Yliopiston Apteekki Sähköinen Resepti?

Voiko Verkkoapteekista tilata reseptilääkkeitä?

Reseptilääkkeiden tilaaminen verkosta on turvallista ja helppoa. Voit tehdä tilauksen verkosta klo 7-24, kun olet tunnistautunut verkkokauppaamme pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja sinulla on voimassa oleva sähköinen resepti. Huomioithan, että aloittamalla reseptilääketilauksen verkkokaupassa, annat farmaseutille luvan käydä reseptikeskuksessa tarkistamassa sähköiset reseptitietosi.
Näytä koko vastaus

Mistä saan paperisen reseptin?

Reseptit tallennetaan Reseptikeskukseen Reseptikeskuksen tietojen perusteella voit hakea lääkkeesi Suomessa mistä tahansa apteekista. Lääkkeen määrääjä voi poikkeustapauksissa laatia puhelin- tai paperireseptin. Apteekissa lääkemääräys muutetaan sähköiseksi ja tallennetaan Reseptikeskukseen.
Näytä koko vastaus

Saako apteekista tulostettua reseptin?

Apteekista tai lääkkeen määrääjältä saatava allekirjoitettu englanninkielinen yhteenvetotuloste eli Jäljennös resepteistä. Jäljennöksen voi tulostaa sellaisista lääkkeistä, joita on ostettu apteekista. lääkkeen määrääjän tulostama potilasohje.
Näytä koko vastaus

Onko Yliopiston Apteekki luotettava?

Asiakaskokemuksemme Yliopiston Apteekissa on tutkitusti vuosi toisensa jälkeen yksi Suomen parhaista. Sinun ja läheistesi hyvinvointi on tärkein tavoitteemme. Vuonna 2021 Yliopiston Apteekin asiakaskokemus sijoittui toiseksi Asiakkuusindeksi 2021 -tutkimuksessa.
Näytä koko vastaus

Voiko lääkkeitä tilata netistä?

Miten voin tilata lääkkeitä suomalaisesta verkkoapteekista? – Monista suomalaisista apteekeista voit tilata lääkkeitä apteekkien verkkopalveluista. Verkkopalveluista voi ostaa sekä itsehoito- että reseptilääkkeitä. Reseptilääkkeitä voi ostaa ainoastaan sähköisellä lääkemääräyksellä.

Lailliset apteekkien verkkopalvelut eivät myy reseptilääkkeitä ilman reseptiä. Reseptilääkkeen ostamisen yhteydessä apteekki ottaa sinuun yhteyttä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä neuvomiseksi. Ostaessasi verkkopalvelusta itsehoitolääkettä sinulla on oltava mahdollisuus saada lääkeneuvontaa.

Apteekin verkkopalvelusta hankituilla lääkkeillä ei ole palautusoikeutta.
Näytä koko vastaus

Saako apteekista reseptilääkkeen ilman Kelakorttia?

sähköinen valtuutus – Voit tehdä valtuutuksen toiselle henkilölle puolesta asiointiin osoitteessa, Tämä valtuutus on laajempi kuin kirjallinen suostumus tai pelkän Kela-kortin /potilasohjeen perusteella asiointi. Lääkkeen toimittaminen valtuutetulle onnistuu ilman potilaan Kela-korttia tai potilasohjetta.
Näytä koko vastaus

Miten käytän sähköistä reseptiä?

Nykyään lääkärit kirjoittavat lähes kaikki reseptit sähköisesti Kanta-palvelujen Reseptikeskus-tietokantaan, jonka tietojen perusteella mikä tahansa apteekki voi toimittaa lääkkeet sekä kirjata palveluun toimitusmerkinnät. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna.
Näytä koko vastaus

Voiko reseptin saada puhelimitse?

Reseptejä määrätään pelkän puhelinkeskustelun perusteella – Reseptejä on edelleen mahdollista saada puhelimitse ilman, että lääkäri ja potilas kohtaavat kasvokkain. Lääkäriliiton mukaan ei ole olemassa sataprosenttisesti varmaa keinoa varmistaa, että puhelimessa on oikeasti se potilas, joksi hän itseään väittää.

 • Lääkäriliitto ei myöskään lähde arvailemaan, kuinka yleistä reseptien määrääminen pelkän puhelinkeskustelun pohjalta on.
 • Ainakaan ilman aiempaa kontaktia lääkärin ja potilaan välillä reseptiä tuskin kirjoitetaan.
 • Sitä pidetään tietyllä tapaa puoskarointina noin lainausmerkeissä, mutta joskus käytännön asiat vain ovat niin, sanoo Juha Tasa.

– Omalta kohdaltani voin sanoa, että silloin jos minulla on pitkäaikainen potilas-lääkärisuhde, niin voidaan jossain tilanteissa antaa keskustelun pohjalta resepti, hän jatkaa.
Näytä koko vastaus

Saako lääkäri kirjoittaa reseptin itselleen?

Laillistetulla lääkärillä on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä ihmiselle, myös itselleen, lääkinnällistä tai lääketieteellistä tarkoitusta varten ja pro auctore -määräyksellä ammattinsa harjoittamiseen. Tilapäisesti lääkärin tehtävässä toimivalla lääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille.

Laillistetulla hammaslääkärillä on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä hammaslääkinnällistä tai hammaslääketieteellistä tarkoitusta varten ja pro auctore-määräyksellä ammattinsa harjoittamiseen. Peruskoulutuksen jälkeistä käytännön palvelua suorittavalla hammaslääkärillä ei ole oikeutta hankkia lääkkeitä pro auctore -lääkemääräyksellä.

Tilapäisesti hammaslääkärin tehtävässä toimivalla hammaslääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille. Hammaslääkärillä on oikeus määrätä huumausainelääkkeiksi luettavia lääkevalmisteita samalla kerralla enintään kymmenen jakeluyksikköä.

Muu kuin erikoishammaslääkäri saa määrätä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä enintään pienimmän myyntiluvallisen pakkauksen. Suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevilla lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla on oikeus toimia tilapäisesti lääkärin ammatissa, kun he ovat suorittaneet asetuksessa määritellyt vaadittavat opinnot ( opiskelijan toimiminen terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, valvira.fi).

Opiskelijalle on asetuksen mukaan nimettävä kirjallisesti ohjaaja, joka on oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan lääkärin tai hammaslääkärin ammattia. Ohjaaja valvoo myös opiskelijan lääkkeen määräämistä. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla on suppeampi oikeus määrätä lääkkeitä kuin laillistetuilla lääkäreillä tai hammaslääkäreillä.

Opiskelijat saavat määrätä lääkkeitä vain tehtävässään hoitamilleen potilaille. Opiskelija ei näin ollen saa määrätä lääkkeitä esimerkiksi itselleen tai perheenjäsenilleen. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijan tulee merkitä laatimaansa lääkemääräykseen hoitamansa virka, toimi tai tehtävä ja toimipaikka (toimipaikan nimi ja paikkakunta), jos nämä tiedot eivät ilmene lääkemääräyksestä ilman erillistä merkintää.

Toimiessaan tilapäisesti ammatissaan lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelija tarvitsee henkilökohtaisen terveydenhuollon ammattikortin voidakseen laatia lääkemääräyksiä. Kaikki lääkemääräykset joitain poikkeustilanteita lukuun ottamatta laaditaan sähköisesti.

 • Henkilökohtaisen ammattikortin avulla varmistetaan lääkkeenmäärääjän henkilöllisyys, hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä ja tuotetaan sähköinen allekirjoitus.
 • Terveydenhuollon ammattikorttia haetaan Digi- ja väestötietovirastolta (Kts.
 • Myös Sähköinen lääkemääräys, valvira.fi).
 • Terveydenhuollon ammattikortin saaminen edellyttää, että hakija on rekisteröity Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Valvira merkitsee Terhikki-rekisteriin ne lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat, jotka yliopiston ilmoittamien suoritusmerkintöjen perusteella ovat suorittaneet asetuksessa määritellyt vaadittavat opinnot ja voivat siten toimia tilapäisesti kyseisen laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.
Näytä koko vastaus

Voiko Omakannasta tulostaa reseptin?

Mikä on “lääkemääräys ulkomailla ostoa varten”? – Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten on paperinen resepti, jolla voit ostaa lääkkeitä toisesta EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, Et voi tulostaa lääkemääräystä itse esimerkiksi Omakannasta, vaan saat sen tulosteena lääkäriltä. Et voi myöskään käyttää tätä ulkomaille tarkoitettua reseptiä Suomessa.
Näytä koko vastaus

Miksi resepti ei näy Omakannassa?

Resepti – ja terveystietojen katselu Tiedot eivät näy Omakannassa, jos niitä ei ole vielä terveydenhuollossa tallennettu Kanta-palveluihin. Jos terveystietoja, esim. laboratoriotutkimusten tuloksia, ei pääse katsomaan Omakannasta, niin voit pyytää tiedot siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa olet asioinut.
Näytä koko vastaus

You might be interested:  Banana Cream Pie Resepti?

Voiko E-pilleri reseptin uusia Omakannassa?

Seuranta

Ehkäisyvalmisteen käyttöön liittyvä säännöllinen seuranta on edellytys reseptin uusimiselle. Tarkoituksena on selvittää terveydentilaasi liittyviä asioita. Tutkimuksen yhteydessä voidaan ottaa Papa-koe ja reseptisi uusitaan. Joissakin kunnissa uusiminen vaatii vuosittaisen käynnin terveydenhoitajalla/lääkärillä (Heinola, Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Padasjoki).

Ehkäisyreseptin uusinta, jos olet jo asioinut ehkäisyneuvolassa:

Täytä raskauden ehkäisyn esitietolomake Omakanta -> sähköinen uusintapyyntö Ehkäisyneuvolaan (Lahden lähiklinikat eivät käsittele ehkäisyreseptien uusintapyyntöjä) Apteekista (osassa maksullinen) Lomakkeella ehkäisyneuvolan aulassa

Ehkäisyreseptin uusinta, jos et ole asioinut ehkäisyneuvolassa tai opiskeluterveydenhuollossa aiemmin:

Varaa aika terveydenhoitajalle Ehkäisyneuvolaan, puhelimitse tai sähköisesti eTerveyspalvelujen kautta, jotta taustatietosi voidaan päivittää ja reseptisi uusia. Vaihtoehtoisesti voit täyttää sähköisen raskauden ehkäisyn esitietolomakkeen,

Opiskelijoiden ehkäisyreseptin uusinta:
Näytä koko vastaus

Saako neuloja ostaa apteekista?

Tuoreen selvityksen mukaan lähes 90 prosenttia apteekeista myy puhtaita ruiskuja ja neuloja kaikille niitä kysyville. Käytettyjä pistosvälineitä ottaa vastaan yhä useampi apteekki. – Apteekeilla on oma, tärkeä roolinsa ruiskuja ja neuloja huumeidenkäyttäjille myyvänä tahona sekä pistovälineiden vastaanottajina, todetaan A-klinikkasäätiön tuoreessa julkaisussa,

 • Selvitys perustuu apteekeille keväällä tehtyyn kyselyyn, jolla kartoitettiin apteekkien kohtaamien huumeidenkäyttäjäasiakkaiden asiointien useutta ja apteekkien ruiskujen ja neulojen myynti- ja vastaanottokäytäntöjä.
 • Selvityksen mukaan 87 prosenttia apteekeista myy ruiskuja ja neuloja kaikille asiakkailleen, myös heille, jotka tunnistetaan pistämällä huumeita käyttäviksi.

Yleisintä ruiskujen ja neulojen myynnistä kieltäytyminen huumeita käyttäville on apteekeissa, jotka sijaitsevat yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Niistä kuudennes kieltäytyy myymästä ruiskuja ja neuloja huumeita käyttäville asiakkailleen. Yli 100 000 asukkaan kaupunkeja on Suomessa yhdeksän.

 1. Sitä vastoin alle 20 000 asukkaan kunnissa sijaitsevista apteekeista suurin osa (95 %) myy ruiskuja ja neuloja kaikille asiakkailleen.
 2. Näitä pieniä kuntia on Suomessa yli 250.
 3. Puhtaiden pistovälineiden riittävä saatavuus on keskeistä huumeiden pistoskäytön yhteydessä leviävien tartuntatautien, kuten hivin ja hepatiittien, ehkäisyssä.

Apteekkien merkitys ruiskujen ja neulojen saatavuuden kannalta korostuu etenkin pienissä ja keskisuurissa kunnissa, joissa terveysneuvontapisteiden palveluita ei ole lähellä.
Näytä koko vastaus

Kuka omistaa yliopiston apteekin?

Jaa Yliopiston Apteekki on merkittävä suomalainen veronmaksaja, joka maksoi vuonna 2019 apteekkiveroa 30,1 miljoonaa euroa (28,6 miljoonaa euroa vuonna 2018) sekä muita veroja ja veroluonteisia työnantajamaksuja yhteensä 28,0 miljoonaa euroa (27,5 miljoonaa euroa vuonna 2018). Apteekkivero on progressiivinen vero, jota apteekit maksavat valtiolle 0-11,2 prosenttia lääkemyynnistä. Yliopiston Apteekki maksaa valtiolle korkeinta mahdollista apteekkiveroa. Vastaavaa veroa ei ole käytössä muissa Euroopan maissa. Vuonna 2019 Yliopiston Apteekin osuus Suomen apteekkien lääkemyynnistä oli noin 10 prosenttia ja Suomen apteekkien maksamasta apteekkiverosta noin 16 prosenttia.

 1. Lääkkeiden hinnat ja apteekkien myyntikate määräytyvät valtioneuvoston asettaman lääketaksan mukaan.
 2. Lääkkeiden hinnat ovat samat kaikissa Suomen apteekeissa.
 3. Alliiden lääkkeiden osalta apteekin myyntikate on pienempi kuin korkea apteekkivero (11,2 %).
 4. Apteekkivero nostaa lääkkeiden hintoja ja yhdistettynä lääketaksaan tekee Yliopiston Apteekin lääkemyynnistä tappiollista.

Apteekkivero ja lääketaksa tulee uudistaa kokonaisuudessaan, Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo. Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotto käytetään vuosittain suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen hyväksi.
Näytä koko vastaus

Voiko apteekki kieltäytyä myymästä?

Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet ovat Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton hyväksymä julkilausuma niistä arvoista, joiden varaan suomalainen apteekkitoiminta rakentuu. Apteekit toimivat asiakkaiden parhaaksi ja vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin osana terveydenhuoltoa.

 1. Ohjeiden tarkoituksena on tukea apteekkihenkilökuntaa työssä kohtaamiensa eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja päätöksenteossa.
 2. I Apteekkien tehtävä on huolehtia laadukkaasta lääkehuollosta, edistää rationaalista lääkehoitoa ja tukea lääkehoitojen onnistumista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Apteekki turvaa omalta osaltaan lääkkeiden saatavuuden väestölle, huolehtii turvallisesta, tehokkaasta ja taloudellisesta lääkehuollosta sekä tarjoaa korkeatasoista lääkkeisiin, lääkehoitoihin ja terveyden edistämiseen liittyvää neuvontaa ja palveluja.

 1. Apteekeissa on hyvät ammatilliset toimintatavat ja niissä toimitaan lakien, asetusten ja viranomaismääräysten ja –ohjeiden mukaan.
 2. Lääkkeitä toimitettaessa varmistutaan siitä, että asiakas on selvillä hankkimiensa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä, huomioiden asiakkaan lääkehoidon kokonaisuus, sairaudet ja ikä.

Lääkeneuvonnan lisäksi ohjataan ja kannustetaan oman terveyden hoitamiseen. Apteekissa tunnistetaan lääkitykseen liittyviä riskitekijöitä. Toiminnan tavoitteena on turvallisen lääkehoidon varmistaminen. II Apteekkihenkilökunta toimii asiakkaan parhaaksi Apteekkihenkilökunta toimii ammatillisen osaamisen ja kokemuksen tuoman asiantuntemuksen avulla asiakkaan parhaaksi.

Toiminnan perusteena on hoidon tarve, terveyttä edistävät tavoitteet ja asiakkaan hyvinvointi. Asiakkaan kanssa keskustellaan turvallisen lääkehoidon onnistumisen edellytyksistä ja neuvotaan lääkevalmisteiden hinnoista sekä Kela-korvauksista edullisimpien vaihtoehtojen löytämiseksi. Apteekki huolehtii alueensa väestön apteekkipalvelujen riittävästä saavutettavuudesta.

Apteekin velvoite on huolehtia lääkkeiden saatavuudesta myös erityis- ja poikkeustilanteissa. III Farmasian ammattilaisten toiminta pohjautuu farmasian ja muun terveydenhuollon yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. Apteekissa työskentelevät apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

 • Ammatillinen tieto ja osaaminen ovat kaiken toiminnan perusta ja sopusoinnussa sekä farmasian että muun terveydenhuollon tavoitteiden kanssa.
 • Ihmisiä ei ohjata tarpeettomaan lääkkeiden tai muiden apteekkituotteiden tai -palvelujen käyttöön.
 • Apteekit toimivat yhteistyössä asiakkaan parhaaksi ja pyrkivät säilyttämään alan sisäisen eheyden.

Omassa tai muun terveydenhuollon toiminnassa tapahtuneet lääkityspoikkeamat käsitellään rakentavasti, samalla kuitenkin avoimesti ja asiakkaan oikeuksia kunnioittaen. IV Apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valinnanvapautta ja kohtelee asiakkaita tasa-arvoisesti.

 • Asiakkaan vapautta valita lääkkeensä ja vaihtoehtoiset hoitomuodot kunnioitetaan turvallisuusnäkökulma huomioiden.
 • Apteekkihenkilökunnalla on vastuu siitä, että asiakkaalla on riittävät tiedot valintansa tueksi.
 • Farmaseuttinen henkilökunta voi ammatillisen harkinnan perusteella kieltäytyä myymästä asiakkaan pyytämää valmistetta, kun sen käyttö ei ole turvallista eikä terveydenhuollon tavoitteiden kannalta perusteltua.

Farmaseuttinen henkilökunta pyrkii varmistumaan siitä, että heikommassa asemassa olevan oikeus saada asianmukaista lääkehoitoa ei vaarannu hänen puolestaan asioivan henkilön vakaumuksen tai toiminnan vuoksi. Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti, kuunnellen ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen.

 • V Apteekkihenkilökunta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan voidakseen toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti.
 • Jokaisen apteekissa työskentelevän henkilökohtainen ammatillinen velvoite on osaamisen ylläpitäminen.
 • Osaamisen kehittämisen velvoite koskee sekä työnantajaa että työntekijää.
 • Ammattitaitoon kuuluu oman osaamisen ja sen rajojen tunnistaminen ja tarvittaessa asiakkaan ohjaaminen sille ammattilaiselle tai taholle, joka pystyy häntä parhaiten auttamaan.

Moniammatillista yhteistyötä tehdään asiakkaan parhaaksi. Kaikkien osaamista arvostetaan omissa tehtävissään. VI Apteekin tuote- ja palveluvalikoima tukee apteekin tehtävää osana terveydenhuoltoa. Apteekin valikoimaan kuuluu vain laadukkaita ja turvallisia tuotteita.

 • Tuote- ja palveluvalikoima kuvastaa sitä asiantuntemusta, millä apteekit hoitavat yhteiskunnallista tehtäväänsä väes-tön lääkehuollon toimeenpanijana sekä asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.
 • Apteekkari vastaa apteekin tuote- ja palveluvalikoimasta huomioiden asiakkaiden tarpeet, henkilöstön ja yhteistyötahojen, kuten muun terveydenhuollon toiveet, sekä yhteiskunnalliset tavoitteet rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi.
You might be interested:  Khao Pad Gai Resepti?

VII Apteekkihenkilökunta toimii yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan ja viranomaisten kanssa asiakkaiden parhaaksi. Apteekkihenkilökunta osallistuu aktiivisesti lääke- ja lääkitysturvallisuuden, rationaalisen lääkehoidon, sekä terveyden edistämisen päämäärien toteuttamiseen.

 • Näihin päämääriin pyri-tään tiiviissä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
 • Apteekin farmaseuttinen henkilökunta osallistuu lääkehoidon vaikutusten seurantaan, sekä ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.
 • Farmaseuttinen henkilökunta osallistuu myös lääkehoidon kokonaisuuden arviointiin ja tarjoaa lääkärille tietoa ja perusteltuja ehdotuksia päätöksenteon tueksi.

VIII Apteekkihenkilökunta toimii vastuullisesti ja ylläpitää toiminnallaan alansa arvostusta ja luottamusta yhteiskunnassa. Apteekkitoiminta perustuu terveydenhuollon tavoitteisiin ja arvoihin, näyttöön perustuvaan tieteeseen ja jatkuvuuteen. Apteekkihenkilökunta huolehtii siitä, että apteekin perustehtävä alueen lääkehuollosta vastaavana terveydenhuollon toimipisteenä säilyy selkeänä.

 1. Apteekit uudistuvat muun yhteiskunnan mukana asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta.
 2. Muutoksissa tulee vaalia ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoisen apteekkitoiminnan periaatteita.
 3. Apteekin toimitilat, julkaisut, verkossa tapahtuva palvelu ja näkyvyys sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa ilmentävät kaikki apteekkitoimintaa.

Kaiken viestinnän tulee olla linjassa apteekkeja kohtaan osoitetun luottamuksen kanssa. Apteekkitoiminnassa huomioidaan yhteiskuntavastuu. Apteekissa noudatetaan hyviä markkinointitapoja ja asiallisia kilpailukeinoja. IX Farmaseuttinen henkilökunta edistää lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii ehkäisemään niiden väärinkäyttöä.

 • Farmaseuttisen henkilökunnan lääkeneuvonta on luotettavaa, tarkkaa, ymmärrettävää ja riippumatonta.
 • Neuvontaa annetaan asiakkaan tarpeiden perusteella, jotta varmistutaan lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä.
 • Asiakasta rohkaistaan kysymään lääkitykseen liittyvistä asioista.
 • Neuvonnasta huolehditaan kaikissa apteekin palvelukanavissa.

Apteekkihenkilökunta ei myy lääkkeitä tai muita tuotteita asiakkaalle, jonka epäillään hankkivan niitä tahalliseen väärinkäyttöön. X Apteekkihenkilökunta pitää salassa ne asiat, joita se on ammatissa toimiessaan kuullut ja nähnyt. Apteekkihenkilökunta on velvollinen pitämään salassa asiakkaan sairautta, lääkehoitoa tai muita henkilökohtaisia asioita koskevat tiedot, ellei asiakas ole antanut suostumustaan tietojen välittämiseen.

Apteekin toimitilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia siten, että niissä on mahdollisuus yksilölliseen ja luottamukselliseen asiointiin. Apteekkihenkilökunnan kesken asiakkaan lääkehoidosta ja siihen liittyvistä seikoista keskus-tellaan harkiten ja vain silloin, kun asiakkaan etu ja asioiden joustava hoitaminen sitä edellyttävät.

Apteekkihenkilökunta käyttää apteekissa olevia, asiakkaan lääkitystä koskevia tietoja ainoastaan hoidon kannalta tarpeellisten tarkistusten ja selvitysten tekemiseen. Apteekkihenkilökunnan tulee tunnistaa tilanteet, joihin on tarpeellista puuttua henkilön turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet ruotsiksi (pdf) >
Näytä koko vastaus

Saako toisen lääkkeitä käyttää?

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana reseptin potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Voit myös antaa lääkkeen hakijalle Suomi. fi-verkkopalvelussa sähköisen apteekkiasiointivaltuutuksen.
Näytä koko vastaus

Mitä lääkkeitä Virosta saa ilman reseptiä?

Voiko suomalaisella reseptillä ostaa lääkkeitä Virosta? – Suomalaiset ostavat Virosta paljon ilman reseptiä saatavia itsehoitolääkkeitä, kuten vitamiineja, ihovoiteita ja flunssalääkkeitä. Nykyään Virosta voi kuitenkin ostaa myös reseptilääkkeitä suomalaisella reseptillä, kunhan se on sähköinen resepti.

Ostaminen tapahtuu muuten samalla tavalla kuin suomalaisessa apteekissa, mutta tarvitset virolaisessa apteekissa asioidessasi henkilökortin tai passin. On tärkeää huomata, että Virosta ostaessa Kela-korvausta ei saa heti, vaan sitä täytyy anoa jälkikäteen. Lääkkeiden ostamiseen täytyy siis varata hieman enemmän rahaa kuin Suomessa, ja paperitöissä on aina oma vaivansa.

Lopputulos on kuitenkin lääkkeiden ostajalle edullisempi, sillä myös reseptilääkkeet ovat Virosta ostettuina selkeästi halvempia Kela-korvauksen myötä.
Näytä koko vastaus

Miten reseptilääke haetaan?

Reseptilääkkeiden määrääminen ja uusiminen – Uusi reseptisi helposti sähköisen palvelumme kautta » Otamme reseptistä 22 € korvauksen (1–3 reseptiä). Neljännestä reseptistä lähtien perimme 8 € lisäkorvauksen per resepti alla olevan taulukon mukaisesti.

 • Puhelun hinta on 3,55 € / alk.
 • Min + pvm/mpm.
 • Resepti on valmis 6 h kuluessa, useimmiten aikaisemmin.
 • Iireellisissä tapauksissa kannattaa soittaa 0600 16334 Resepti kirjataan sähköisesti Omakanta -palveluun, josta ne näkyvät kaikissa Suomen apteekeissa.
 • Sähköisen reseptin saamisen jälkeen lääkkeet on mahdollista hakea apteekista henkilöllisyystodistusta vastaan.

Apteekki perii reseptipalkkion lääkettä noudettaessa.

Reseptien lkm Hinta
1-3 22 €
4 (1 x 8 € lisämaksu) 30 €
5 (2 x 8 € lisämaksu) 38 €

Hinnoissa on huomioitu Kelan antama korvaus 4,5 €. Mikäli lääkkeestä ei saa Kelan korvausta lisätään hintaan 4,5 €. HUOM! Emme uusi psyykenlääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (PKV-lääkkeet).
Näytä koko vastaus

Saako toinen hakea toisen lääkkeet?

Oma henkilöllisyystodistus riittää jatkossa toisen henkilön reseptilääkkeiden noutamiseen apteekista, kun on saanut sähköisen valtakirjan Suomi.fi-palvelussa. Uudistus helpottaa erityisesti lapsiperheiden ja puolison asioita hoitavien arkea. Suomalaiset voivat nyt antaa sähköisen valtakirjan, jolla valtuutetaan toinen henkilö asioimaan puolestaan apteekeissa.

Apteekkiasiointi-valtuus annetaan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja sillä voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeet tai uusia sähköisen reseptin toisen henkilön puolesta. Valtuus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa. Sähköisen valtuuden saanut ei enää tarvitse apteekkiin mukaansa potilaan dokumentteja, kuten Kela-korttia tai potilasohjetta.

Sähköisen valtuuden saaneen henkilöllisyys tarkistetaan apteekissa passista, henkilökortista tai ajokortista. Kela-kortti ei käy henkilöllisyyden osoittamiseen. Valtuutetun henkilön tulee kertoa apteekissa, kenen puolesta on asioimassa. Apteekissa pystytään samalla tarkastamaan myös vanhempien oikeus asioida lastensa puolesta Väestörekisterin tietojen perusteella.

 1. Tämä auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa pitäisi hakea sairaan lapsen lääkkeet apteekista, mutta lapsen Kela-kortti sattuu olemaan tämän kanssa lääkärissä käyneen puolison lompakossa.
 2. Nyt riittää, että mukana on oma henkilöllisyystodistus”, kertoo hankepäällikkö Iiro Salonen Suomen Apteekkariliitosta.

Apteekit hyödyntävät ensimmäisenä Suomessa sähköistä valtuutta myymäläasioinnissa ja se laajenee verkkoapteekkeihin kuluvan vuoden aikana. Apteekeissa sähköinen valtuutus ei korvaa nykyisiä toimintamalleja, vaan tulee niiden rinnalle uutena vaihtoehtona.

“Suomi.fi-valtuudet helpottaa arkea, kun ei itse pysty hoitamaan asiointiaan esimerkiksi iän, sairauden, ulkomaanmatkan tai muun esteen vuoksi. Tällöin luottohenkilö voi hoitaa asiat helposti sähköisen valtakirjan avulla. Valtuuttaja määrittelee aikavälin ja sen, missä asioissa henkilö saa asioida valtuuttajan puolesta.

Suomi.fi-valtuuksissa voi myös helposti perua antamansa valtuuden”, kertoo Palvelut-yksikön johtaja Timo Salovaara Väestörekisterikeskuksesta. Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, uusia reseptejä, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä ja pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta.
Näytä koko vastaus

Saako ajokortilla Kela korvauksen?

Tarve vähenee – Syy Kela-kortista luopumiseen on se, että kortille ei enää ole samanlaista tarvetta kuin aiemmin ja oikeus Kela-korvaukseen voidaan todeta jo nyt osittain ilman korttia. Suomalaiset saivat henkilötunnuksen ja sairausvakuutuskortin vuonna 1963.

Tuolloin Kela-kortin edeltäjä sairausvakuutuskortti oli pahvinen, johon oli käsin kirjoitettu oikeudet erilaisiin korvauksiin. Myöhemmin kortti muuttui nykyisenlaiseksi pankkikortin kokoiseksi, laminaattipäällysteiseksi Kela-kortiksi, jossa on henkilön nimi, henkilötunnus ja viivakoodi sekä tiedot mahdollisista erityiskorvauksista.

Kela-kortin saa jokainen suomalaiseen sairausvakuutuksen piiriin kuuluva henkilö. Kuvassa Kelan laatima esimerkkikortti. Kuva: Kela Nykyisin tiedot erityiskorvattavista lääkkeistä ja omavastuurajasta kulkevat apteekin ja Kelan välillä sähköisesti reaaliajassa.

 • Näin ollen riittää, että asiakas vain pystyy apteekissa pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä.
 • Yse on siitä, että apteekissa pystytään todentamaan henkilön kuuluminen sairausvakuutuksen piiriin.
 • Henkilöllisyys tulee todentaa tavalla tai toisella, kertoo Kelan lakimies Antti Klemola.
 • Apteekissa farmaseutit näkevät tietokoneeltaan suoraan, millaisiin Kela-korvauksiin asiakas on oikeutettu.
You might be interested:  Sähköinen Resepti Ja Matkustaminen?

Kuva: Jorge Gonzalez / Yle Henkilöllisyyden voi todentaa esimerkiksi henkilökortilla, passilla tai ajokortilla. Myös pelkkä tulostettu lääkeresepti riittää apteekissa. – Apteekki voi itse päättää, millä tavalla se henkilöllisyyden todentaa. Kela-kortti on vain yksi vaihtoehtoinen tapa, sanoo Klemola.

 1. Myöskään esimerkiksi vanhemmalla, joka ostaa lääkkeitä lapsilleen, ei välttämättä tarvitse olla lapsen Kela-korttia mukanaan apteekissa.
 2. Lääkäriltä saatu paperinen tuloste riittää.
 3. Ela-taksin käyttäminenkään ei enää edellytä Kela-korttia.
 4. Oikeus korvaukseen todetaan Kelan tietojärjestelmästä jo silloin, kun matkaa tilataan.

Sitä, miten nopeasti Kela-kortti poistuu, ei vielä tiedetä. – Tällä hetkellä Kelassa tarkastellaan sitä, miten ja millä aikataululla toistaiseksi jäljellä oleviin Kela-kortin käyttötarpeisiin voidaan uusilla ratkaisuilla vastata, sanoo Klemola.
Näytä koko vastaus

Tarvitseeko apteekkiin valtakirjan?

Tiedote Kirjoitettu 13.6.2019 Kaikki tiedotteet Apteekissa voi nyt asioida toisen puolesta sähköisellä valtuutuksella ja ostaa reseptilääkkeitä esimerkiksi perheenjäsenille tai läheisille. Suomalaiset voivat nyt antaa sähköisen valtakirjan, jolla valtuutetaan toinen henkilö asioimaan puolestaan apteekeissa.

 • Apteekkiasiointi-valtuus annetaan Suomi.fi-verkkopalvelussa, jonne tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.
 • Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, pyytää reseptin uusimista, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä ja pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta.

Valtuus on voimassa kaikissa apteekeissa valtuuttajan määrittelemälle ajalle. Potilaan dokumentteja ei enää tarvita, vaan apteekissa tarkistetaan asiointivaltuus apteekkijärjestelmän kautta. Lisäksi toisen puolesta asioivan henkilöllisyys tarkistetaan apteekissa.
Näytä koko vastaus

Saako reseptilääkkeitä lentokentältä?

Helsinki-Vantaan lentokentän noutopiste Nyt voi tilata kätevästi kaikki apteekkituotteet laajasta valikoimastamme jo kotona ja noutaa valmiin tilauksen Helsinki-Vantaan lentokentän lähtöportilta 29 tai 37. Noutopisteemme sijaitsevat turvatarkastuksen jälkeen, joten voit hyvin tilata myös kaikki isommat aurinkovoiteet ja muut nestemäiset tuotteet ja kuljettaa ne turvallisesti käsimatkatavaroissa.

Apteekkiplus.fi -verkkokaupan noutopiste sijaitsee lähtöporteilla 29 ja 37 apteekin palvelupisteen yhteydessä. Apteekin palvelupisteestä löydät laajan valikoiman apteekkikosmetiikkaa ja muita apteekkituotteita terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä itsehoitolääkkeitä. Lisäksi muita apteekkituotteita matkustajan perustarpeisiin.

Myös reseptilääkkeet voit tilata verkkokaupastamme turvallisesti ja noutaa valmiit lähetykset lähtöportilta. HUOM! Teethän tilauksesi hyvissä ajoin, vähintään viikko ennen matkaa!
Näytä koko vastaus

Miten lääkäriltä saa reseptin?

Eikö sitä reseptiä uusitakaan automaattisesti? – Muistathan pyytää lääkäriä uusimaan reseptisi hyvissä ajoin, ennen lääkkeen seuraavaa hakukertaa. – Toisinaan kuulee oletuksen, että uusiminen tapahtuisi automaattisesti, kun olet noutanut reseptistäsi viimeisen lääkepakkauksen.

 1. Se ei kuitenkaan pidä paikkansa.
 2. Sinun tulee lähettää uusimispyyntö lääkärillesi, jotta hän tietää käydä uusimassa juuri sinun reseptisi, Veronika huomioi.
 3. Voit helpoiten pyytää reseptisi uusimista sähköisessä tai ottamalla yhteyttä omalle terveysasemalle tai työterveyshuoltoon.
 4. Myös apteekit auttavat mielellään ja pystyvät lähettämään uusimispyynnön lääkärille apteekkikäynnin yhteydessä.

Omakanta-palveluun voit kirjautua esimerkiksi omilla verkkopankkitunnuksillasi, sähköisellä henkilökortillasi tai mobiilivarmenteella. Kirjautumisen jälkeen löydät listan resepteistäsi ja uusimispyynnön lähettäminen lääkärille on helppoa. – Jos uusimispyynnön yhteyteen on liitetty sinun puhelinnumerosi, saat tekstiviestin, kun lääkärisi on käsitellyt uusimispyynnön.

 1. Aikki uusimispyynnöt käsitellään viimeistään kahdeksan arkipäivän sisällä, Veronika kertoo.
 2. Jos asioit apteekissa toisen henkilön puolesta, voit pyytää uusimispyynnön lähettämistä vain, jos sinulla on siihen tarvittava valtuus.
 3. Voit antaa valtuuden läheisellesi sähköisesti Suomi.fi palvelun kautta, tai paperisena.

Toistaiseksi voimassa olevaa voit hyödyntää kaikissa Suomen apteekeissa. Paperinen valtakirja on apteekkikohtainen ja se on yleensä voimassa kolme vuotta allekirjoittamispäivästä.
Näytä koko vastaus

Kuka saa määrätä reseptilääkkeitä?

Laillistetulla lääkärillä on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä ihmiselle, myös itselleen, lääkinnällistä tai lääketieteellistä tarkoitusta varten ja pro auctore -määräyksellä ammattinsa harjoittamiseen. Tilapäisesti lääkärin tehtävässä toimivalla lääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille.

Laillistetulla hammaslääkärillä on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä hammaslääkinnällistä tai hammaslääketieteellistä tarkoitusta varten ja pro auctore-määräyksellä ammattinsa harjoittamiseen. Peruskoulutuksen jälkeistä käytännön palvelua suorittavalla hammaslääkärillä ei ole oikeutta hankkia lääkkeitä pro auctore -lääkemääräyksellä.

Tilapäisesti hammaslääkärin tehtävässä toimivalla hammaslääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille. Hammaslääkärillä on oikeus määrätä huumausainelääkkeiksi luettavia lääkevalmisteita samalla kerralla enintään kymmenen jakeluyksikköä.

 • Muu kuin erikoishammaslääkäri saa määrätä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä enintään pienimmän myyntiluvallisen pakkauksen.
 • Suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevilla lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla on oikeus toimia tilapäisesti lääkärin ammatissa, kun he ovat suorittaneet asetuksessa määritellyt vaadittavat opinnot ( opiskelijan toimiminen terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, valvira.fi).

Opiskelijalle on asetuksen mukaan nimettävä kirjallisesti ohjaaja, joka on oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan lääkärin tai hammaslääkärin ammattia. Ohjaaja valvoo myös opiskelijan lääkkeen määräämistä. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla on suppeampi oikeus määrätä lääkkeitä kuin laillistetuilla lääkäreillä tai hammaslääkäreillä.

 • Opiskelijat saavat määrätä lääkkeitä vain tehtävässään hoitamilleen potilaille.
 • Opiskelija ei näin ollen saa määrätä lääkkeitä esimerkiksi itselleen tai perheenjäsenilleen.
 • Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijan tulee merkitä laatimaansa lääkemääräykseen hoitamansa virka, toimi tai tehtävä ja toimipaikka (toimipaikan nimi ja paikkakunta), jos nämä tiedot eivät ilmene lääkemääräyksestä ilman erillistä merkintää.

Toimiessaan tilapäisesti ammatissaan lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelija tarvitsee henkilökohtaisen terveydenhuollon ammattikortin voidakseen laatia lääkemääräyksiä. Kaikki lääkemääräykset joitain poikkeustilanteita lukuun ottamatta laaditaan sähköisesti.

 1. Henkilökohtaisen ammattikortin avulla varmistetaan lääkkeenmäärääjän henkilöllisyys, hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä ja tuotetaan sähköinen allekirjoitus.
 2. Terveydenhuollon ammattikorttia haetaan Digi- ja väestötietovirastolta (Kts.
 3. Myös Sähköinen lääkemääräys, valvira.fi).
 4. Terveydenhuollon ammattikortin saaminen edellyttää, että hakija on rekisteröity Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Valvira merkitsee Terhikki-rekisteriin ne lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat, jotka yliopiston ilmoittamien suoritusmerkintöjen perusteella ovat suorittaneet asetuksessa määritellyt vaadittavat opinnot ja voivat siten toimia tilapäisesti kyseisen laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.
Näytä koko vastaus

Saako reseptilääkkeitä myydä?

Hei! Lääkkeiden myymiseen on oltava lain mukaan lupa. Reseptilääkkeet ovat aina henkilökohtaisia ja toisen lääkkeiden syömiseen liittyy aina riskejä. Näin ollen yksityisen henkilön lääkkeiden myynti ja luovuttaminen on laitonta, josta voidaan tuomita sakkoa lääkerikkomuksena. Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua. Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita 0600 12 450,
Näytä koko vastaus