteta vakuutusyhtiöille. Kannan tiedot ovat lain mukaan käytössä vain hoitotarkoituksessa. Voiko potilastietoja korjata tai muokata jälkikäteen? Kyllä voi. Potilastietojen korjauspyynnöt käsitellään siinä paikassa, jossa ne on alun perin tehty.

Tietoja ei voi muokata itse, koska lain mukaan merkinnöistä vastaa terveydenhuolto. Lääkäri tai hoitaja päättää, onko merkintä väärin. Mitä teen, jos epäilen, että tietojani on väärinkäytetty? Valvira ja Kela ohjeistavat ottamaan yhteyttä ensin siihen terveydenhuollon yksikköön, johon epäily kohdistuu.

Jos vastaus ei tyydytä, yhteyttä voi ottaa tietosuojavaltuutettuun. Potilastietojen katsominen ilman lupaa voi olla tietosuojarikkomus tai tietosuojarikos. Vakavissa tapauksissa Valvira voi viedä ammatinharjoittamisen oikeudet. Tietojen luvattomasta katselusta voi saada myös muun muassa huomautuksen, joka näkyy kymmenen vuotta terveydenhuollon ammattilaisten rekisterissä.
Näytä koko vastaus

Mistä näkee kuka on katsonut Omakantaa?

Potilastiedot. Omakannassa voit seurata, mihin terveydenhuollon yksikköön tietojasi on luovutettu. Tarvittaessa voit pyytää selvityksen tietojesi käytöstä ja lokitiedot henkilöistä, jotka ovat katsoneet ja käsitelleet tietojasi siitä terveydenhuollon toimintayksiköstä, jossa tietoja on käsitelty.
Näytä koko vastaus

Mistä voit tarkistaa lääkärin antaman reseptin tai tarkastella omia terveystietoja?

Omia terveystietojasi pääset tarkastelemaan Omakanta-palvelussa. Omakanta näyttää sinulle ne tiedot, jotka terveydenhuolto on tallentanut Kanta-palveluihin. Jos havaitset tiedoissasi puutteita tai virheitä, ole yhteydessä siihen terveydenhuollon yksikköön, joka sinua on hoitanut.
Näytä koko vastaus

Mistä tietää onko resepti voimassa?

Näet omat reseptitietosi Omakannassa Voit tarkastella omia reseptitietojasi Omakanta-palvelusta. Omakannasta voit tarkastaa mitä reseptejä sinulle on määrätty, mihin asti reseptisi ovat voimassa ja paljonko resepteissäsi on vielä lääkkeitä jäljellä.
Näytä koko vastaus

Mistä tiedän kuka on katsonut terveystietoja?

Omakannasta näet, mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet resepti- tai terveystietojasi Kanta-palvelujen kautta. Näin tarkistat Omakannasta, missä tietojasi on käsitelty: Kirjaudu Omakantaan.
Näytä koko vastaus

Kuka katsoo tietojani?

Potilaan oikeudet asiakastietolain (9.2.2007/159) mukaan – Voit saada tiedon siitä, kuka potilastietojasi on käsitellyt ja katsellut sekä mihin niitä on luovutettu. Tiedot pyydetään suoraan siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa epäilet epäasiallista tietojenkäsittelyä.

 • Voit pyytää selvityksen tietojesi käsittelystä suoraan terveydenhuollon yksiköstä, jota asiasi koskee.
 • Muista kuitenkin, että kaikki lainmukainen tietojen käsittely ei tapahdu vastaanottokäynnin yhteydessä, vaan tietojasi käsitellään myös esimerkiksi ajanvarauksen yhteydessä.
 • Myös ajanvaraus tai jonotustietojen käsittelystä jää merkintä.

Terveydenhuollon yksikkö voi kieltäytyä antamasta tietoja, jos siitä on vaaraa terveydellesi tai jonkun muun oikeuksille. Jos et saa tietoja tai epäilet tietojen epäasiallista käyttöä, voit olla yhteydessä viranomaiseen, joko tietosuojavaltuutettuun, Valviraan tai Aluehallintovirastoon.
Näytä koko vastaus

Miten saan vanhat potilastiedot?

Potilasasiakirjat Kirjaamme hoitoosi liittyvät tiedot potilasasiakirjoihin, jotka sisältävät terveydentilaasi liittyviä, henkilökohtaisia tietojasi. Merkitsemme niihin vain hoitosi kannalta tarpeellista tietoa. Hoitoosi ja tutkimuksiisi osallistuvat HUSin sairaaloiden työntekijämme saavat käyttää potilastietojasi.

 1. Hoidon jälkeen keskeiset potilasasiakirjasi siirtyvät HUSista tietoturvallisesti,
 2. HUS on liittynyt Kanta-palveluihin vaiheittain ja HUSin potilaskertomustiedot löytyvät Omakannasta pääsääntöisesti syksystä 2014 alkaen.
 3. Voit katsoa Apotti-potilastietojärjestelmään tallennettuja omia potilastietojasi myös,

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tietosi ja merkinnät sairaanhoitopalveluiden käytöstäsi ovat salassa pidettäviä. Potilasasiakirjojen käyttöoikeus syntyy hoitosuhteen tai muun työtehtävän kautta, joka edellyttää potilasasiakirjojen käsittelyä. Potilasasiakirjoja luovuttaminen toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle perustuu useimmissa tilanteissa joko asiakastietolakiin tai terveydenhuoltolakiin.

 • Omia potilastietoja koskevat suostumukset tai luovutuskiellot on suositeltavaa tehdä Omakannassa.
 • Anta-palveluita koskevan luovutusluvan tai kiellon voi tehdä myös paikan päällä lähimmässä terveydenhuollon toimintayksikössäsi kuten esim.
 • Omalla terveysasemalla.
 • Jos kyseessä on sellainen terveydenhuollon toimija, joka ei ole liittynyt potilastiedon arkistoon (Kanta-palveluihin), voit antaa suostumuksesi tai kieltää omien tai huollettavasi potilastietojen luovuttamisen tai hankkimisen alla olevalla lomakkeella.

Jos haluat tietää, ketkä ovat kirjanneet tai lukeneet potilastietojasi, sinulla on oikeus saada omiin potilastietoihisi liittyvät potilasrekisterin lokitiedot kahdelta viime vuodelta Potilasrekisterinlokitietopyyntö -lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella.

Jos epäilet, että tietojasi on käsitelty ilman perustetta, voit pyytää asiasta kirjallisen selvityksen Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä -lomakkeella. Kirjallisen selvityksen voit pyytää myös vapaamuotoisesti. Kumpaa tapaa tahansa käytät, kirjaa perusteet ja tiedossasi olevat seikat, joiden perusteella pyydät selvitystä.

Selvityspyynnön voi tehdä myös huoltaja tai muu laillinen edustaja. Selvityspyynnön voi tehdä myös huoltaja tai muu laillinen edustaja. Jos täysi-ikäinen ei pysty päättämään hoidostaan, harkitaan tapauskohtaisesti lähiomaisten tai laillisen edustajan oikeutta tarkastaa potilasrekisterin lokitiedot.

Alaikäisen lapsen huoltajalla ei myöskään ole automaattisesti oikeutta saada lapsen lokitietoja, vaan 12–17-vuotiaan lokitietopyynnön tulee pääsääntöisesti olla lapsen itsensä tekemä. HUOM! Jos selvityspyyntösi koskee Omakannassa näkyviä tietoja tai potilastietojesi luovutuksia, asian selvittäminen nopeutuu, jos voit liittää selvityspyyntöön kuvakaappaukset niistä Omakannan kohdista, joihin pyydät selvitystä.

Näin siksi, että Omakanta on potilaan henkilökohtainen näkymä, johon HUSilla ei ole pääsyä eikä näin mahdollisuutta tarkastaa, miten tiedot näkyvät Omakannassa. Voit tarkastella ja tulostaa omia potilastietojasi Omakannasta, jossa sinulla on katseluoikeus omiin tietoihisi.

 • Omakannasta löytyvät HUSin potilastiedot syksystä 2014 alkaen.
 • Omia potilastietojasi voit pyytää myös sähköisesti HUSin tietopalvelusta.
 • Rekisteröidy ja täytä sen jälkeen,
 • Sähköisessä palvelussa voit tilata vain omia potilastietojasi.
 • Äsittelyn jouduttamiseksi on hyvä yksilöidä tilattavat asiakirjat, hoitovuodet ja sairaalat, joissa tiedät asioineesi.
You might be interested:  Säilötty Valkoinen Parsa Resepti?

Palautamme yksilöimättömän tai epäselvän potilasasiakirjapyynnön tarkennettavaksi. Vaihtoehtoisesti voit tehdä pyynnön myös paperisella lomakkeella. Tulosta, täytä ja postita lomake sen alalaidan ohjeiden mukaisesti kyseisen sairaalan arkistoon. Voit myös laatia vapaamuotoisen kirjeen, josta käy ilmi lomakkeessa vaaditut tiedot.

Tilattujen asiakirjojen toimitusajat riippuvat pyynnön vaativuudesta ja laajuudesta. Yleensä asiakirjat saadaan toimitettua tilaajalle 5–30 päivän kuluessa. Röntgenkuvat ja muut kuvantamistutkimusten kuvakopiot voit tilata HUS Kuvantamisen omalla lomakkeella. Kun haluatte käyttää EU tietosuoja-asetuksen 2016/679 15 artiklan mukaista oikeutta, käyttäkää oheista lomaketta.

Allekirjoitettu lomake lähetetään postitse HUS-keskuskirjaamoon. HUSissa vanhemmilla on oikeus alle 12 -vuotiaan potilaan potilastietoihin. Jos huoltaja pyytää HUSilta 12–17-vuotiaan alaikäisen tietoja kirjallisesti, tarvitaan tietojen luovuttamiseen alaikäisen kirjallinen suostumus tai alaikäisen itsensä allekirjoittama tietopyyntö.

 1. Jos 12–17-vuotias alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.
 2. Lääkäri tai muut ammattihenkilöt arvioivat hoitoon liittyvissä kysymyksissä lapsen tai nuoren kehittyneisyyden. Alaikäisen lapsen huoltajalla ei myöskään ole automaattisesti oikeutta saada lapsen lokitietoja, vaan lokitietopyynnön tulee pääsääntöisesti olla lapsen itsensä tekemä.

Jos alaikäisen potilaan huoltajasta on epäselvyyksiä, sairaalalla on oikeus pyytää todiste pyynnön tekijän huoltajuudesta ennen tietojen luovuttamista. Silloin kun on kyseessä lapsen yhteishuoltajuus ja jos lapsen virallinen kotiosoite ei ole sama kuin tietoja pyytävällä huoltajalla, kopiopyyntölomakkeeseen laitetaan liitteenä kopio tuomioistuimen  yhteishuoltajuuspäätöksestä tai yhteishuoltajuussopimuksesta,

 • Muussa tapauksessa tiedot toimitetaan lapsen väestörekisterin mukaiseen kotiosoitteeseen lapsen nimellä osoitettuna.
 • Potilasrekisterin henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä ja sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen lomakkeella  tai vapaamuotoisella kirjeellä, jossa ilmenee lomakkeessa esitetyt asiat. Olennaista on, että yksilöit mahdollisimman tarkasti tiedot, jotka tulee korjata tai poistaa. Jos virheen korjauspyyntö koskee Omakannassa näkyviä tietoja tai potilastietojesi luovutuksia, asian selvittäminen nopeutuu, jos voit liittää selvityspyyntöön kuvakaappaukset tai kopiot niistä Omakannan kohdista, joihin pyydät korjausta tai oikaisua.

 • Näin siksi, että Omakanta on potilaan henkilökohtainen näkymä, johon HUSilla ei ole pääsyä eikä näin mahdollisuutta tarkastaa, miten tiedot näkyvät Omakannassa.
 • Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.
 • Potilasasiakirjoja ei voida täysin poistaa.
 • Potilaskertomuksen laatiminen ja käyttäminen hoidon tukena on Suomen lainsäädännöstä tuleva tehtävä.

Potilasasiakirjojen säilytysaika on pääsääntöisesti 12 vuotta kuolemasta ja säilytysaika on säädetty Voimme antaa sinua koskevia tietoja lähiomaisillesi vain sinun suostumuksellasi. Jos suostumusta ei ole mahdollista saada esimerkiksi sairautesi vuoksi, voimme antaa potilastietoja lähiomaisille, jollei ole syytä olettaa, että kieltäisit näin menettelemästä.

 1. Muille kuin lähiomaisille ei tietojasi saa tällaisessa tilanteessa antaa.
 2. Toisen henkilön potilaskertomuksia voi tilata vain paperisella lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä.
 3. Toisen täysi-ikäisen henkilön potilaskertomuksia voi tilata vain paperisella lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä, katso kohta,

Voit pyytää paperisella toisen aikuisen potilaskertomustietoja liittämällä mukaan valtakirjan tai muun laillisen dokumentin, josta selviää pyytäjän oikeus tietojen saamiseen. Sähköinen potilasasiakirjapyyntömme on toistaiseksi tarkoitettu tietoteknisistä syistä vain omien tietojen pyytämistä varten.

 • Anta-palvelussa on mahdollista asioida toisen henkilön puolesta, katso lisätiedot Kelan sivulta,
 • Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen.
 • Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten.

Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus eli peruste luovutukselle. Pyynnön voi tehdä alla olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Allekirjoitettu lomake lähetetään postitse HUS Keskuskirjaamoon: HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.

 • Lähetämme päivittäin potilaskohtaiset erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).
 • Lähettävät tiedot on määritelty THL:n Hilmo-oppaassa.
 • Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo) on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä, jota ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tiedot lähetetään myös silloin, kun hankimme palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna, antamalla palvelusetelin tai ulkoistamalla palvelun. Näissä tapauksissa yksityinen palveluntuottaja toimittaa Hilmo-tiedot suoraan THL:ään tietojen tarkkuuden ja kattavuuden ylläpitämiseksi.

Hoitoilmoitusten keruu perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021). Tietojen lainmukainen käsittelyperuste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta).

Lain mukaan THL:llä on oikeus saada kerättävät tiedot sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestäviltä viranomaisilta sekä yksityisiltä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajilta maksutta ja salassapitoa koskevien säännösten estämättä. Hilmo-tietojen avulla THL tuottaa mm.

HUSin hoitoilmoituksiin liittyvät yhteydenotot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen:. Hilmo-yhteyshenkilömme: Kimmo Parhiala Suunnittelupäällikkö, HUS Yhtymähallinto

Kantaan lähetettävissä potilasasiakirjoissa ilmenee välillä puhtaasti teknisiä puutteita. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että jokin HUSin organisaatiotason koodi on puuttunut Kantaan lähetetystä asiakirjasta. Tätä varten on kehitetty korjausohjelmisto, joka käy läpi Kantaan lähetettyjä sanomia.

 • Orjausohjelmisto ei koske millään lailla potilasasiakirjojen sisältöön, mutta jos se löytää teknisiä puutteita, se tekee automaattisia korjauksia.
 • Teknisen korjauksen jälkeen Kantaan lähetetään asiakirjasta uusi versio, jonka vuoksi Omakannassa voi näkyä punaisella teksti viimeisestä päivityksestä.
 • Apotti-potilastietojärjestelmässä on käytössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritysten mukainen ennakkohaku Kantaan.

Tämä tarkoittaa, että kun esimerkiksi lähete kirjataan saapuneeksi, järjestelmä tarkistaa automaattisesti ja tuo ammattihenkilön nähtäville sen, mitä tietoja muista terveydenhuollon yksiköistä löytyy, mikäli potilas on antanut Kantaan luovutusluvan. Ennakkohaku tapahtuu myös silloin, kun järjestelmään skannataan ja tallennetaan esimerkiksi hoitotapahtuman jälkeen hoidon yhteydessä paperilomakkeelle kirjattuja tietoja tai toiselta toimintayksiköltä hoitoa varten saatuja tietoja.
Näytä koko vastaus

Ketkä näkevät potilastiedot?

Kuka potilastietoja saa katsella? – Henkilö- ja hoitotiedot tallennetaan potilasrekisteriin. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, ja niitä saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain kyseisen potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

Potilaalla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain potilaan antaman suostumuksen tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan lokitietoja pyytävän henkilön pitäisi saada nähtävilleen kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeellisia tietojen käsittelyn laillisuuden arvioimiseksi.

Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi potilastietoja käyttäneiden henkilöiden nimet, minä ajankohtana potilastietoja on käytetty ja missä potilastietojen käyttäjä on työskennellyt. Aarnio muistuttaa, että on olemassa kaksi eri lokia: käyttöloki ja luovutusloki.
Näytä koko vastaus

Miten voi tarkistaa omat terveystiedot?

Omakannassa näet omat terveystiedot ja reseptit, voit pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Omakannassa on saatavilla myös EU:n koronatodistus. mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet käyttäjän resepti- tai terveystietoja Kanta-palvelujen kautta.
Näytä koko vastaus

You might be interested:  Jauhelihapihvit Ilman Korppujauhoja Resepti?

Kuka näkee Kanta tiedot?

Kantaan tallentuvat ne tiedot, jotka sinusta on kirjattu terveydenhuollossa ja apteekeissa, tulevaisuudessa myös sosiaalihuollossa. Omakannassa näet nämä tiedot itse. Jos annat luovutusluvan, myös sinua hoitavat ammattilaiset näkevät tietosi.
Näytä koko vastaus

Missä tapauksissa tietoja potilaasta tai Potilasasiakirjan tietoja saa antaa toiselle ilman potilaan kirjallista suostumusta?

julkaistu 12.3.2018 | päivitetty 2.5.2018 Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilö tai muu toimintayksikössä työskentelevä henkilö saa luovuttaa asiakas- tai potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja sivullisille ilman potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta.

 1. Sivullisia ovat kaikki muut paitsi yksikössä asiakkaan tai potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.
 2. Asiakkaan tai potilaan omaiset ovat pääsääntöisesti potilasasiakirjoihin nähden sivullisia.
 3. Alaikäistä lapsesta ei ole määritelty tarkkaa ikää, jolloin vanhemmilla olisi oikeus saada lapsen potilastiedot.

Lapsen arvioitu kyky hoitaa omia asioitaan ratkaisee ja arvioinnin tekee hoidosta vastaava henkilö. Katso tarkemmin sivulta Alaikäisen hoito ja potilastiedot, Ensisijaisesti asiakas- tai potilasasiakirjojen luovutus perustuu asiakkaan tai potilaan kirjalliseen suostumukseen.

Atso suostumuksesta tarkempaa tietoa sivulta Suostumus ja yhteisymmärrys, Potilaalla on myös mahdollisuus hallinnoida tietojensa luovuttamista kiellolla. Tutustu kiellon tekemiseen ja sen vaikutuksiin sivulla Informointi ja kielto-oikeus, Potilastietoja voidaan luovuttaa myös potilaan suullisella tai asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella, kun on kysymys potilaan jatkohoitoon lähettämisestä tai yhteenvedon antamisesta potilaan hoitoon lähettäneelle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle.

Tyypillisesti nämä tilanteet tulevat esille esim. tehtäessä lähetettä erikoissairaanhoitoon, jolloin on kyse asiayhteydestä ilmenevästä suostumuksesta ja suullista suostumusta kysytään yleensä lähetettäessä palaute tai yhteenveto lähetteen tehneelle tai jatkohoidosta vastaavalle yksikölle tai ammattihenkilölle.

 • Tietojen luovuttaminen ilman suostumusta on mahdollista vain poikkeustilanteissa, joista on säädetty mm.
 • Potilaslain § 13:ssa, esimerkkinä tajuttomuus tai siihen verrattavissa oleva tila.
 • Tietoja voidaan silloin luovuttaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle potilaan hoidon tai tutkimuksen järjestämiseksi, mikäli suostumusta ei saada tajuttomuuden tai siihen verrattavan muun syyn vuoksi ja tietojen luovutus on potilaan edun mukaista.

Myös potilaan lähiomaiselle kerrotaan tajuttoman potilaan terveydentilasta, jos ei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi tietojen antamisen. Näiden lisäksi on lakiin perustuvia luovutusvelvoitteita, jolloin tietojen luovuttamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on nimenomaisesti erikseen laissa säädetty.
Näytä koko vastaus

Mitä tietoja reseptissä on?

Lääkemääräys (resepti)

Suomessa lääkkeet on lainsäädännöllisesti jaettu kahteen ryhmään, itsehoitolääkkeisiin ja reseptilääkkeisiin. Reseptilääkkeiden saamiseen apteekista tarvitaan lääkärin laatima lääkemääräys eli resepti. Reseptissä kuvataan potilaalle määrätty lääke, sen määrä ja vahvuus sekä lääkepakkaukseen liitettävä käyttöohje. Reseptit ovat nykyisin pääsääntöisesti sähköisiä (e-resepti). Vain poikkeustapauksissa resepti kirjoitetaan paperille tai annetaan puhelimitse apteekkiin.

Reseptilääkkeen määrääminen perustuu lääkärin suorittamaan potilaan tutkimukseen ja diagnoosiin. Lääkäri ja potilas sopivat yhdessä lääkehoidosta. Resepti on keino välittää hoitopäätöksen tiedot apteekille, joka toimittaa tarkoitukseen sopivan, hinnaltaan edullisimman lääkevalmisteen oikean määrän ja vahvuuden sekä merkitsee lääkepakkaukseen lääkärin ilmoittaman käyttöohjeen.

 1. Reseptin sähköinen allekirjoitus ja potilaan kaikkien reseptien säilytys keskitetysti samassa valtakunnallisessa tietokannassa,, vähentävät virheiden, yhteisvaikutusten ja väärinkäytön riskiä.
 2. Sähköiset potilastieto- ja reseptijärjestelmät ohjaavat reseptin laatijaa ja tekevät entiset reseptinkirjoituksen muotoseikat tarpeettomiksi.

Älykkäät reseptinkirjoitusohjelmat tarjoavat valmiita ehdotuksia lääkkeen annokseksi ja varoituksia mahdollisista haitta- ja yhteisvaikutuksista muun lääkehoidon kanssa. Viimeinen harkinta ja vastuu jäävät kuitenkin aina lääkärille, joka koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella tekee parhaimman mahdollisen hoitopäätöksen.

Pitkäaikaishoidoissa lääkäri voi määrätä lääkkeen reseptin koko voimassaoloajaksi joko ilmoittamalla tarvittavan päiväannoksen perusteella pakkauksien lukumäärän tai antamalla tiedon hoidon pituudesta, jolloin apteekki laskee tarvittavien pakkausten lukumäärän. Reseptilääkkeen pakkauksen annosteluohjetarrasta saa myös tiedon reseptin jäljelle jäävästä toimittamattomasta lääkemäärästä ja voimassaoloajasta.

Apteekki luovuttaa kerralla enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan lääkemäärän. Tähän on syynä se, että Kela korvaa kertaostona enintään kolmen kuukauden lääkkeen käytön kustannuksia. Suurempia lääkemääriä on toki mahdollista hankkia ilman Kela-korvausta.

Tämä voi kuitenkin olla asiakkaalle haitallista, koska apteekissa lääkkeitä säilytetään aina ohjeiden mukaan ja ne ovat todennäköisesti uusinta tuote-erää. Resepti on voimassa 24 kuukautta sen määräämis- tai uusimispäivästä lukien, ellei voimassaoloaikaa ole rajattu. Virallisessa luettelossa nimettyjen huumausainelääkkeiden ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptien voimassaoloaika on yksi vuosi.

Yhden vuoden ovat voimassa myös erityisluvallisten valmisteiden reseptit sekä reseptit sellaisille biologisille lääkkeille, joille on saatavilla määräyshetkellä biosimilaari. Resepti tulisi aina mieluiten uusia lääkärin vastaanotolla, jolloin hoitavalla lääkärillä on mahdollisuus tutkia potilas, tarkistaa hoidon teho, tarve ja turvallisuus.

Reseptin uudistamispyynnön voi tehdä sähköisesti Omakanta-palvelussa, jonne voi kirjautua omalla verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Kirjautumisen jälkeen näkyviin tulee lista resepteistä, joiden perusteella voi lähettää lääkärille uudistamispyynnön. Jos uudistamispyyntöön on liitetty potilaan puhelinnumero, lähetetään tekstiviestinä tieto, kun lääkäri on tehnyt uudistamispäätöksen.

Reseptin uusimisessa voi myös saada apua terveyskeskuksen tai apteekin henkilökunnalta. Reseptejä säilytetään Reseptitietokannassa 30 kuukautta, minkä jälkeen reseptin tiedot siirretään erilliseen reseptiarkistoon. Kahden vuoden lääkehoidon kattava lääkemääräys voidaan uudistaa 28 kuukauden kuluessa alkuperäisen lääkemääräyksen antamisesta.

 • Muiden reseptien osalta uudistaminen on mahdollista 16 kuukauden sisällä.
 • Lääkäri on saattanut turvallisuussyistä merkitä reseptiin uusimiskiellon tai hylätä uusimispyynnön.
 • Uusimisen rajoittamisen tarkoituksena on ennen kaikkea potilaan lääketurvallisuuden varmistaminen uuden lääkärikäynnin muodossa, minkä jälkeen on mahdollista optimoida lääkehoitoa uudella, ehkä tilanteen mukaan muutetulla lääkemääräyksellä.

Reseptin tarkoitus on välittää kaikki tarvittava tieto apteekkiin oikean ja turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi oikea-aikaisesti. Niinpä tietojärjestelmien puuttuessa tai pettäessä lääkäri voi laatia reseptinkirjoituksen sääntöjen mukaisen, yksiselitteisen lääkemääräyksen paperille tai antaa sen puhelimitse apteekkiin.

Apteekissa resepti muutetaan sähköiseksi ja tallennetaan Reseptikeskukseen. Euroopan unionin tai talousalueen valtioilla ei ole yhtenäistä sähköistä reseptinkirjoitusjärjestelmää. Tämän vuoksi matkailijan on turvallisinta kuljettaa oma lääkityksensä mukanaan. Silloin kun ulkomailla olo pidentyy ja käytössä on erityisillä säilytysohjeilla varustettuja lääkkeitä, joudutaan mahdollisesti turvautumaan oleskelumaan apteekkien palveluksiin.

Sähköisen reseptin käyttäjä voi ottaa matkalle mukaan lääkärin tulostaman potilasohjeen, jossa on lueteltu kaikki samalla kerralla määrätyt lääkkeet. Omakanta-palvelusta voi tulostaa resepteistä yhteenvedon suomeksi. Sen voi pyytää myös apteekista tai terveydenhuollosta.

Apteekista tai lääkäriltä saa myös englanninkielisen yhteenvetotulosteen sähköisistä resepteistä. Ennen matkaa kannattaa myös varmistaa kohdemaan maahantuontikäytännöt henkilökohtaisten lääkkeiden osalta. Jos lääkkeiden joukossa on huumaavia tai keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja matkustaa Schengen-maihin, on apteekista pyydettävä niille Schengen-todistus.

Lääkkeitä voi ostaa toisesta EU- tai Eta-maasta joko erillisellä paperisella reseptillä (eurooppalainen lääkemääräys), lääkemääräyksellä ulkomailla ostoa varten tai sähköisellä reseptillä (tällä hetkellä Virosta, Kroatiasta ja Portugalista). Huumausaineeksi määriteltyjä lääkkeitä ei voi määrätä ostettavaksi toisesta EU- tai Eta-maasta.

 • Jos reseptilääkkeitä halutaan ostaa EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta, tarvitaan yleensä paikallisen terveydenhuollon ammattilaisen antama resepti.
 • Eurooppalaista lääkemääräystä ja lääkemääräystä ulkomailla ostoa varten ei voi uusia, ja niiden voimassaoloaika noudattaa toimittamismaan kansallisia säädöksiä, ellei lääkäri ole erikseen rajoittanut lääkemääräyksen voimassaoloaikaa.

On hyvä tietää, että eri EU-maissa reseptin vanhenemisaika voi erota suomalaisesta käytännöstä. Potilas maksaa lääkkeen koko hinnan ja hakee mahdollisen sairausvakuutuskorvauksen omasta kotimaastaan. Tavallisesti reseptillä määrätään lääkkeitä, joille suomalainen viranomainen on antanut myyntiluvan.

Koska reseptin tarkoituksena on mahdollistaa potilaan paras mahdollinen lääkehoito, lääkärin on mahdollista määrätä myös erityisistä syistä mitä tahansa maailmassa tehdasmaisesti valmistettua lääkettä. Tätä tarkoitusta varten apteekki hakee viranomaiselta erityisluvan ulkomailla kaupan olevan lääkkeen toimittamiseksi.

Potilaalle erityislupamenettely merkitsee myös kotimaiseen lääkevalmisteeseen verrattuna suurempaa kustannusta. Vaikka tietylle valmisteelle ei olisi myyntilupaa Suomessa, sairausvakuutus voi joissakin tapauksissa korvata lääkekuluja. Viime vuosisadan alussa suuri osa lääkkeistä valmistettiin apteekeissa.

 • Nykyäänkin lääkäri voi määrätä periaatteessa mitä tahansa lain sallimaa lääkeainetta, jota apteekki pystyy valmistamaan.
 • Apteekkien lääkevalmistus on keskittynyt tiettyihin apteekkeihin, joilla on lääkevalmistuksen laatuvaatimukset edellyttämä osaaminen ja tuotantotilat.
 • Tavallisimpia ex tempore -lääkkeitä ovat ihotautien hoitoon tarkoitetut valmisteet.
You might be interested:  Pasta Aglio Olio Resepti?

Osa lääkkeistä on itsehoitolääkkeitä, joita saa apteekista ilman reseptiä. Joitakin lääkkeitä saa sekä itsehoidosta että reseptillä. Itsehoitolääkkeiden pakkauskoko on yleensä pienempi ja hinta lääkeannosta kohden kalliimpi kuin vastaavilla reseptilääkkeillä, eikä niiden kustannuksia korvata sairausvakuutuksesta.

 • Itsehoitoon valikoidaan lääkkeitä, joita käytetään, kun sairaus on lievä ja helposti tunnistettava eikä sen hoito edellytä välttämättä lääkärin seurantaa.
 • Itsehoitolääkkeet on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön, minkä vuoksi niitä ei toimiteta suurina pakkauskokoina.
 • Jos lääkehoidon tarve on jatkuva, on parempi, että lääkäri arvioi oireiden syyn ja parhaan mahdollisen hoidon.

Artikkelin tunnus: dlk01199 (031.002) © 2022 Kustannus Oy Duodecim : Lääkemääräys (resepti)
Näytä koko vastaus

Milloin lääkäri voi hylätä reseptin Uudistamispyynnön?

Reseptiin, jonka uudistamispyyntö on vanhentunut, voidaan tehdä uusi uudistamispyyntö. Lääkäri voi joko hyväksyä, hylätä tai palauttaa uudistamispyynnön. Kun hän hyväksyy pyynnön, hän kirjoittaa uuden reseptin vanhan reseptin pohjalta ja lähettää sen Reseptikeskukseen.
Näytä koko vastaus

Mitä maksaa reseptin uusiminen Omakannassa?

Reseptin uusimisen hinta apteekissa – Uusimispyyntö apteekin kautta maksaa 3 € / resepti, yhteensä enintään 12 € / kaikki samalla käyntikerralla tehtävät uusintapyynnöt. Avainasiakkaanamme palvelun hinta on 2 € / resepti, yhteensä enintään 8 € / kaikki samalla käyntikerralla tehtävät uusintapyynnöt.

Omat sähköiset reseptisi voit tarkistaa verkossa Omakanta -palvelusta. Siirry omakanta palveluun, Resepti tarvitaan aina, kun ostat reseptilääkkeitä. On myös mahdollista tilata reseptilääkkeet netistä, verkkoapteekin kautta. Tällöin voimme toimittaa lääkkeet myös helposti haettavaksi apteekin omaan noutoautomaattiin, joka toimii kuten postin pakettiautomaatti.

Kun käyt apteekissa, saat reseptilääkkeet nopeasti perinteiseen tapaan – ota itsellesi vuoronumero ja tule palveltavaksi reseptilääkkeiden tiskille!
Näytä koko vastaus

Voiko lääkäri kirjoittaa reseptin puhelimitse?

Sähköisellä lääkemääräyksellä tarkoitetaan tietojenkäsittelylaitteella laadittua lääkemääräystä, joka siirretään tietoverkkoja käyttäen Kelan ylläpitämään keskitettyyn valtakunnalliseen tietokantaan (Reseptikeskus). Se sisältää kaikki sähköiset lääkemääräykset ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät.

 1. Lääkemääräyksen laadittuaan lääkkeen määrääjä tulostaa potilaalle potilasohjeen, joka sisältää samat tiedot kuin hänelle tehty lääkemääräys.
 2. Potilaan mennessä apteekkiin farmaseutti tai proviisori hakee verkkoyhteyttä käyttäen potilaalle laaditut lääkemääräykset Reseptikeskuksesta ja luovuttaa potilaalle lääkkeet.

Lääkemääräys on laadittava pääsääntöisesti aina sähköisesti. Paperilomakkeella tai puhelimitse sen voi antaa silloin, jos sähköinen määrääminen ei ole teknisen häiriön vuoksi mahdollista tai lääkehoidon tarve on kiireellinen eikä lääkemääräystä voi olosuhteiden poikkeuksellisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä laatia sähköisesti.

Paperilla lääkemääräys laaditaan myös silloin, kun kyseessä on pro auctore -lääkemääräys, erityislupavalmiste (valmisteella ei ole myyntilupaa, kulutukseen luovutus Fimean erityisluvalla) tai lääkkeellinen kaasu, joita ei vielä toistaiseksi voi määrätä sähköisellä lääkemääräyksellä. Paperilomakkeelle laaditussa lääkemääräyksessä ja puhelinmääräyksessä on aina perusteltava, miksi lääkemääräystä ei ole laadittu sähköisesti.

Apteekki tallentaa lääkettä toimittaessaan paperilomakkeelle laaditun lääkemääräyksen Reseptikeskukseen. Lääkäri voi korjata Reseptikeskuksessa olevaa potilaansa virheellistä lääkemääräystä, mitätöidä lääkemääräyksen, uudistaa sen tai estää uudistamisen.

Toimittamattoman tai osittain toimitetun lääkemääräyksen voi mitätöidä vain potilaan suostumuksella, paitsi jos lääkemääräys on laadittu potilaan tarkoituksellisesti antamien virheellisten tietojen perusteella tai pakottamalla. Lääkkeen määrääjä tarvitsee henkilökohtaisen terveydenhuollon ammattikortin voidakseen laatia lääkemääräyksiä.

Henkilökohtaisen ammattikortin avulla varmistetaan lääkkeenmäärääjän henkilöllisyys, hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä ja tuotetaan sähköinen allekirjoitus lääkemääräykseen. Tietojärjestelmä tarkistaa samalla automaattisesti myös lääkkeenmäärääjän oikeuksissa mahdollisesti olevat rajoitukset.
Näytä koko vastaus

Mistä saa kaikki potilastiedot?

Omakanta. Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, jossa voit nähdä reseptit, laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulokset sekä hoitoon liittyvät kirjaukset.
Näytä koko vastaus

Mitä ei saa kirjata potilasasiakirjoihin?

Potilaskertomukseen ei kirjata muiden nimiä – Potilasasiakirja voi olla paperinen tai sähköinen. Siinä on potilaan terveystietoja tai henkilökohtaisia tietoja ja esimerkiksi kortistoja, paperitulosteita, käsintehtyjä asiakirjoja sekä terapeutin vastaanottamia asiakirjoja potilaasta.

Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Katja Myllyviita kertoi Ylelle, että käyntikirjauksiin merkitään teemat, joita on käsitelty, sekä syy tapaamiselle tai sen peruuntumiselle. Kirjausten avulla voidaan suunnitella hoitoa ja tarkkailla potilaan vointia sekä terapian vaiheita. Potilaskertomukseen ei saa kirjata muiden ihmisten nimiä, vaikka potilas puhuisikin terapiassa henkilöhistoriastaan tai suhteistaan vaikkapa perheenjäseniinsä.

Edes sukulaissuhdetta ei kirjata, jos se ole terapialle täysin olennainen tieto, vaan muistiinpanoissa puhutaan “läheisestä”. Valviran mukaan kaikki potilasturvallisuuteen liittyvät seikat pitää merkitä erityisen huolellisesti, esimerkiksi itsetuhoiseen tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen viittaavat seikat tai päihteiden käyttö.
Näytä koko vastaus

Saako esimies kysyä terveystietoja?

Työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja (esim. diagnoosit), jos käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien, terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi tai sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy.
Näytä koko vastaus

Onko Kanta turvallinen?

Kanta -palveluissa tietoja käsitellään luotettavasti ja turvallisesti. Omakanta on henkilökohtainen palvelu, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) tai mobiilivarmenteella.
Näytä koko vastaus

Voiko Omakannasta poistaa tietoja?

Voinko poistaa tietojani Omakannasta? Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja ei voi poistaa, ellei kyseessä ole virheellinen tieto. Terveydenhuolto voi kuitenkin joissain tapauksissa potilaan pyynnöstä viivästää tiettyjen potilastietojen näyttämisen potilaalle itselleen Omakanta -palvelussa.
Näytä koko vastaus

Milloin potilasasiakirjojen tietoa voi antaa ilman potilaan suostumusta?

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä saa luovuttaa sivulliselle ilman potilaan suostumusta tai luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä. Myös potilaan omaiset ovat sivullisia, eikä heillekään yleensä voida luovuttaa potilastietoja ilman potilaan suostumusta.
Näytä koko vastaus

Ketkä voivat nähdä yksittäisen ihmisen Omakannassa olevia tietoja?

Kuka potilastietoja saa katsella? – Henkilö- ja hoitotiedot tallennetaan potilasrekisteriin. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, ja niitä saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain kyseisen potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

 1. Potilaalla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.
 2. Tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain potilaan antaman suostumuksen tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.
 3. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan lokitietoja pyytävän henkilön pitäisi saada nähtävilleen kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeellisia tietojen käsittelyn laillisuuden arvioimiseksi.

Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi potilastietoja käyttäneiden henkilöiden nimet, minä ajankohtana potilastietoja on käytetty ja missä potilastietojen käyttäjä on työskennellyt. Aarnio muistuttaa, että on olemassa kaksi eri lokia: käyttöloki ja luovutusloki.
Näytä koko vastaus

Miksi kaikki tiedot eivät näy Omakannassa?

Käyntisi voi olla ajalta ennen terveydenhuollon yksikön liittymistä Kanta-palveluihin, jolloin tiedot eivät näy Omakannassa. Vanhoja potilastietoja ei voi katsella Omakannasta. Jos hoitokäynnin tietoja ei näy, se voi johtua myös siitä, että tietoja ei ole ehditty vielä hyväksyä tai tallentaa terveydenhuollossa.
Näytä koko vastaus

Näkyykö Terveystalon tiedot Omakannassa?

Terveystalossa otettujen laboratoriokokeiden tulokset siirtyvät Omakanta -palveluun silloin, kun laboratoriotutkimuksiin on kirjattu Terveystalon lääkärin lähete. Jos laboratoriokokeet on otettu ilman lääkärin lähetettä, eivät tutkimustulokset siirry Omakantaan.
Näytä koko vastaus

Miksi en näe lapsen tietoja Omakannassa?

Jos lapsen tiedot eivät näy Omakannassa, syynä voi olla: Alaikäisen lapsen tietoihin ei ole kirjattu kyvykkyyden arviota, koska kyseisen terveydenhuollon organisaation potilastietojärjestelmässä se ei ole vielä mahdollista.
Näytä koko vastaus