Sähköinen Resepti Toinen Hakee?

Sähköinen Resepti Toinen Hakee

Miten toinen voi hakea reseptilääkkeen?

Oma henkilöllisyystodistus riittää jatkossa toisen henkilön reseptilääkkeiden noutamiseen apteekista, kun on saanut sähköisen valtakirjan Suomi.fi-palvelussa. Uudistus helpottaa erityisesti lapsiperheiden ja puolison asioita hoitavien arkea. Suomalaiset voivat nyt antaa sähköisen valtakirjan, jolla valtuutetaan toinen henkilö asioimaan puolestaan apteekeissa.

Apteekkiasiointi-valtuus annetaan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja sillä voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeet tai uusia sähköisen reseptin toisen henkilön puolesta. Valtuus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa. Sähköisen valtuuden saanut ei enää tarvitse apteekkiin mukaansa potilaan dokumentteja, kuten Kela-korttia tai potilasohjetta.

Sähköisen valtuuden saaneen henkilöllisyys tarkistetaan apteekissa passista, henkilökortista tai ajokortista. Kela-kortti ei käy henkilöllisyyden osoittamiseen. Valtuutetun henkilön tulee kertoa apteekissa, kenen puolesta on asioimassa. Apteekissa pystytään samalla tarkastamaan myös vanhempien oikeus asioida lastensa puolesta Väestörekisterin tietojen perusteella.

 • Tämä auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa pitäisi hakea sairaan lapsen lääkkeet apteekista, mutta lapsen Kela-kortti sattuu olemaan tämän kanssa lääkärissä käyneen puolison lompakossa.
 • Nyt riittää, että mukana on oma henkilöllisyystodistus”, kertoo hankepäällikkö Iiro Salonen Suomen Apteekkariliitosta.

Apteekit hyödyntävät ensimmäisenä Suomessa sähköistä valtuutta myymäläasioinnissa ja se laajenee verkkoapteekkeihin kuluvan vuoden aikana. Apteekeissa sähköinen valtuutus ei korvaa nykyisiä toimintamalleja, vaan tulee niiden rinnalle uutena vaihtoehtona.

“Suomi.fi-valtuudet helpottaa arkea, kun ei itse pysty hoitamaan asiointiaan esimerkiksi iän, sairauden, ulkomaanmatkan tai muun esteen vuoksi. Tällöin luottohenkilö voi hoitaa asiat helposti sähköisen valtakirjan avulla. Valtuuttaja määrittelee aikavälin ja sen, missä asioissa henkilö saa asioida valtuuttajan puolesta.

Suomi.fi-valtuuksissa voi myös helposti perua antamansa valtuuden”, kertoo Palvelut-yksikön johtaja Timo Salovaara Väestörekisterikeskuksesta. Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, uusia reseptejä, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä ja pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta.
Näytä koko vastaus

Miten voin asioida toisen puolesta?

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta Omakannassa, jos hänellä on siihen valtuus. Asiointi perustuu sähköiseen valtuutukseen Suomi. fi-valtuuksilla (suomi.fi).
Näytä koko vastaus

Miten pääsen toisen Omakantaan?

Kysymyksiä ja vastauksia aikuisen ja lapsen puolesta asioinnista Kanta-palveluissa. Toinen henkilö voi hakea lääkkeet apteekista puolestasi, kun hänellä on mukanaan potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Pelkästään Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavien lääkkeiden tiedot.

Asiointi toisen puolesta

Toisen puolesta lääkkeiden hakeminen sähköisellä reseptillä ulkomaisesta apteekista ei ole mahdollista. Syy on tekninen, sillä tietoja asiasta ei pystytä välittämään sähköisesti maiden välillä. Toistaiseksi edunvalvojat eivät voi asioida päämiehen puolesta Omakannassa.

 • Edunvalvojien asiointi päämiehen puolesta Omakannassa tulee mahdolliseksi, kun edunvalvontatieto ja edunvalvontapäätöksen sisältö saadaan Suomi.fi-valtuuksien hyödynnettäväksi.
 • Mikäli sinut on valtuutettu hoitamaan henkilön terveyteen liittyviä asioita, sinun tulee asioida suoraan terveydenhuollon tai apteekin kanssa.

Lue lisää:

Asiointi toisen puolesta

Omakannassa on mahdollista asioida toisen täysi-ikäisen ja täysivaltaisen henkilön, esimerkiksi omaisensa, puolesta. Toisen puolesta asiointia varten tarvitaan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi-valtuuksissa annettava valtuus “Terveydenhuollon asioiden hoito”.

Täysi-ikäisen puolesta asiointi Anna asiointivaltuus henkilönä (Suomi.fi)

Omakannassa voi asioida alaikäisen huollettavan lapsen puolesta ja katsella hänen hoitotietoja. Pääset lapsen tietoihin kirjautumalla omilla tunnuksillasi Omakantaan ja valitsemalla sivun yläreunasta Toisen puolesta asiointi -linkin. Sen jälkeen klikkaa “Siirry valitsemaan henkilö” -painiketta.

 • Näet listan henkilöistä, kenen puolesta voit asioida.
 • Valitse henkilö ja siirry puolesta asiointiin.
 • Huoltajat näkevät Omakannasta alle 10-vuotiaiden lasten tiedot.
 • Yli 10-vuotiaiden alaikäisten lasten tiedot voi nähdä vasta osittain.
 • Sitä mukaa, kun hoitavassa terveydenhuollossa on tehty tarvittavat tekniset muutokset tietojärjestelmään, huoltaja näkee myös 10−17-vuotiaiden lasten tiedot Omakannassa.

Lue lisää:

Alaikäisen puolesta asiointi

Alaikäinen voi käyttää Omakantaa myös itse. Omakannassa alaikäinen voi

katsella reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 alkaen pyytää reseptin uusimista.

Omakantaan kirjautumista varten alaikäinen tarvitsee oman tunnistautumisvälineen, kuten verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. Lue lisää:

Alaikäisen oikeudet

Yli 10-vuotiaiden tietojen näkyminen huoltajalle Omakannassa tulee mahdolliseksi vaiheittain eri puolella Suomea. Huoltajan on mahdollista nähdä yli 10-vuotiaan alaikäisen tiedot Omakannassa, kun lasta hoitavassa terveydenhuollossa on tehty tarvittavat tekniset päivitykset tietojärjestelmiin.

You might be interested:  Perinteinen Imelletty Perunalaatikko Resepti?

lasta hoitanut terveydenhuollon toimija ei ole vielä tehnyt tarvittavia teknisiä päivityksiä potilastietojärjestelmäänsä eikä siten tuota tietoja nähtäväksi yli 10-vuotiaiden osalta ammattilainen on arvioinut lapsen päätöskykyiseksi ja lapsi on kieltänyt tietojen luovuttamisen huoltajalle.

​​​​Huomaa, että vanhat tiedot eivät näy jatkossakaan huoltajalle. Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin sen jälkeen, kun alaikäinen on täyttänyt 10 vuotta, mutta jotka on tallennettu ennen potilastietojärjestelmän päivitystä.

Alaikäisen puolesta asiointi Alaikäisen oikeudet Ensimmäiset huoltajat voivat nyt nähdä myös yli 10-vuotiaan tiedot Omakannassa

Huoltaja ei voi hakea alaikäisen lapsensa lääkkeitä ulkomaisesta apteekista sähköisellä reseptillä, koska alle 18-vuotias ei voi antaa suostumusta Omakannassa. Tämä ei ole vielä mahdollista, koska alaikäisen asiointia ei ole määritelty kansainvälisellä tasolla. Jos alaikäinen tarvitsee kiireellisesti lääkkeitä ulkomailla, tulee kääntyä paikallisen terveydenhuollon puoleen.
Näytä koko vastaus

Voiko reseptilääkkeen hakea passilla?

sähköinen valtuutus – Voit tehdä valtuutuksen toiselle henkilölle puolesta asiointiin osoitteessa, Tämä valtuutus on laajempi kuin kirjallinen suostumus tai pelkän Kela-kortin /potilasohjeen perusteella asiointi. Lääkkeen toimittaminen valtuutetulle onnistuu ilman potilaan Kela-korttia tai potilasohjetta.
Näytä koko vastaus

Saako lääkkeitä antaa toiselle?

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta muistutetaan, että toiselle määrättyjen lääkkeiden syömiseen liittyy aina riskejä. Kuva: Yle Lore Korpelainen, Teemu Kahila 29.8.2013 5:56 • Päivitetty 29.8.2013 5:57 Sosiaalisen median kirppis- ja vaihtoringeissä näkyy välillä ilmoituksia joissa annetaan tai vaihdetaan käyttämättömiä lääkkeitä.

 1. Esimerkiksi eräässä Facebookin vaihtoringissä on viime päivinä pyörinyt ilmoitus käyttämättä jääneistä ehkäisypillereistä, jotka annetaan pois niitä tarvitseville.
 2. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa ollaan huolestuneita tällaisesta toiminnasta.
 3. Lääkkeet, kuten e-pillerit, ovat henkilökohtaisia eikä kenenkään pitäisi ottaa toiselle määrättyjä lääkkeitä.

Lääkkeet pitäisi hankkia apteekista tai joissain kunnissa e-pillereitä saa myös terveydenhoitajilta tai terveyskeskuksesta ensimmäisillä kerroilla, toteaa yliprofessori Sami Paaskoski.
Näytä koko vastaus

Voiko Kelassa asioida toisen puolesta?

Kela-asioiden hoito toisen henkilön puolesta

PalveluKoko SuomiJulkinen palvelu

OmaKelan etusivulla on mahdollista asioida toisen henkilön puolesta, mutta vain osittain. Valtuutettu voi tarkistaa valtuuttajan käsiteltävänä olevat asiat ja nähdä tulevat maksut. OmaKelassa ei toisen puolesta voi hakea etuuksia tai lähettää hakemuksia, lukea toisen henkilön saamia päätöksiä, lukuun ottamatta uusimpia vammaistuen, sairauspäivärahojen ja aikuiskoulutustuen lainatakauspäätöksiä.A,

 • Täysi-ikäinen henkilö voi Suomi.fi-palvelussa antaa valtuuden jollekin täysi-ikäiselle henkilölle oikeuden hoitaa Kela-asioitaan.
 • Asiointivaltuuden nimi on Sosiaaliturvan etuusasioiden hoitaminen.
 • Tämän jälkeen valtuutettu voi kirjautua OmaKelaan.
 • Sen etusivulla voi valita toiminnon “Asioi toisen puolesta”.

Palvelu ohjaa valtuutetun Suomi.fi-valtuuksiin, jossa hän voi valita sen henkilön, jonka puolesta hänellä on valtuus asioida. Toisen puolesta asiointi edellyttää, että valtuuttaja on antanut valtuutetulle oikeuden hoitaa Kela-asioita hänen puolestaan.
Näytä koko vastaus

Voiko lääkkeitä hakea ilman Kela-korttia?

Minulla on e-resepti, kuinka saan lääkkeeni? Saat apteekista lääkkeesi potilasohjeella, Kela- tai ajokortilla tai henkilötunnuksen avulla.Potilasohjeen saat lääkäriltä tai voit tulostaa sen kanta.fi sivuilta Omakannasta Voinko hakea toisen puolesta lääkkeet? Kyllä voit hakea joko potilasohjeella tai Kela-, ajo- tai henkilökortilla.

 • Voit hakea myös lääkkeet, kun tiedät henkilötunnuksen ja haettavan lääkkeen.
 • Voit tehdä myös sähköisen valtuutuksen https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/apteekkiasiointi Voit lukea lisää toisen puolesta asioinnista: https://www.kanta.fi/asiointi-toisen-puolesta Korona-aikana voit myös soittaa apteekkiin ja pyytää laittamaan valmiiksi lääkkeet.

Voit kertoa hakijan henkilötiedot, kenelle luovutamme lääkkeet. Miten voin uusia reseptini? Voit uusia reseptisi käymällä apteekissa, Kanta.fi -sivuilta tai soittamalla hoitopaikkaasi. Apteekissamme uusinta maksaa 1€, kaksi tai useampi uusinta yhteensä 2€.

Voinko uusia toisen henkilön reseptin? Voit uusia, jos sinulla on siihen henkilön antama suostumus. Suostumuslomakkeen saat apteekilta, terveydenhuollosta tai Kelan palvelupisteeltä. Suostumus voi olla myös vapaamuotoinen allekirjoitettu paperi. Suostumus on apteekkikohtainen ja voimassa kolme vuotta. Saanko Kela-korvauksen, jos minulla ei ole Kela-korttia mukana? Jos olet oikeutettu Kela-korvaukseen ja lääke on Kela-korvattava, niin kyllä saat, sillä saamme sähköisesti ajantasaiset Kela-korvaustiedot henkilötunnuksesi avulla.

Ovatko lääkkeet samanhintaisia jokaisessa apteekissa? Lääkkeet ovat samanhintaisia jokaisessa Suomen apteekissa. Hinnat voivat vaihtua kahden viikon välein. Ei-lääkkeelliset tuotteet voivat olla erihintaisia eri apteekeissa. Voinko saada isomman määrän kuin 3 kuukauden lääkkeet? Kela-korvauksen saat korkeintaan 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä.

 1. Jos tarvitset isomman määrän, esimerkiksi matkaa varten, voit maksaa lääkkeet kokonaan itse ja hakea korvauksen jälkikäteen Kelasta.
 2. Lähden ulkomaille, mitä tarvitsen mukaan? Matkalle tulee varata mukaan reilusti lääkkeitä.
 3. Lääkkeet tulee olla omissa alkuperäisissä pakkauksissaan.
 4. E-reseptit voit tulostaa Kanta.fi-sivuilta tai voimme tulostaa ne sinulle apteekissa.

Lisäksi mukaan tulee varata eurooppalainen sairausvakuutuskortti. Sen saat ilmaiseksi Kelasta. http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä eli PKV-lääkkeistä tarvitset mukaan Schengen-todistuksen, jonka saat siitä apteekista, josta sinulle on lääke toimitettu.
Näytä koko vastaus

Saako allekirjoituksen tehdä toisen puolesta?

Asioiden hoitaminen työttömyyskassassa – Lähtökohtaisesti vain sinä itse voit hoitaa asioitasi työttömyyskassassa. Ilman erillistä valtuutusta tai lakiin perustuvaa asemaa kukaan ei voi puolestasi tehdä nimissäsi hakemuksia, esittää vaatimuksia tai allekirjoittaa muutoksenhakuja.
Näytä koko vastaus

You might be interested:  Maailman Paras Makaronilaatikko Resepti?

Ketkä voivat nähdä yksittäisen ihmisen Omakannassa olevia tietoja?

Kuka potilastietoja saa katsella? – Henkilö- ja hoitotiedot tallennetaan potilasrekisteriin. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, ja niitä saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain kyseisen potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

 • Potilaalla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.
 • Tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain potilaan antaman suostumuksen tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.
 • Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan lokitietoja pyytävän henkilön pitäisi saada nähtävilleen kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeellisia tietojen käsittelyn laillisuuden arvioimiseksi.

Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi potilastietoja käyttäneiden henkilöiden nimet, minä ajankohtana potilastietoja on käytetty ja missä potilastietojen käyttäjä on työskennellyt. Aarnio muistuttaa, että on olemassa kaksi eri lokia: käyttöloki ja luovutusloki.
Näytä koko vastaus

Voiko toisen puolesta varata lääkärin?

Nuori aikuinen: Äitisi ei voikaan varata sinulle lääkäriaikaa terkkarista – ilman valtakirjaa.
Näytä koko vastaus

Miksi en pääse oma kantaan?

Omakantaan tunnistaudutaan sähköisellä henkilökortilla, pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos tunnistautumispalvelussa on päivityksestä tai vastaavasta johtuva käyttökatko, ei Omakantaan voi kirjautua. Kokeile kirjautumista myöhemmin uudelleen.
Näytä koko vastaus

Miten valtuuttaa toinen hakemaan lääkkeet?

Tiedote Kirjoitettu 13.6.2019 Kaikki tiedotteet Apteekissa voi nyt asioida toisen puolesta sähköisellä valtuutuksella ja ostaa reseptilääkkeitä esimerkiksi perheenjäsenille tai läheisille. Suomalaiset voivat nyt antaa sähköisen valtakirjan, jolla valtuutetaan toinen henkilö asioimaan puolestaan apteekeissa.

 • Apteekkiasiointi-valtuus annetaan Suomi.fi-verkkopalvelussa, jonne tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.
 • Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, pyytää reseptin uusimista, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä ja pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta.

Valtuus on voimassa kaikissa apteekeissa valtuuttajan määrittelemälle ajalle. Potilaan dokumentteja ei enää tarvita, vaan apteekissa tarkistetaan asiointivaltuus apteekkijärjestelmän kautta. Lisäksi toisen puolesta asioivan henkilöllisyys tarkistetaan apteekissa.
Näytä koko vastaus

Miten käytän sähköistä reseptiä?

Nykyään lääkärit kirjoittavat lähes kaikki reseptit sähköisesti Kanta-palvelujen Reseptikeskus-tietokantaan, jonka tietojen perusteella mikä tahansa apteekki voi toimittaa lääkkeet sekä kirjata palveluun toimitusmerkinnät. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna.
Näytä koko vastaus

Saako reseptilääkkeitä ilman henkkareita?

Jos sinulla ei ole mukana potilasohjetta, saat lääkkeesi myös näyttämällä esimerkiksi Kela-kortin. Voit hakea reseptilääkkeet mistä tahansa apteekista.
Näytä koko vastaus

Voiko valtakirjan tehdä netissä?

Valtakirja on kirjallinen suostumus, jolla osakas valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Asunto-osakeyhtiölaki ei sisällä valtuutusta koskevia muotomääräyksiä eli myös sähköinen valtakirja on pätevä. Mitä seikkoja täytyy huomioida, kun kyseessä on esimerkiksi valtakirja sähköpostilla? Valtakirjan avulla voidaan valtuuttaa henkilö tekemään oikeustoimia toisen henkilön puolesta ja osoittaa valtuutus kolmannelle osapuolelle.

Tyypillisesti taloyhtiössä tarvitaan valtakirjaa silloin, kun osakas valtuuttaa toisen henkilön käyttämään hänen puhe- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa. Valtuutusten tarkistaminen ja päätös valtakirjan kelpoisuudesta on viime kädessä yhtiökokouksen puheenjohtajan tehtävä. Kun tehdään sähköinen valtakirja yhtiökokoukseen, valtuuttajan on ensinnäkin varmistuttava siitä, että tieto valtuutuksesta saavuttaa oikean tahon, esimerkiksi isännöitsijän.

Osakas kantaa oikeudenmenetysten riskin, jos valtuutus ei saavu ajoissa perille. Toiseksi, jotta tieto valtuutuksesta voidaan hyväksyä, valtuuttajan täytyy olla tunnistettavissa sähköpostin tai tekstiviestin perusteella. Jos tieto valtuutuksesta lähetetään sähköpostitse suoraan valtuutetulle, yhtiökokouksen puheenjohtajan on lähtökohtaisesti se hyväksyttävä – vaikka hänellä itsellään ei olisi varmuutta valtuutuksen antajasta.
Näytä koko vastaus

Voiko valtakirjan tehdä itse?

Voiko valtakirjan tehdä itse? Valtakirjan voi tehdä itse. Tällöinkin vaatimuksena on, että valtakirjan tekijän tulee olla oikeustoimikelpoinen, eli kyetä ymmärtämään valtakirjan sisältö ja vaikutukset.
Näytä koko vastaus

Voiko valtakirjan skannata?

Valtakirjaksi riittää hyvin esimerkiksi pdf-muotoinen skannattu tiedosto. Olennaista valtakirjassa on valtuuttajan allekirjoitus, mistä johtuen tiedoston tulisi olla skannatussa tai muuten sellaisessa muodossa, että allekirjoituksen todenperäisyyden pystyy varmentamaan.
Näytä koko vastaus

Miksi lääkkeitä ei saa murskata?

Enterovalmiste – Enterotabletti tai -kapseli on tarkoitettu liukenemaan mahalaukun sijaan vasta suolistossa. Enterorakenne suojaa lääkeainetta mahahapoilta, tai mahan limakalvoa lääkeaineen syövyttävältä vaikutukselta. Rakenteen murskaaminen voi aiheuttaa lääkeaineen tehon menetyksen tai mahan limakalvon ärsytystä.
Näytä koko vastaus

Mitä tehdä jos ei ole varaa lääkkeisiin?

6 faktaa toimeentulotuesta ja lääkkeistä –

Kun saat myönteisen päätöksen perustoimeentulotuesta, saat samalla sähköisen maksusitoumuksen apteekkiin, Maksusitoumuksella saat ne lääkkeet tai valmisteet, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon. Muut terveyteen ja hygieniaan liittyvät menot, kuten saippua ja hammastahna, sisältyvät toimeentulotuen perusosaan, eikä niitä voi maksaa apteekin maksusitoumuksella. Maksat ne tilillesi tulevalla tuella. Perusosaan kuuluvat myös apteekista ilman reseptiä ostettavat valmisteet, kuten perusvoiteet. Kaikki lääkkeet eivät automaattisesti sisälly maksusitoumukseen. Näitä ovat esimerkiksi erityislupaa edellyttävät valmisteet sekä lääkkeet, jotka eivät kuulu Kela-korvauksen piiriin. Jos tarvitset maksusitoumuksen tällaiseen lääkkeeseen, toimita toimeentulotuen hakemuksesi liitteenä potilasohje sekä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön antama selvitys siitä, että kyseinen lääke tai valmiste on tarpeellinen sairautesi hoidossa. Näissä tilanteissa Kela arvioi tapauskohtaisesti, voidaanko maksusitoumus myöntää. Maksusitoumus välittyy Kelasta apteekkeihin sähköisesti ja näkyy apteekeissa toimeentulotuen päätöksen antamista seuraavana päivänä. Voit asioida haluamassasi apteekissa. Näytä apteekissa Kela-kortti tai muu luotettava selvitys henkilöllisyydestäsi, jotta apteekki voi hakea tiedon maksusitoumuksesta. Maksusitoumus on voimassa yleensä saman ajan kuin perustoimeentulotuen päätöksesikin. Maksusitoumusta ei voida myöntää takautuvasti. Tilanteesi mukaan Kela voi rajata maksusitoumuksen koskemaan vain tiettyä lääkettä tai määrittää voimassaoloajan esimerkiksi kertaostoa varten. Jos tarvitset kiireellisesti toimeentulotukea ja maksusitoumuksen lääkkeisiin, ole yhteydessä Kelan palvelunumeroon 020 692 207 tai palvelupisteeseen. Kela käsittelee kiireelliseksi arvioidut hakemukset yleensä samana tai seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Kelan aukioloaikojen ulkopuolella ole yhteydessä asuinkuntasi sosiaalipäivystykseen.

You might be interested:  Terveellisiä Reseptejä Terveellistä Ruokaa?

Lue myös: Asiantuntijat edellyttävät tutkimus­näyttöjä korvattavien lääkkeiden tehosta
Näytä koko vastaus

Saako lähihoitaja jakaa Huumelääkkeitä?

Huumelääkkeitä lähihoitajat eivät koskaan saa jakaa tarjottimelle, tarjottimelta saavat kyllä antaa potilaalle.
Näytä koko vastaus

Miten apteekista haetaan reseptilääkkeitä?

Reseptit tallennetaan Reseptikeskukseen Reseptikeskuksen tietojen perusteella voit hakea lääkkeesi Suomessa mistä tahansa apteekista. Lääkkeen määrääjä voi poikkeustapauksissa laatia puhelin- tai paperireseptin. Apteekissa lääkemääräys muutetaan sähköiseksi ja tallennetaan Reseptikeskukseen.
Näytä koko vastaus

Voiko reseptilääkkeen hakea ilman Kelakorttia?

Minulla on e-resepti, kuinka saan lääkkeeni? Saat apteekista lääkkeesi potilasohjeella, Kela- tai ajokortilla tai henkilötunnuksen avulla.Potilasohjeen saat lääkäriltä tai voit tulostaa sen kanta.fi sivuilta Omakannasta Voinko hakea toisen puolesta lääkkeet? Kyllä voit hakea joko potilasohjeella tai Kela-, ajo- tai henkilökortilla.

 1. Voit hakea myös lääkkeet, kun tiedät henkilötunnuksen ja haettavan lääkkeen.
 2. Voit tehdä myös sähköisen valtuutuksen https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/apteekkiasiointi Voit lukea lisää toisen puolesta asioinnista: https://www.kanta.fi/asiointi-toisen-puolesta Korona-aikana voit myös soittaa apteekkiin ja pyytää laittamaan valmiiksi lääkkeet.

Voit kertoa hakijan henkilötiedot, kenelle luovutamme lääkkeet. Miten voin uusia reseptini? Voit uusia reseptisi käymällä apteekissa, Kanta.fi -sivuilta tai soittamalla hoitopaikkaasi. Apteekissamme uusinta maksaa 1€, kaksi tai useampi uusinta yhteensä 2€.

 1. Voinko uusia toisen henkilön reseptin? Voit uusia, jos sinulla on siihen henkilön antama suostumus.
 2. Suostumuslomakkeen saat apteekilta, terveydenhuollosta tai Kelan palvelupisteeltä.
 3. Suostumus voi olla myös vapaamuotoinen allekirjoitettu paperi.
 4. Suostumus on apteekkikohtainen ja voimassa kolme vuotta.
 5. Saanko Kela-korvauksen, jos minulla ei ole Kela-korttia mukana? Jos olet oikeutettu Kela-korvaukseen ja lääke on Kela-korvattava, niin kyllä saat, sillä saamme sähköisesti ajantasaiset Kela-korvaustiedot henkilötunnuksesi avulla.

Ovatko lääkkeet samanhintaisia jokaisessa apteekissa? Lääkkeet ovat samanhintaisia jokaisessa Suomen apteekissa. Hinnat voivat vaihtua kahden viikon välein. Ei-lääkkeelliset tuotteet voivat olla erihintaisia eri apteekeissa. Voinko saada isomman määrän kuin 3 kuukauden lääkkeet? Kela-korvauksen saat korkeintaan 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä.

 • Jos tarvitset isomman määrän, esimerkiksi matkaa varten, voit maksaa lääkkeet kokonaan itse ja hakea korvauksen jälkikäteen Kelasta.
 • Lähden ulkomaille, mitä tarvitsen mukaan? Matkalle tulee varata mukaan reilusti lääkkeitä.
 • Lääkkeet tulee olla omissa alkuperäisissä pakkauksissaan.
 • E-reseptit voit tulostaa Kanta.fi-sivuilta tai voimme tulostaa ne sinulle apteekissa.

Lisäksi mukaan tulee varata eurooppalainen sairausvakuutuskortti. Sen saat ilmaiseksi Kelasta. http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä eli PKV-lääkkeistä tarvitset mukaan Schengen-todistuksen, jonka saat siitä apteekista, josta sinulle on lääke toimitettu.
Näytä koko vastaus

Saako toisen reseptilääkkeitä syödä?

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta muistutetaan, että toiselle määrättyjen lääkkeiden syömiseen liittyy aina riskejä. Kuva: Yle Lore Korpelainen, Teemu Kahila 29.8.2013 5:56 • Päivitetty 29.8.2013 5:57 Sosiaalisen median kirppis- ja vaihtoringeissä näkyy välillä ilmoituksia joissa annetaan tai vaihdetaan käyttämättömiä lääkkeitä.

 1. Esimerkiksi eräässä Facebookin vaihtoringissä on viime päivinä pyörinyt ilmoitus käyttämättä jääneistä ehkäisypillereistä, jotka annetaan pois niitä tarvitseville.
 2. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa ollaan huolestuneita tällaisesta toiminnasta.
 3. Lääkkeet, kuten e-pillerit, ovat henkilökohtaisia eikä kenenkään pitäisi ottaa toiselle määrättyjä lääkkeitä.

Lääkkeet pitäisi hankkia apteekista tai joissain kunnissa e-pillereitä saa myös terveydenhoitajilta tai terveyskeskuksesta ensimmäisillä kerroilla, toteaa yliprofessori Sami Paaskoski.
Näytä koko vastaus

Voiko reseptin saada etana?

Reseptilääkkeiden määrääminen ja uusiminen – Uusi reseptisi helposti sähköisen palvelumme kautta » Otamme reseptistä 22 € korvauksen (1–3 reseptiä). Neljännestä reseptistä lähtien perimme 8 € lisäkorvauksen per resepti alla olevan taulukon mukaisesti.

 1. Puhelun hinta on 3,55 € / alk.
 2. Min + pvm/mpm.
 3. Resepti on valmis 6 h kuluessa, useimmiten aikaisemmin.
 4. Iireellisissä tapauksissa kannattaa soittaa 0600 16334 Resepti kirjataan sähköisesti Omakanta -palveluun, josta ne näkyvät kaikissa Suomen apteekeissa.
 5. Sähköisen reseptin saamisen jälkeen lääkkeet on mahdollista hakea apteekista henkilöllisyystodistusta vastaan.

Apteekki perii reseptipalkkion lääkettä noudettaessa.

Reseptien lkm Hinta
1-3 22 €
4 (1 x 8 € lisämaksu) 30 €
5 (2 x 8 € lisämaksu) 38 €

Hinnoissa on huomioitu Kelan antama korvaus 4,5 €. Mikäli lääkkeestä ei saa Kelan korvausta lisätään hintaan 4,5 €. HUOM! Emme uusi psyykenlääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (PKV-lääkkeet).
Näytä koko vastaus