Voiko Resepti Lääkkeen Palauttaa?

Voiko Resepti Lääkkeen Palauttaa
Reseptiä, jonka uudistamispyyntö on kertaalleen hylätty, ei voi yrittää uusia uudelleen. Jos pyyntö on osoitettu väärään terveydenhuollon yksikköön, lääkkeen määrääjä voi palauttaa sen Reseptikeskukseen.
Näytä koko vastaus

Voiko lääkkeen palauttaa apteekkiin?

Käyttämättä jääneiden ja vanhentuneiden lääkkeiden oikea hävitystapa on palauttaa ne maksutta apteekkiin.
Näytä koko vastaus

Voiko avaamattoman reseptilääkkeen palauttaa?

Miksi lääkkeitä ei voi palauttaa? | 31.08.2018 Vaikka lääkepakkaus olisi edellispäivänä ostettu ja yhä avaamaton, apteekki ei voi korvata palautetun lääkkeen hintaa asiakkaalle. Lääketurvallisuussyistä palautettua lääkettä ei voida laittaa uudelleen myyntiin. Apteekki on vastuussa myymiensä lääkkeiden laadusta ja siitä, että lääkkeitä on ennen asiakkaalle luovuttamista säilytetty ainoastaan apteekissa, lääketukkukaupassa ja lääke­tehtaassa. Lääketurvallisuutta kehitetään edelleen. Helmikuusta 2019 lähtien EU-maissa myytävissä reseptilääkepakkauksissa on oltava aitouden takaava turvamerkintä.

Vaikka lääkkeistä ei saa rahaa takaisin, ympäristön kannalta on tärkeää toimittaa käyttämättä jääneet lääkkeet apteekkiin asianmukaisesti hävitettäviksi.Kuva: PexelsJulkaistu: Terveydeksi! 3/2018

: Miksi lääkkeitä ei voi palauttaa?
Näytä koko vastaus

Miten lääkkeet palautetaan apteekkiin?

Lääkekaapin tarkistus ja lääkejätteiden hävitys –

Tarkista lääkekaappisi säännöllisesti ja poista sieltä vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet. Poista reseptilääkkeistä ohjeliput tietosuojan takia. Ota vanhat tai käyttämättä jääneet tabletit ja kapselit pois kartonkipakkauksistaan, pakkaa ne läpipainopakkauksissaan, purkeissaan tai irrallisina läpinäkyvään muovipussiin, ja vie ne apteekkiin. Tee käytetyt lääkelaastarit käyttökelvottomiksi taittamalla laastarin liimapinnat vastakkain ja laita laastari takaisin suojapussiin, jos sellainen on vielä jäljellä. Palauta nestemäiset lääkkeet, voiteet ja aerosolit apteekkiin omissa pakkauksissaan. Varmista että nestemäiset lääkkeet eivät vuoda. Toimita jodipitoiset lääkkeet ja elohopeakuumemittarit apteekkiin muusta lääkejätteestä erillään. Palauta sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät lääkkeet ja esimerkiksi metotreksaattia sisältävät valmisteet) erillisessä muovipussissa ja alkuperäispakkauksissaan. Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä, esimerkiksi pakattuna läpäisemättömään muovipulloon tai lasipurkkiin. Älä koskaan heitä lääkejätteitä sekajäteastiaan, koska ne voivat joutua esimerkiksi lasten ulottuville. Älä huuhdo lääkejätteitä viemäriin, sillä jos lääkeaineet joutuvat ympäristöön, ne voivat vaikuttaa maaperän ja vesien mikrobilajistoon tai eläin- ja kasvikuntaan. Palauta lääkejäte aina apteekkiin tai kunnan järjestämään hävityspisteeseen, josta ne lähetetään vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle. Yllä mainitut ohjeet pätevät myös, kun palautat lääkejätteitä kunnan hävityspisteeseen. Kotitalouksien lääkejätteen voi viedä apteekkiin maksutta.

: Miten lääkkeet hävitetään?
Näytä koko vastaus

Mitä voi palauttaa apteekkiin?

Apteekkiin vai roskikseen? – Käyttämättä jäänyt lääke palautetaan apteekkiin. Perusvoiteet, ravintolisät ja luontaistuotteet voi huoletta laittaa sekajätteeseen.

 • Palauta apteekkiin käyttämättä jääneet kiinteät lääkkeet, kuten tabletit, kapselit ja lääkevoiteet, nestemäiset lääkkeet sekä käytetyt lääkelaastarit.
 • Poista ulkopakkaukset ja reseptilääkkeen ohjelippu ennen palautusta.
 • Palauta erillisissä pusseissa:
 • jodia ja bromia sisältävät lääkkeet
 • sytostaatit
 • nestemäiset lääkkeet alkuperäisessä pakkauksessaan
 • ruiskut ja neulat läpäisemättömään astiaan pakattuna

Kysy apteekistasi, kuinka insuliinineulat tulee hävittää asuinalueellasi. Laita sekajätteeseen käyttämättä jääneet perusvoiteet, kosmetiikka, ravintolisät ja luontaistuotteet. Niitä ei tarvitse palauttaa apteekkiin.

 1. Lähde: laakkeetonitameri.fi
 2. **
 3. Asiantuntijoina proviisori Johanna Salimäki ja kemisti Noora Perkola, Suomen ympäristökeskus
 4. Julkaistu Terveydeksi! 2/2019

Juttua päivitetty 26.8.2021 korjaamalla haastateltavan titteliä. : Palauta lääkkeet apteekkiin
Näytä koko vastaus

Voiko apteekki vaihtaa lääkkeen?

Fimea muistuttaa apteekkeja lääkevaihdon ja lääkeneuvonnan pelisäännöistä Fimea muistuttaa apteekkeja lääkevaihdon ja lääkeneuvonnan pelisäännöistä Fimea muistuttaa apteekkeja siitä, etteivät apteekit saa vaihtaa potilaalle määrättyä lääkettä toiseen ilman lääkärin lupaa, elleivät lääkkeet ole keskenään vaihtokelpoisia Fimean voimassa olevan vaihtokelpoiset lääkevalmisteet -luettelon mukaan.

 • Apteekin on aina otettava yhteyttä lääkkeen määrääjään, jos määrättyä lääkettä ei ole saatavilla tai muissa epäselvissä tilanteissa.
 • Lääkevaihtoa ei saa tehdä erityislupavalmisteille.
 • Lääkevaihtoa ei sovelleta eläinlääkkeisiin, eikä eläimille kaskadisäädöksen perusteella määrättyjä lääkkeitä saa vaihtaa.

Määräaikaisella erityisluvalla ihmisille luovutettavaksi tarkoitettuja lääkkeitä ei saa toimittaa eläimille ilman asianmukaista erityislupaa.
Näytä koko vastaus

Onko lääkkeiden väärinkäyttö rikos?

Lääkkeiden väärinkäyttö voi olla mahdollisesti hengenvaarallista sekakäyttöä, Kuvassa alkoholia lasissa, unilääkkeitä, opioideja ja rauhoittavia lääkkeitä tabletteina. Lääkkeiden väärinkäyttö tarkoittaa ilmiötä, jossa henkilö käyttää lääkettä väärin eli toisin kuin lääketieteen ammattilainen on ohjeistanut tai laajemmin toisin kuinka niitä on tarkoitettu käytettävän (muuhun kuin lääkekäyttöön).

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa lääkkeiden väärinkäyttö määriteltiin reseptin vastaiseksi käytöksi tai käytöksi ilman reseptiä.
 2. Yselytutkimusten perusteella yleisin syy lääkkeiden väärinkäyttöön on nukkuminen tai sen helpottaminen.
 3. Sen taustalla on usein traumatisoituminen,
 4. Lääkkeiden väärinkäyttö voi olla myös lääkkeen käyttöä päihtymistarkoituksessa, ja tällöin käytetyt lääkeaineet ovat verrattavissa niin sanottuihin laittomiin huumeisiin,

Esimerkiksi opioideja sisältäviä kipulääkkeitä saatetaan väärinkäyttää käyttämällä niitä silloin kun henkilöllä ei ole sellaista lääkitystä vaativaa kipua. Lääkkeiden väärinkäyttöön liittyvät lääkkeiden katukauppa, lääkereseptien väärennökset ja lääkärit, jotka kirjoittavat lääkereseptejä ilman potilaan tilan asiaankuuluvaa määrittämistä.
Näytä koko vastaus

Voiko joku muu hakea reseptilääkkeen?

Oma henkilöllisyystodistus riittää jatkossa toisen henkilön reseptilääkkeiden noutamiseen apteekista, kun on saanut sähköisen valtakirjan Suomi.fi-palvelussa. Uudistus helpottaa erityisesti lapsiperheiden ja puolison asioita hoitavien arkea. Suomalaiset voivat nyt antaa sähköisen valtakirjan, jolla valtuutetaan toinen henkilö asioimaan puolestaan apteekeissa.

 • Apteekkiasiointi-valtuus annetaan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja sillä voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeet tai uusia sähköisen reseptin toisen henkilön puolesta.
 • Valtuus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa.
 • Sähköisen valtuuden saanut ei enää tarvitse apteekkiin mukaansa potilaan dokumentteja, kuten Kela-korttia tai potilasohjetta.

Sähköisen valtuuden saaneen henkilöllisyys tarkistetaan apteekissa passista, henkilökortista tai ajokortista. Kela-kortti ei käy henkilöllisyyden osoittamiseen. Valtuutetun henkilön tulee kertoa apteekissa, kenen puolesta on asioimassa. Apteekissa pystytään samalla tarkastamaan myös vanhempien oikeus asioida lastensa puolesta Väestörekisterin tietojen perusteella.

Tämä auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa pitäisi hakea sairaan lapsen lääkkeet apteekista, mutta lapsen Kela-kortti sattuu olemaan tämän kanssa lääkärissä käyneen puolison lompakossa. Nyt riittää, että mukana on oma henkilöllisyystodistus”, kertoo hankepäällikkö Iiro Salonen Suomen Apteekkariliitosta.

Apteekit hyödyntävät ensimmäisenä Suomessa sähköistä valtuutta myymäläasioinnissa ja se laajenee verkkoapteekkeihin kuluvan vuoden aikana. Apteekeissa sähköinen valtuutus ei korvaa nykyisiä toimintamalleja, vaan tulee niiden rinnalle uutena vaihtoehtona.

 1. Suomi.fi-valtuudet helpottaa arkea, kun ei itse pysty hoitamaan asiointiaan esimerkiksi iän, sairauden, ulkomaanmatkan tai muun esteen vuoksi.
 2. Tällöin luottohenkilö voi hoitaa asiat helposti sähköisen valtakirjan avulla.
 3. Valtuuttaja määrittelee aikavälin ja sen, missä asioissa henkilö saa asioida valtuuttajan puolesta.

Suomi.fi-valtuuksissa voi myös helposti perua antamansa valtuuden”, kertoo Palvelut-yksikön johtaja Timo Salovaara Väestörekisterikeskuksesta. Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, uusia reseptejä, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä ja pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta.
Näytä koko vastaus

Voiko vanhentuneita lääkkeitä käyttää?

Lääkettä ei pidä käyttää pakkaukseen merkityn vanhenemispäivämäärän jälkeen, ja säilytyksessä tulee aina noudattaa annettuja ohjeita. Kun lääke vanhenee, sen teho pienenee ja sivuvaikutukset voivat lisääntyä. Ääritapauksessa se voi muuttua jopa myrkylliseksi.
Näytä koko vastaus

Voiko reseptin mitätöidä?

Sähköisellä lääkemääräyksellä tarkoitetaan tietojenkäsittelylaitteella laadittua lääkemääräystä, joka siirretään tietoverkkoja käyttäen Kelan ylläpitämään keskitettyyn valtakunnalliseen tietokantaan (Reseptikeskus). Se sisältää kaikki sähköiset lääkemääräykset ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät.

 • Lääkemääräyksen laadittuaan lääkkeen määrääjä tulostaa potilaalle potilasohjeen, joka sisältää samat tiedot kuin hänelle tehty lääkemääräys.
 • Potilaan mennessä apteekkiin farmaseutti tai proviisori hakee verkkoyhteyttä käyttäen potilaalle laaditut lääkemääräykset Reseptikeskuksesta ja luovuttaa potilaalle lääkkeet.

Lääkemääräys on laadittava pääsääntöisesti aina sähköisesti. Paperilomakkeella tai puhelimitse sen voi antaa silloin, jos sähköinen määrääminen ei ole teknisen häiriön vuoksi mahdollista tai lääkehoidon tarve on kiireellinen eikä lääkemääräystä voi olosuhteiden poikkeuksellisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä laatia sähköisesti.

 1. Paperilla lääkemääräys laaditaan myös silloin, kun kyseessä on pro auctore -lääkemääräys, erityislupavalmiste (valmisteella ei ole myyntilupaa, kulutukseen luovutus Fimean erityisluvalla) tai lääkkeellinen kaasu, joita ei vielä toistaiseksi voi määrätä sähköisellä lääkemääräyksellä.
 2. Paperilomakkeelle laaditussa lääkemääräyksessä ja puhelinmääräyksessä on aina perusteltava, miksi lääkemääräystä ei ole laadittu sähköisesti.
You might be interested:  Resepti Ei Enää Voimassa?

Apteekki tallentaa lääkettä toimittaessaan paperilomakkeelle laaditun lääkemääräyksen Reseptikeskukseen. Lääkäri voi korjata Reseptikeskuksessa olevaa potilaansa virheellistä lääkemääräystä, mitätöidä lääkemääräyksen, uudistaa sen tai estää uudistamisen.

Toimittamattoman tai osittain toimitetun lääkemääräyksen voi mitätöidä vain potilaan suostumuksella, paitsi jos lääkemääräys on laadittu potilaan tarkoituksellisesti antamien virheellisten tietojen perusteella tai pakottamalla. Lääkkeen määrääjä tarvitsee henkilökohtaisen terveydenhuollon ammattikortin voidakseen laatia lääkemääräyksiä.

Henkilökohtaisen ammattikortin avulla varmistetaan lääkkeenmäärääjän henkilöllisyys, hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä ja tuotetaan sähköinen allekirjoitus lääkemääräykseen. Tietojärjestelmä tarkistaa samalla automaattisesti myös lääkkeenmäärääjän oikeuksissa mahdollisesti olevat rajoitukset.
Näytä koko vastaus

Miksi lääkkeitä ei saa murskata?

Enterovalmiste – Enterotabletti tai -kapseli on tarkoitettu liukenemaan mahalaukun sijaan vasta suolistossa. Enterorakenne suojaa lääkeainetta mahahapoilta, tai mahan limakalvoa lääkeaineen syövyttävältä vaikutukselta. Rakenteen murskaaminen voi aiheuttaa lääkeaineen tehon menetyksen tai mahan limakalvon ärsytystä.
Näytä koko vastaus

Miten hävittää vanhat lääkkeet?

Näin palautat lääkejätteen – Poista reseptilääkkeistä potilastietoja sisältävä ohjelappu tietosuojan vuoksi. Sen jälkeen erottele lääkkeet ja pakkausmateriaalit seuraavan ohjeen mukaisesti. Lääkejäte palautetaan apteekkiin läpinäkyvässä muovipussissa ja pakkausmateriaali kierrätetään kotona.

Tabletit ja kapselit läpipainopakkauksessa Poista ulkopakkaus ja palauta lääkkeet läpipainopakkauksessaan Tabletit ja kapselit muovi- tai lasipurkissa Poista ulkopakkaus ja palauta lääkkeet irrallisena läpinäkyvässä muovipussissa Nestemäiset lääkkeet ja voiteet Palauta alkuperäisessä sisäpakkauksessaan (pullo tai tuubi) Jodipitoiset lääkkeet ja sytostaatit Palauta ulkopakkauksessaan apteekkiin, erillisenä muusta lääkejätteestä Lääkelaastarit (myös käytetyt, koska ne sisältävät edelleen lääkeainetta) Taita laastari kaksin kerroin liimapinnat vastakkain ja palauta läpinäkyvässä muovipussissa Ponnekaasua sisältävät inhalaattorit Palauta apteekkiin, jos säiliössä vielä lääkettä jäljellä Ruiskut ja neulat Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä, esimerkiksi pakattuna läpäisemättömään muovipulloon tai lasipurkkiin

Huom! Vitamiinit, ravintolisät ja perusvoiteet voi hävittää seka- tai energiajätteenä, eikä niitä tarvitse palauttaa erikseen apteekkiin.
Näytä koko vastaus

Voiko apteekki kieltäytyä myymästä?

Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet ovat Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton hyväksymä julkilausuma niistä arvoista, joiden varaan suomalainen apteekkitoiminta rakentuu. Apteekit toimivat asiakkaiden parhaaksi ja vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin osana terveydenhuoltoa.

 • Ohjeiden tarkoituksena on tukea apteekkihenkilökuntaa työssä kohtaamiensa eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja päätöksenteossa.
 • I Apteekkien tehtävä on huolehtia laadukkaasta lääkehuollosta, edistää rationaalista lääkehoitoa ja tukea lääkehoitojen onnistumista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Apteekki turvaa omalta osaltaan lääkkeiden saatavuuden väestölle, huolehtii turvallisesta, tehokkaasta ja taloudellisesta lääkehuollosta sekä tarjoaa korkeatasoista lääkkeisiin, lääkehoitoihin ja terveyden edistämiseen liittyvää neuvontaa ja palveluja.

Apteekeissa on hyvät ammatilliset toimintatavat ja niissä toimitaan lakien, asetusten ja viranomaismääräysten ja –ohjeiden mukaan. Lääkkeitä toimitettaessa varmistutaan siitä, että asiakas on selvillä hankkimiensa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä, huomioiden asiakkaan lääkehoidon kokonaisuus, sairaudet ja ikä.

Lääkeneuvonnan lisäksi ohjataan ja kannustetaan oman terveyden hoitamiseen. Apteekissa tunnistetaan lääkitykseen liittyviä riskitekijöitä. Toiminnan tavoitteena on turvallisen lääkehoidon varmistaminen. II Apteekkihenkilökunta toimii asiakkaan parhaaksi Apteekkihenkilökunta toimii ammatillisen osaamisen ja kokemuksen tuoman asiantuntemuksen avulla asiakkaan parhaaksi.

 • Toiminnan perusteena on hoidon tarve, terveyttä edistävät tavoitteet ja asiakkaan hyvinvointi.
 • Asiakkaan kanssa keskustellaan turvallisen lääkehoidon onnistumisen edellytyksistä ja neuvotaan lääkevalmisteiden hinnoista sekä Kela-korvauksista edullisimpien vaihtoehtojen löytämiseksi.
 • Apteekki huolehtii alueensa väestön apteekkipalvelujen riittävästä saavutettavuudesta.

Apteekin velvoite on huolehtia lääkkeiden saatavuudesta myös erityis- ja poikkeustilanteissa. III Farmasian ammattilaisten toiminta pohjautuu farmasian ja muun terveydenhuollon yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. Apteekissa työskentelevät apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

 • Ammatillinen tieto ja osaaminen ovat kaiken toiminnan perusta ja sopusoinnussa sekä farmasian että muun terveydenhuollon tavoitteiden kanssa.
 • Ihmisiä ei ohjata tarpeettomaan lääkkeiden tai muiden apteekkituotteiden tai -palvelujen käyttöön.
 • Apteekit toimivat yhteistyössä asiakkaan parhaaksi ja pyrkivät säilyttämään alan sisäisen eheyden.

Omassa tai muun terveydenhuollon toiminnassa tapahtuneet lääkityspoikkeamat käsitellään rakentavasti, samalla kuitenkin avoimesti ja asiakkaan oikeuksia kunnioittaen. IV Apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valinnanvapautta ja kohtelee asiakkaita tasa-arvoisesti.

Asiakkaan vapautta valita lääkkeensä ja vaihtoehtoiset hoitomuodot kunnioitetaan turvallisuusnäkökulma huomioiden. Apteekkihenkilökunnalla on vastuu siitä, että asiakkaalla on riittävät tiedot valintansa tueksi. Farmaseuttinen henkilökunta voi ammatillisen harkinnan perusteella kieltäytyä myymästä asiakkaan pyytämää valmistetta, kun sen käyttö ei ole turvallista eikä terveydenhuollon tavoitteiden kannalta perusteltua.

Farmaseuttinen henkilökunta pyrkii varmistumaan siitä, että heikommassa asemassa olevan oikeus saada asianmukaista lääkehoitoa ei vaarannu hänen puolestaan asioivan henkilön vakaumuksen tai toiminnan vuoksi. Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti, kuunnellen ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen.

V Apteekkihenkilökunta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan voidakseen toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti. Jokaisen apteekissa työskentelevän henkilökohtainen ammatillinen velvoite on osaamisen ylläpitäminen. Osaamisen kehittämisen velvoite koskee sekä työnantajaa että työntekijää. Ammattitaitoon kuuluu oman osaamisen ja sen rajojen tunnistaminen ja tarvittaessa asiakkaan ohjaaminen sille ammattilaiselle tai taholle, joka pystyy häntä parhaiten auttamaan.

Moniammatillista yhteistyötä tehdään asiakkaan parhaaksi. Kaikkien osaamista arvostetaan omissa tehtävissään. VI Apteekin tuote- ja palveluvalikoima tukee apteekin tehtävää osana terveydenhuoltoa. Apteekin valikoimaan kuuluu vain laadukkaita ja turvallisia tuotteita.

Tuote- ja palveluvalikoima kuvastaa sitä asiantuntemusta, millä apteekit hoitavat yhteiskunnallista tehtäväänsä väes-tön lääkehuollon toimeenpanijana sekä asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä. Apteekkari vastaa apteekin tuote- ja palveluvalikoimasta huomioiden asiakkaiden tarpeet, henkilöstön ja yhteistyötahojen, kuten muun terveydenhuollon toiveet, sekä yhteiskunnalliset tavoitteet rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi.

VII Apteekkihenkilökunta toimii yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan ja viranomaisten kanssa asiakkaiden parhaaksi. Apteekkihenkilökunta osallistuu aktiivisesti lääke- ja lääkitysturvallisuuden, rationaalisen lääkehoidon, sekä terveyden edistämisen päämäärien toteuttamiseen.

Näihin päämääriin pyri-tään tiiviissä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Apteekin farmaseuttinen henkilökunta osallistuu lääkehoidon vaikutusten seurantaan, sekä ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Farmaseuttinen henkilökunta osallistuu myös lääkehoidon kokonaisuuden arviointiin ja tarjoaa lääkärille tietoa ja perusteltuja ehdotuksia päätöksenteon tueksi.

VIII Apteekkihenkilökunta toimii vastuullisesti ja ylläpitää toiminnallaan alansa arvostusta ja luottamusta yhteiskunnassa. Apteekkitoiminta perustuu terveydenhuollon tavoitteisiin ja arvoihin, näyttöön perustuvaan tieteeseen ja jatkuvuuteen. Apteekkihenkilökunta huolehtii siitä, että apteekin perustehtävä alueen lääkehuollosta vastaavana terveydenhuollon toimipisteenä säilyy selkeänä.

 1. Apteekit uudistuvat muun yhteiskunnan mukana asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta.
 2. Muutoksissa tulee vaalia ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoisen apteekkitoiminnan periaatteita.
 3. Apteekin toimitilat, julkaisut, verkossa tapahtuva palvelu ja näkyvyys sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa ilmentävät kaikki apteekkitoimintaa.

Kaiken viestinnän tulee olla linjassa apteekkeja kohtaan osoitetun luottamuksen kanssa. Apteekkitoiminnassa huomioidaan yhteiskuntavastuu. Apteekissa noudatetaan hyviä markkinointitapoja ja asiallisia kilpailukeinoja. IX Farmaseuttinen henkilökunta edistää lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii ehkäisemään niiden väärinkäyttöä.

Farmaseuttisen henkilökunnan lääkeneuvonta on luotettavaa, tarkkaa, ymmärrettävää ja riippumatonta. Neuvontaa annetaan asiakkaan tarpeiden perusteella, jotta varmistutaan lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Asiakasta rohkaistaan kysymään lääkitykseen liittyvistä asioista. Neuvonnasta huolehditaan kaikissa apteekin palvelukanavissa.

Apteekkihenkilökunta ei myy lääkkeitä tai muita tuotteita asiakkaalle, jonka epäillään hankkivan niitä tahalliseen väärinkäyttöön. X Apteekkihenkilökunta pitää salassa ne asiat, joita se on ammatissa toimiessaan kuullut ja nähnyt. Apteekkihenkilökunta on velvollinen pitämään salassa asiakkaan sairautta, lääkehoitoa tai muita henkilökohtaisia asioita koskevat tiedot, ellei asiakas ole antanut suostumustaan tietojen välittämiseen.

Apteekin toimitilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia siten, että niissä on mahdollisuus yksilölliseen ja luottamukselliseen asiointiin. Apteekkihenkilökunnan kesken asiakkaan lääkehoidosta ja siihen liittyvistä seikoista keskus-tellaan harkiten ja vain silloin, kun asiakkaan etu ja asioiden joustava hoitaminen sitä edellyttävät.

Apteekkihenkilökunta käyttää apteekissa olevia, asiakkaan lääkitystä koskevia tietoja ainoastaan hoidon kannalta tarpeellisten tarkistusten ja selvitysten tekemiseen. Apteekkihenkilökunnan tulee tunnistaa tilanteet, joihin on tarpeellista puuttua henkilön turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet ruotsiksi (pdf) >
Näytä koko vastaus

Mitä tuotteita ei voi palauttaa?

Virheettömillä tavaroilla ei ole lakiin perustuvaa vaihto- tai palautusoikeutta myymälästä ostettuina. Monet liikkeet myöntävät vaihto- tai palautusoikeuden vapaaehtoisesti. Valtaosalla verkkokaupasta tilatuilla tuotteilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa voit perua kaupan ilman erityistä syytä. Ostoksen voi vaihtaa tai palauttaa vain silloin, jos:

Yritys on myöntänyt tuotteelle vaihto- ja palautusoikeuden, Tällaisen oikeuden myöntäminen on liikkeelle vapaaehtoista, joten se voi määritellä palautuksen ja vaihdon ehdot, esimerkiksi 8 tai 30 päivän palautusoikeuden. Kauppa voi vaatia myös esittämään kuitin silloin, kun tuotteen ostajalle on annettu oikeus vaihtoon tai palautukseen. Jos yrityksellä ei ole vapaaehtoista tuotteen vaihto- tai palautusoikeutta ja kuluttaja on epävarma ostoksesta, voi ehdottaa avokaupan tekoa. Avokaupassa myyjä myöntää ostajalle tiettyyn päivämäärään mennessä oikeuden palauttaa tuote kauppaan tai vaihtaa se toiseen. Jos myyjä suostuu avokauppaan, ehdot kannattaa merkitä selvästi ostokuittiin. Kyseessä on kotimyynti tai etämyynti (puhelinmyynti, postimyynti, verkkokauppa tai TV-shop), joissa kuluttajalla on lakisääteinen 14 päivän kaupan peruutusoikeus. Etämyynnissä peruutusoikeudelle on rajoituksia, joten sopimusehdot kannattaa aina lukea tarkkaan.

You might be interested:  Pasta Al Forno Resepti?

Peruutusoikeus ei koske esimerkiksi asiakkaan toivomusten mukaisesti valmistettuja mittatilaustuotteita eikä ääni- ja kuvatallenteita tai tietokoneohjelmia, joiden sinetti on avattu. Peruutusoikeus ei myöskään koske sinetöitynä toimitettuja tuotteita, joita ei voi terveydellisistä tai hygieniasyistä paketin avaamisen jälkeen palauttaa, esimerkiksi piilolinssit, kosteusvoiteet ja lääkkeet.

Kopioi linkki

Huomioi, että samat säännöt koskevat myös lahjaksi ostamaasi tuotetta. Sinun kannattaa varmistaa etukäteen, voiko lahjaksi ostettavan tuotteen palauttaa tai vaihtaa. Alennuksella myytäviä tuotteita koskevat samat säännöt kuin normaalihintaisia tuotteita.
Näytä koko vastaus

Mitä tapahtuu vanhoille lääkkeille?

Onko vanhentunut lääke turvallinen? Apteekkari vastaa | 03.10.2014 Olen saanut jälleen monta kysymystä vanhentuneiden lääkkeiden käytöstä: 1. Otin Nuvaringin ehkäisyrenkaan käyttöön 23.02., vaikka pakkauksessa luki: “otettava käyttöön viimeistään 22.02”.

Tiedän etten tämän renkaan aikana tule olemaan sukupuoliyhteydessä, vaan rengas on tällä hetkellä vain menkkojen helpottamiseksi. Voiko tästä olla haittaa? Vaikuttaako seuraavan renkaan ehkäisytehoon? 2. Sain epäsäännöllisiin kuukautisiin Yasmin e-pillereitä. Kuukautiseni tasaantuivat, ja lopetin lääkkeiden käytön.

Nyt stressi sai kuukautiset sekaisin ja vuotoa riitti. Löysin puoli vuotta sitten vanhentuneet pillerit ja aloin syödä niitä. Vuoto vain jatkuu ja lääkäri on tilattu. Haluaisin silti tietää, onko vaaraa syödä pillereitä lääkäriin menoon asti.3. Voinko käyttää loppuun helmikuussa 2014 vanhentuneen Flixotide Discus -inhalaattorin, kun annoksia on jäljellä 39? Vanhentuneita lääkkeitä ei pidä käyttää.

Un käyttöaika on mennyt umpeen, kukaan ei enää vastaa siitä, että lääke on käyttökelpoinen. Vaikka vanhentuneessa lääkkeessä ei päälle päin näkyisi mitään havaittavia muutoksia, voi teho olla heikentynyt. Tietyt lääkkeet muuttuvat vanhetessaan jopa myrkyllisiksi. Vanhentuneet lääkkeet voi tuoda apteekkiin, josta ne lähetetään edelleen Ekokemiin asianmukaisesti hävitettäväksi.

Silloin ne eivät aiheuta myrkytysvaaraa kenellekään eivätkä saastuta luontoa. Apteekkari Merja Aaltonen, Heinolan Keskusapteekki : Onko vanhentunut lääke turvallinen?
Näytä koko vastaus

Mikä on lääkkeiden väärinkäyttö?

Ihmisen hermostoon ja tunnetiloihin vaikuttavilla lääkeaineilla on yleensä hoidollisten vaikutusten ohella myös epäsuotavia vaikutuksia. Tässä mielessä ongelmallisia ovat rauhoittavat ja unilääkkeet, kuten bentsodiatsepiinit ja barbituraatit. Lisäksi sellaisia ovat keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet kuten morfiinijohdannaiset, laihdutuslääkkeet eli amfetamiinin kaltaiset aineet, jotkut yskänlääkkeet, jotka sisältävät kodeiinia ja/tai efedriiniä ja jotkut suoliston toimintaan vaikuttavat lääkkeet, jotka sisältävät opiumia.

Alkoholin ja barbituraattien tai alkoholin ja propoksifeenin yhtäaikainen käyttö voi olla jopa hengenvaarallista. Haittakäytön ehkäisemiseksi näiden lääkkeiden saatavuus on lääkärin valvomaa. Reseptilääkkeiden ohjeiden vastainen käyttö on siitä huolimatta tutkimusten mukaan yleistä. Osa “väärinkäytöstä” on pelkästään terveydellisesti haitallista käyttöä, osa varsinaista lääkkeiden päihdekäyttöä.

Lääkkeiden haitallista käyttöä on esimerkiksi antibioottikuurien ottaminen “varmuuden vuoksi”, kuurien keskenjättäminen oireiden helpottuessa tai särkylääkkeiden liikakäyttö. Uni- ja rauhoittavien lääkkeiden niin sanottu tapakäyttö voi sekin fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden lisääntyessä saada käyttäjän ylittämään ohjeiden mukaisen annostuksen.

Varsinaisella väärinkäytöllä tarkoitetaan yleensä enemmän tai vähemmän tietoista rauhoittavan tai muun lääkkeen käyttöä päihtymyksen aikaansaamiseksi tai tilan muuttamiseksi. Lääkkeitä käytetään tällöin esimerkiksi yhdessä alkoholin tai muun päihteen kanssa, tavallisesti yliannoksina. Syötäväksi tarkoitettua lääkettä saatetaan uuttaa ja käyttää suonensisäisesti.

Tavallista on myös kielen alla sulatettavaksi tarkoitetun tabletin nuuskaaminen. Lääkkeiden päihdekäyttö on osa vaikeaa monipäihderiippuvuusongelmaa, johon tavallisesti liittyy myös alkoholi. Päihdehakuisen lääkkeiden käytön tai lääkeriippuvuuden takana voi olla myös huumeongelma.

Erityisesti opiaattiriippuvaiset päihteiden käyttäjät voivat etsiä korvikevaikutuksia heroiinille ja lievitystä vieroitusoireisiinsa opiaatteja sisältävistä lääkevalmisteista. Lääkkeiden väärinkäyttäjien tapaturmainen kuolleisuusriski on suuri. Jos tila on luisunut hallitsemattomaksi, voivat omat keinot irrottautua kierteestä olla vähissä.

Asiantuntija-apua näihin ongelmiin saa muun muassa nuorisoasemilta, A-klinikoilta ja muutamilta päihdehuollon erikoispoliklinikoilta, kuten HYKS Päihdepsykiatrian poliklinikalta. Antti Holopainen ylilääkäri, Päihdesairaala (Järvenpää) Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Näytä koko vastaus

Mitä käy jos syö vanhan lääkkeen?

Julkaistu 25.11.2020 11.58, julkaisija Markkinointi Kun lääke vanhenee, yleensä sen teho vähenee, sivuvaikutukset voivat lisääntyä ja ääritapauksessa lääkeaine voi muuttua jopa myrkylliseksi. Yleensä lääkevalmisteen laadun heikkeneminen ei ole aistinvaraisesti havaittavissa. Lääkevalmisteissa tapahtuvien muutosten nopeus riippuu olosuhteista, joissa valmisteita säilytetään.

Lämpötilan, valosäteilyn tai suhteellisen kosteuden lisääntyminen useimmiten heikentää säilyvyyttä, mutta monet lääkkeet eivät siedä myöskään liian kylmiä tai kuivia olosuhteita. Lääke ei kuulu jääkaappiin, ellei pakkauksessa näin nimenomaan neuvota. Erityisesti jääkaapissa oleva kylmyys ja kosteus on lääkkeille hyvin epäedullinen, jolloin niiden vanheneminen kiihtyy.

Lääkkeitä ei kannata sijoittaa kylpyhuoneeseen eikä muihin märkiin tiloihin, sillä kosteus nopeuttaa lääkeaineiden hajoamista. Moni lääkeaine on herkkä myös valon vaikutukselle. Auringosta tuleva UV-säteily voi saada lääkeaineen hajoamaan, joten lääkepakkaukset on pidettävä suljettuina ja valolta suojassa.

Lääkkeet eivät myöskään kestä jäätymistä eivätkä lämpötilan rajuja vaihteluita. Kesämökin lääkekaappi kannattaakin laittaa ajan tasalle aina lomakauden alkaessa ja viedä pois mökkikauden päätyttyä. Todellinen vaikuttavan aineen pitoisuus lääkkeissä vaihtelee tietyissä, ennalta määrätyissä rajoissa etiketissä ilmoitettavan arvon ympärillä.

Eli käytännössä lääkevalmisteessa ei ole aina sama määrä vaikuttavaa ainetta, vaan se vaihtelee hieman. Valmisteen maksimikestoaika määritellään jo ennen kuin valmiste saa myyntiluvan ja se voi eri valmisteilla vaihdella kovastikin. Viisi vuotta on maksimiaika lääkevalmisteiden kestolle, mutta jos lääkeaine on esim.

 • Helposti hapettuva eikä sen tehoa voida taata pidemmäksi aikaa, kestoaika määritellään lyhyemmäksi esim.
 • Nitrotableteilla se on valmistumisesta maksimissaan kaksi vuotta.
 • Nämä kestoajat tutkitaan tarkasti siis jo etukäteen, jotta voidaan taata lääkkeiden oikea teho ja turvallinen käyttö sekä se, että ne vaikuttavat halutusti koko kestoaikansa.

Lääkevalmisteen viimeinen käyttöpäivämäärä merkitään pakkauksiin kuukauden tarkkuudella esimerkiksi 11-2025 tai 11/2025. Viimeinen käyttöpäivämäärä ilmoitetaan useimmiten “Käyt. viim./Anv. senast/Exp” -merkinnällä ja se tarkoittaa, että lääke on käyttökelpoinen mainitun päivämäärän loppuun eli 30.11.2025 asti.

Jos pakkauksessa on merkintä “Käyt. ennen/Anv. före 11/2025”, lääke tulee käyttää ennen mainittua päivämäärää eli tässä esimerkissä 31.10.2025 mennessä. Niinpä yhteenvetona voidaan todeta, ettei lääkettä pidä käyttää pakkaukseen merkityn vanhenemispäivämäärän jälkeen, ja säilytyksessä tulee aina noudattaa annettuja ohjeita.

Lääkkeen ilmoitettu kestoaika takaa valmisteen säilyvän laadultaan hyvänä, mikäli se säilytetään ohjeiden mukaisesti myyntipakkauksessaan. Jos lääkkeitä siirretään säilytettäväksi alkuperäispakkauksen ulkopuolelle, tulee niiden säilyvyys aina varmistaa, etenkin jos kyse on valo- tai kosteusherkästä valmisteesta.
Näytä koko vastaus

Saako Reseptilääkettä antaa toiselle?

Pääsääntöisesti toisille määrättyjä reseptilääkkeitä ei tulisi käyttää. Käytännössä esiintyy kuitenkin tapauksia, joissa periaatteesta voidaan joustaa. Jos farmaseutti antaa ohjeen reseptilääkkeen käytöstä potilaalle, jolle sitä ei ole määrätty, ottaa hän vastuuta asiasta.
Näytä koko vastaus

Saako lääkkeitä antaa toiselle?

Voit myös antaa lääkkeen hakijalle Suomi. fi-verkkopalvelussa sähköisen apteekkiasiointivaltuutuksen. Valtuutuksella asioidessaan hakijan tulee tietää henkilötunnuksesi.
Näytä koko vastaus

Mitä tapahtuu jos ottaa yliannostuksen lääkkeitä?

Lääkemyrkytyksen oireet – Lääkemyrkytyksen oireet riippuvat täysin otetusta lääkkeestä, mutta tyypillisiä oireita ovat uneliaisuus ja tokkuraisuus. Vakavat myrkytykset johtavat peruselintoimintojen häiriöihin, kuten rytmihäiriöihin, kouristeluihin ja tajuttomuuteen.
Näytä koko vastaus

Kuka saa antaa huumaavia lääkkeitä?

Lääkehoidon erityistilanteita – Rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa nimetty vastuulääkäri. Rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. Rokottajilla tulee olla mahdollisuus konsultoida rokotusvastuulääkäriä tarpeen vaatiessa.

Unta tai kuntayhtymä voi tehdä yhteistyötä yksityisen palvelun tuottajan kanssa. Kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä sopimus, jossa eritellään, mitä kansallisen rokotusohjelman rokotuksia yksityinen palvelun tuottaja antaa ja miten rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden käyttöä seurataan. Rokotettavalta ei saa tällöinkään periä maksua kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvasta rokotteesta, vastaanottokäynnistä, rokotuksen kirjaamisesta tai tiedonsiirrosta.

Lääkekeskus ja sairaala-apteekki eivät saa toimittaa rokotteita, ellei ole varmaa, että kyseessä on kunnan tai kuntayhtymän kanssa sovittu rokotustoiminta. Kunta vastaa rokotustoiminnasta silloin, kun palvelujen tuottaja antaa ainoastaan maksuttomia rokotteita kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

 1. Tällöin palveluista vastaavana johtajana ei välttämättä tarvitse olla lääkäri (elleivät muut palvelut sitä edellytä).
 2. Jos palvelujen tuottaja harjoittaa myös muuta rokotustoimintaa (maksullinen toiminta), palvelujen vastaavan johtajan täytyy olla lääkäri.
 3. Voit lukea lisää rokotustoiminnasta ja rokotusten antamisesta THL:n sivuilta.
You might be interested:  Red Velvet Baileys Resepti?

Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö voi ainoastaan poikkeustapauksissa osallistua lääkehoidon toteuttamiseen silloin, kun lääkehoidon toteuttaminen ei ole jatkuvaa. Sitä ennen työntekijän on käytävä erillinen lääkehoidon koulutus, hänen osaamisensa on varmistettava ja hänelle täytyy myöntää kirjallinen lääkelupa.

Yseinen lupa on potilas-, lääke- ja lääkkeen antoreittikohtainen. Lääkeluvan myöntämisen jälkeen lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö voi antaa valmiiksi annosteltuja lääkkeitä luonnollista reittiä pitkin eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, korva- ja silmätippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina.

Huomioitavaa on, että injektioiden antaminen sekä huumausaine- ja pkv-lääkehoidon toteuttaminen ovat vaativaa lääkehoitoa. Ne vaativat lisäkoulutuksen suorittamista jo ammatillisen ja lääkehoidon koulutuksen suorittaneilta lähihoitajilta. Lääkehoitoon kouluttamattomat työntekijät eivät saa antaa injektioita tai huumausaine- ja pkv-lääkkeitä kuin poikkeustapauksissa ilman vastaavaa koulutusta kuin lähihoitajilla.

Lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilöstölle ei voida myöntää lääkelupaa lääkkeiden jakamiseen. Botuliinitoksiinihoitojen antaminen on aina terveydenhuoltoa. Lääkäri arvioi botuliinitoksiinihoidon tarpeen botuliinitoksiinin käyttötarkoituksesta riippumatta. Lääkäri myös tekee asiakas- tai potilaskohtaisen määräyksen botuliinitoksiinivalmisteeseen.

Lääkäri ei voi määrätä botuliinitoksiinia sisältäviä lääkevalmisteita kauneushoitoloissa työskenteleville sairaanhoitajille yritystoimintaa varten eikä lääketilauksella kauneushoitolan käyttöön. Jos lääkemääräyksen tehnyt lääkäri siirtää botuliinitoksiinin pistämisen toiselle henkilölle, hänen täytyy olla pistämistilanteessa välittömästi tavoitettavissa.

 • Välitön tavoitettavuus tarkoittaa sitä, että lääkäri on pistämistilanteessa terveydenhuollon toimintayksikössä paikalla.
 • Lääkärin tavoitettavuusedellytys ei siis täyty etävastaanotolla.
 • Pistämisen voi siirtää terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevälle, pistoskoulutuksen ja -luvan saaneelle sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle.

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat tai kätilöt voivat pistää botuliinitoksiinia ainoastaan terveydenhuollon toimintayksikössä työskennellessään (joko palvelussuhteessa toimintayksikköön tai toimintayksikössä itsenäisenä ammatinharjoittajana tehdyn sopimuksen perusteella).

Pistos täytyy tehdä kyseisen lääkemääräyksen antaneen lääkärin valvonnan alaisena. Sitä ei voi antaa kauneushoitolassa tai esimerkiksi messuilla tai muussa vastaavassa tapahtumassa edes lääkärin valvonnassa. Lääkemääräyksestä ja lääkkeen antamisesta täytyy laatia säännösten edellyttämät potilasasiakirjamerkinnät.

Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa toimintayksikön luonteesta riippumatta. Myös sosiaalihuollon yksiköissä lääkehoitoa toteuttaa ensisijaisesti terveydenhuoltoalan koulutuksen ja siihen sisältyvän lääkehoidon koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen.
Näytä koko vastaus

Mitä Bentsot tekee ihmiselle?

Bentsodiatsepiinit ovat rauhoittavia lääkkeitä lyhytaikaiseen käyttöön – Yleisimmät rauhoittavat lääkkeet ovat niin sanottuja bentsodiatsepiineja. Puhekielessä niitä kutsutaan “bentsoiksi”. Tavallisia bentsodiatsepiineja ovat: diatsepaami, klooridiatsepoksidi, oksatsepaami, loratsepaami, tematsepaami ja alpratsolaami.

Niitä myydään lukuisilla eri kauppanimillä. Riippuvuusongelmia liittyy myös pregabaliiniin, jota käytetään mm. ahdistuneisuuden, kipujen ja epilepsian hoitoon. Bentsodiatsepiinit lievittävät ahdistuneisuutta ja helpottavat unihäiriöitä lyhytaikaisessa käytössä. Niiden käyttö pitäisi rajata muutamaan viikkoon.

Pitkäaikaisessa käytössä bentsodiatsepiinien teho heikkenee. Silloin annoksia pitää usein nostaa ja lääkkeisiin syntyy riippuvuus.
Näytä koko vastaus

Mitä tuotteita ei voi palauttaa?

Virheettömillä tavaroilla ei ole lakiin perustuvaa vaihto- tai palautusoikeutta myymälästä ostettuina. Monet liikkeet myöntävät vaihto- tai palautusoikeuden vapaaehtoisesti. Valtaosalla verkkokaupasta tilatuilla tuotteilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa voit perua kaupan ilman erityistä syytä. Ostoksen voi vaihtaa tai palauttaa vain silloin, jos:

Yritys on myöntänyt tuotteelle vaihto- ja palautusoikeuden, Tällaisen oikeuden myöntäminen on liikkeelle vapaaehtoista, joten se voi määritellä palautuksen ja vaihdon ehdot, esimerkiksi 8 tai 30 päivän palautusoikeuden. Kauppa voi vaatia myös esittämään kuitin silloin, kun tuotteen ostajalle on annettu oikeus vaihtoon tai palautukseen. Jos yrityksellä ei ole vapaaehtoista tuotteen vaihto- tai palautusoikeutta ja kuluttaja on epävarma ostoksesta, voi ehdottaa avokaupan tekoa. Avokaupassa myyjä myöntää ostajalle tiettyyn päivämäärään mennessä oikeuden palauttaa tuote kauppaan tai vaihtaa se toiseen. Jos myyjä suostuu avokauppaan, ehdot kannattaa merkitä selvästi ostokuittiin. Kyseessä on kotimyynti tai etämyynti (puhelinmyynti, postimyynti, verkkokauppa tai TV-shop), joissa kuluttajalla on lakisääteinen 14 päivän kaupan peruutusoikeus. Etämyynnissä peruutusoikeudelle on rajoituksia, joten sopimusehdot kannattaa aina lukea tarkkaan.

Peruutusoikeus ei koske esimerkiksi asiakkaan toivomusten mukaisesti valmistettuja mittatilaustuotteita eikä ääni- ja kuvatallenteita tai tietokoneohjelmia, joiden sinetti on avattu. Peruutusoikeus ei myöskään koske sinetöitynä toimitettuja tuotteita, joita ei voi terveydellisistä tai hygieniasyistä paketin avaamisen jälkeen palauttaa, esimerkiksi piilolinssit, kosteusvoiteet ja lääkkeet.

Kopioi linkki

Huomioi, että samat säännöt koskevat myös lahjaksi ostamaasi tuotetta. Sinun kannattaa varmistaa etukäteen, voiko lahjaksi ostettavan tuotteen palauttaa tai vaihtaa. Alennuksella myytäviä tuotteita koskevat samat säännöt kuin normaalihintaisia tuotteita.
Näytä koko vastaus

Saako Depot lääkkeen murskata?

Depottabletti ja depotkapseli – Depottabletti tai -kapseli on nieltävä kokonaisena. Murskaaminen johtaisi hitaasti vapautuvaksi tarkoitetun lääkeaineen liian nopeaan vapautumiseen ja liian suureen lääkeainepitoisuuteen verenkierrossa. Siitä aiheutuisi haittavaikutusten lisääntyminen ja mahdollisesti jopa vakava myrkytys.
Näytä koko vastaus

Tarvitseeko apteekkiin valtakirjan?

Oma henkilöllisyystodistus riittää jatkossa toisen henkilön reseptilääkkeiden noutamiseen apteekista, kun on saanut sähköisen valtakirjan Suomi.fi-palvelussa. Uudistus helpottaa erityisesti lapsiperheiden ja puolison asioita hoitavien arkea. Suomalaiset voivat nyt antaa sähköisen valtakirjan, jolla valtuutetaan toinen henkilö asioimaan puolestaan apteekeissa.

 1. Apteekkiasiointi-valtuus annetaan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja sillä voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeet tai uusia sähköisen reseptin toisen henkilön puolesta.
 2. Valtuus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa.
 3. Sähköisen valtuuden saanut ei enää tarvitse apteekkiin mukaansa potilaan dokumentteja, kuten Kela-korttia tai potilasohjetta.

Sähköisen valtuuden saaneen henkilöllisyys tarkistetaan apteekissa passista, henkilökortista tai ajokortista. Kela-kortti ei käy henkilöllisyyden osoittamiseen. Valtuutetun henkilön tulee kertoa apteekissa, kenen puolesta on asioimassa. Apteekissa pystytään samalla tarkastamaan myös vanhempien oikeus asioida lastensa puolesta Väestörekisterin tietojen perusteella.

 1. Tämä auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa pitäisi hakea sairaan lapsen lääkkeet apteekista, mutta lapsen Kela-kortti sattuu olemaan tämän kanssa lääkärissä käyneen puolison lompakossa.
 2. Nyt riittää, että mukana on oma henkilöllisyystodistus”, kertoo hankepäällikkö Iiro Salonen Suomen Apteekkariliitosta.

Apteekit hyödyntävät ensimmäisenä Suomessa sähköistä valtuutta myymäläasioinnissa ja se laajenee verkkoapteekkeihin kuluvan vuoden aikana. Apteekeissa sähköinen valtuutus ei korvaa nykyisiä toimintamalleja, vaan tulee niiden rinnalle uutena vaihtoehtona.

 1. Suomi.fi-valtuudet helpottaa arkea, kun ei itse pysty hoitamaan asiointiaan esimerkiksi iän, sairauden, ulkomaanmatkan tai muun esteen vuoksi.
 2. Tällöin luottohenkilö voi hoitaa asiat helposti sähköisen valtakirjan avulla.
 3. Valtuuttaja määrittelee aikavälin ja sen, missä asioissa henkilö saa asioida valtuuttajan puolesta.

Suomi.fi-valtuuksissa voi myös helposti perua antamansa valtuuden”, kertoo Palvelut-yksikön johtaja Timo Salovaara Väestörekisterikeskuksesta. Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, uusia reseptejä, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä ja pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta.
Näytä koko vastaus

Miten toimit jos olet antanut asiakkaalle väärät lääkkeet?

Miten tulee toimia, kun virhe sattuu? – Jos virhe lääkehoidossa on tapahtunut, tulee huomioida monta asiaa. Virhe voi olla esimerkiksi väärä lääke tai väärä annos. Tärkeintä on myöntää virhe! Ensin täytyy varmistaa asiakkaan tai potilaan turvallisuus, hengenvaara ja tarvittaessa aloittaa elvytys.

On tärkeää selvittää, mikä tai mitkä lääkkeet ovat tilanteen aiheuttaneet ja minkä verran asiakas tai potilas on lääkettä saanut. Tarvittaessa estetään lääkeaineen imeytyminen, annetaan lääkehiiltä tai vastalääkettä tai muilla tavoin poistetaan lääkkeen vaikutusta. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä myös myrkytystietokeskukseen.

Välittömän toiminnan jälkeen on vielä monta asiaa, jota täytyy tehdä. Vaaratilanteesta tulee ilmoittaa yksikön ja organisaation toimintaperiaatteen mukaan. Ilmoitus voi olla esimerkiksi HaiPro ilmoitus. Toimintaperiaate on kuvattu yksikön lääkehoitosuunnitelmassa.

Lisäksi tilanteesta ilmoitetaan asiakkaalle tai potilaalle ja yksikölle sekä esimiehelle. Tapahtuneen jälkeen on hyvä käydä läpi, miksi näin tapahtui ja miten tapahtumaa voisi jatkossa ehkäistä. Tässä tilanteessa ei tule syyttää yksittäistä hoitajaa vaan oppia virheestä, korjata toimintamalleja ja -prosesseja ja poistaa turhia vaaraa aiheuttavia tekijöitä.

Muistiin viisi vinkkiä turvalliseen lääkehoitoon

Työpaikalla on avoin ilmapiiri, joka kannustaa virheiden myöntämiseen Yksikössä on ajantasainen lääkehoitosuunnitelma Lääkkeet jaetaan ensisijaisesti päivällä Lääkkeet kaksoistarkastetaan Muistetaan kymmenen O:n sääntö

Lähde: Turvallinen lääkehoito – Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162847/STM_2021_6.pdf?sequence=3&isAllowed=y Anetta on mielenterveys- ja päihdehoitotyön lehtori ja tohtoriopiskelija,

 • Ammattitaitoaan hän kehittää eri osa-alueilla muun muassa keikkailemalla sairaanhoitajana ja lisäkouluttautumalla.
 • Opettajan työssään Anetta inspiroituu uuden oppimisesta, kohtaamisista ja ennen kaikkea opiskelijoiden onnistumisista.
 • Vapaa-aikana vastapainoa työlle tuo koira, ystävät, luonto ja liikunta.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole, Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Näytä koko vastaus